Jan Znoj

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1943   Jan Znoj: Gesamtausstellung / Souborná výstava
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1928   Výstava soudobé kultury v Brně
1932   Karel Jílek, Jan Znoj (Výstava obrazů akad. malíře Karla Jílka a prof. stát. keramické školy Jana Znoje)
1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935)
1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl)
1938   III. Zlínský salon
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1946   Člověk a práce
1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
2013   Waldemar Fritsch a jeho doba / und seine Zeit (Porcelánová plastika / Porzellanplastik (1925-1945))
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1973   Svět z hlíny (Vyprávění o minulosti a současnosti keramiky), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1932   Výstava malíře Karla Jílka a sochaře Jana Znoje..., Lidové noviny, 40, 127, 1932/03/10, 9-9
1932   Karel Jílek a Jan Znoj, Právo lidu, 41, 56, 1932/03/05, 6-6
1932   Karel Jílek a Jan Znoj, Národní listy, 72, 65, 1932/03/05, 5-5
WWW
published, title (subtitle)
  Jan Znoj (cs.wikipedia.org)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2001   Předávání světla
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
Text
published, title (subtitle)
1946   Spolek Aleš vystavuje