Vladimíra Židková Kotra

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
2011 -   Slezská univerzita, Opava (Opava) (Institut tvůrčí fotografie, ),