Miroslav Štolfa

from - to, student, school, city
? - ?   Přibylová Jarmila, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
? - ?   Nerudová Ludmila, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
? - ?   Švalbach Vítězslav, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1959 - 1964   Šmolková Jana, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1964 - 1969   Wagner Miroslav, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1964 - 1970   Kubátková Třasoňová Květuše (Květa), Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1965 - 1970   Zemánek Jan, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1965 - 1970   Michálek Ondřej, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1968 - 1973   Bébar Otto, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1968 - 1973   Zatloukal Pavel, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1968 - 1973   Bébarová Jana, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1968 - 1974   Hastík Jiří, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1969 - 1974   Boháčová Yvonna, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1969 - 1975   Polívková Zdenka, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1970 - 1975   Šembera Oldřich, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1970 - 1975   Stratil Václav, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1970 - 1975   Jochmann Petr, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1971 - 1976   Strnadel Pavel, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1973 - 1975   Šik Vlastimil, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1974 - 1978   Karoušková Kitzbergerová Lenka, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1977 - 1979   Daněk Ladislav, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1979 - 1984   Pacola Arnošt, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
1980 - 1986   Magni Milan, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno (Brno-město)
1992 - 1996   Kasalová Jana, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město)