Vladan Šír

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1995   Peter Friedl
1995   Jan Pištěk
1996   Tomáš Císařovský: Bez koní
1996   Lawrence Weiner: City Projects - Prague
1997   Obrazy a akvarely 1990 - 1997 / Paintings and Drawings 1990 - 1997 (Stíny KW Shadows)
2001   Veronika Drahotová: Mind the Heart / Pozor na srdce
2003   Petr Kvíčala: Get Inside
2003   Jakub Špaňhel: 26 let
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Herbert Brandl, Albert Oehlen, Christopher Wool
2000   BJ
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2001   Jan Hísek, Nakladatelství Divus, Praha 3
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2001   Navždy vůdčí kultura, Umělec, 4, 1, 2001, 92-103