Kazimir Severinovič Malevič (Malevich)

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Casimir Malevitch 1878 - 1935
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1958   50 Ans D'Art Moderne
1962   Europäische Kunst 1912
1968   Ruská a sovětská výtvarná avantgarda
1970   The Cubist Epoch
1972   Konstruktivismus (Entwicklungen und Tendenzen seit 1913)
1973   Les Cubistes
1973   Boccioni e il suo tempo
1978   Russische Avantgarde 1910 - 1930 (Bilder, Konstruktionen)
1978   Mona Lisa im 20. Jahrhundert
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1981   Hommage à Picasso. Kubismus und Musik
1982   Deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts aus dem Busch-Reisinger Museum
1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts
1986   Europa/ Amerika (Die Geschichte einer künstlerischen Faszination seit 1940)
1988   Osteuropäische Avantgarde
1988   Poklady moderního umění ze sbírek Guggenheimovy nadace
1991   DAgegen: Verbotene Ostkunst 1948-1989
1992   Transform (Bild Objekt Skulptur im 20. Jahrhundert)
1992   Národní galerie v Praze, sbírka kresby a grafiky (Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG)
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst)
1995   L´art du tampon
1997   Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts
1997   The Age of Modernism: Art in the 20th Century
1998   Das befreite Wort im Offenen Buch der Stadt Hünfeld (125 Textformen auf Hausfassaden und Objekten)
1998   100 Jahre Kunst im Aufbruch: Die Berlinischer Galerie zu Gast in Bonn
1999   Le fauvisme ou „l'épreuve du feu“: Éruption de la modernité en Europe
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2003   The 20th Century Reflected in the Collection of the Moscow Museum of Modern Art
2009   Von Rodin bis Giacometti (Plastik der Moderne)
2010   Afrikan voima - Kolme näkökulmaa / Afrikas kraft - Tre perspektiv / The Power of Africa - Three Perspectives
2010   Monet - Warhol: Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky
2011   Dialog přes hranice (Sbírka Hanse-Petera Rieseho)
2011   Dialog über Grenzen: Die Sammlung Riese
2013   Cubisti Cubismo
2017   Perspektiven in Bewegung (Sammlung Dieter und Gertraud Bogner im mumok)
2017   Otisky vědění: Řeč keramiky / Kneaded Knowledge: The Language of Ceramics
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1965   Kubizmus, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
1967   Hledání tvaru, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1968   Myšlenky moderních malířů, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1970   Cubism, Hamlyn Publishing Group, Londýn (London)
1971   Písmo a obraz, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1974   Futurismus, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Abstract Painting, Phaidon Press Limited, Oxford
1980   Kubizm (Wprowadzenie do sztuki XX wieku), Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Varšava (Warszawa)
1982   Journal du Cubisme, Albert Skira, S.A., Ženeva (Genève)
1982   Der Kubismus in Wort und Bild, Skira/Klett-Cotta, Stuttgart
1982   Cubists and Cubism, Rizzoli International Publications, inc., New York City (New York)
1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1996   Klíč k moderně, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
1996   Kazimír Malevič a suprematismus, Torst, Praha
1999   Znepokojené múzy (Sedem pristavení pri štúdiách Oskára Čepana o výtvarnom umění), Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
2000   Cubism, Phaidon Press Limited, Londýn (London)
2003   Svět umění XX. století od postimpresionismu po digital art, Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
2010   Výtvarné avantgardy 20. století 1900-1945, Nakladatelství Karolinum, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ,
2008   Tate Members 1958 - 2008 (50 years), Tate Publishing, Londýn (London)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1973   Od Maneta po Pollocka (Slovník západoeuropského maliarstva 20. storočia), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1975   Lexikon der Kunst (Li - P), E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 9), ,
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1962   Zprávy, Výtvarná práce, 10, 15, 1962/08/31, 10-11
1963   Americké výstavy (zprávy), Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 14-14
1965   Konstruktivismus (Současný výtvarný slovník 5), Plamen, 7, 5, 1965/05, -
1965   Kazimír Malevič, Výtvarná práce, 13, 10-11, 1965/06/18, 16-
1965   Ruské revoluční avantardy, Výtvarná práce, 14, 17, 1966/09/01, 12-
1966   Neznámý Malevič, Výtvarná práce, 14, 22, 1966/11/03, 2-
1967   Malevič a jeho okruh, Výtvarné umění, 17, 8-9, 1967/11/30, 373-384
1967   Suprematismus, Výtvarné umění, 17, 8-9, 1967/11/30, 385-393
1967   Suprematismus a dnešek, Výtvarné umění, 17, 8-9, 1967/11/30, 446-451
1967   Malewitsch und sein Kreis, Výtvarné umění, 17, 8-9, 1967/11/30, -
1967   Le suprematisme et l'epoque actuelle, Výtvarné umění, 17, 8-9, 1967/11/30, -
1967   Malevičova myšlenka plastické beztíže, Výtvarná práce, 15, 2, 1967/01/26, 10-
1967   Avantgarda ve východní Evropě 1910-1930, Výtvarná práce, 15, 24, 1967/11/30, -
1968   Suprematismus (Kronika), Výtvarné umění, 18, 3, 1968/06/30, 136-138
1968   Malířství a problémy architektury (Umělecko-vědecký film ), Výtvarné umění, 18, 3, 1968/06/30, 138-139
1968   Ruská avantgarda, Výtvarná práce, 15, 25-26, 1969/03/05, 3-
1970   Malevič o bílé, Výtvarné umění, 20, 2, 1970/07/17, -
1970   Sovětský produktivismus dvacátých let (Poznámka k novým směrům bádání sovětské teorie umění), Výtvarná práce, 18, 22, 1970/10/27, -
1978   Marginalien zu den politisch-künstlerischen Wechselwirkungen in der russischen Kunst der zwanziger Jahre, Russische Avantgarde 1910 - 1930, , , 1978, 8-12
1981   Kazimir Severinovič Malevič (Díla ze sovětských sbírek), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, 23-26
1985   Kazimír Malevič (několik poznámek a otázek k interpretaci), Sborník památce Jiřího Padrty, , , 1985, 6-21
1988   Kunst der Revolution Utopische Vision einer neuen Verbindung von Kunst und Gesselschaft (Marginalien zu den politisch-künstlerischen Wechselwirkungen in der russischen Kunst der zwanziger Jahre), Osteuropäische Avantgarde, , , 1988, 79-82
1989   Výpověď Kazimíra Maleviče, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 5, 1989/03/07, 8-
1989   Suprematismus (Základní problémy intepretace), Umění, 37, 1, 1989, 47-52
1994   Kazimir Malevič, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 146-155
1996   Kazimír Malevič (Ludwigs Muzeum, Kolín nad Rýnem, 10.11.1995 až 28.1.1996), Detail, 1, 3, 1996/01, 22-22
1997   Vom Bild der Zahl zwischen „Objet trouvé“, Code und Metasprache, Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, , , 1997, 11-23
1997   Die Zahl als Signum für Modernität, Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, , , 1997, 2-8
1997   Od zobrazení čísla přes "objet trouvé" po kód a metajazyk, Grapheion, , 3-4, 1997, 134-149
1997   From the Image of the Number to "objet trouvé", Code and Metalanguage, Grapheion, , 3-4, 1997, 134-149
1998   Současný lubok (Anonymní politický plakát ruské avantgardy), Grapheion, , 5, 1998, 54-55
1998   Contemporary lubok, Grapheion, , 5, 1998, 54-55
1998   Litografované knihy futuristů, Grapheion, , 7/8, 1998, 115-117
1998   Lithographed Books by Futurists, Grapheion, , 7/8, 1998, 115-117
1999   Kódy a znamení, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 22, 1999/01/04, 5-5
2004   Mondrian a Malevič (Nadace Beyeler), Art & Antiques, , , 2004/01/02, 101-101
2009   Suprematismus (Dokument), Revue Art, , 1, 2009, 18-19
2014   Abstrakce, Heslář české avantgardy, , , 2014, 75-79
2014   Anti-ornament, Heslář české avantgardy, , , 2014, 81-92
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2014   Kasimir Malewitsch: Die Welt als Ungegenständlichkeit
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2009   Meisterwerke der Moderne
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2001   Malewitsch
2003   Kasimir Malewitsch: Suprematismus
2014   Kasimir Malewitsch: Die Welt als Ungegenständlichkeit
Program
published, title (subtitle)
1991/11   Sofia Gubaidulina: Verwandlung der Zeit
1991/11/18 - 1991/11/20   Sofia Gubaidulina: Verwandlung der Zeit (Neue Musik in Bochum)
2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 duben - červen
2014   Kunstmuseum Basel, Museum für Gegenwartskunst (Januar - März 2014)
2014   Kunstmuseum Basel, Museum für Gegenwartskunst (Exhibitions 2014)
Guide
published, title (subtitle)
2014   Kasimir Malewitsch: Die Welt als Ungegenständlichkeit
2014   Kazimir Malevich: The World as Objectlessness
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1990   Erwerbungen 1970-1990
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
2011   Dialog přes hranice (členění výstavy)