Jiří Balcar

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2016   Jiří Balcar: Filmové plakáty malbou a koláží / Film Posters with Brush and Scissors 1959-1967
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
nedatováno   JB, JK
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2013   Jiří Balcar, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   Poznámka o užitém umění, JB, JK, , , nedatováno, 5-6
1955-56   Plakát, bolest našeho výtvarnictví, Květen, 1, 1, 1955, 25-25
1958   Diskuse malířská, Květen, 3, 11, 1958/09, 628-
1958   Diskuse malířská, Květen, 3, 10, 1958/06, 573-575
1962   Jak se dělá filmový plakát, Novinky Ústřední půjčovny filmů, , , 1962/04, -
1963   Naše vánoční anketa 100+1, Kulturní tvorba, 1, 52, 1963/12/22, 2-2
1963   Naše vánoční anketa 100+1, Kulturní tvorba, 1, 52, 1963/12/22, 2-0
1966   Hovory 8 (Jiří Balcar), Výtvarná práce, 14, 24, 1966/12/01, 6-6
2004   Miluji ironii…, Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost, , , 2004, 0-0
2004   Jedna z nejnepříjemnějších…, Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost, , , 2004, 0-0
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2004   Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost (z grafického díla)
Press News
published, title (subtitle)
1970   Baruch Gallery presents a retrospective exhibition of the graphics of Jiri Balcar