Marta Taberyová

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2002   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2002 (VIII. ročník)
2003   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2003 (IX. ročník)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1977   Užité umění, jeho problémy a současnost, Výtvarná kultura, 1, 5, 1977, 36-46
1979   Zahraniční činnost SČVU v roce 1978 (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 2, 1979, -
1981   Sklo a keramika na přehlídce Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Výtvarná kultura, 5, 1, 1981, 12-18
1981   Výtvarná díla v Paláci kultury, Výtvarná kultura, 5, 5, 1981, 10-17
1981   Mezinárodní a meziměstská telefonní a telegrafní ústředna v Praze, Výtvarná kultura, 5, 5, 1981, 18-21
1982   Záznamy, Umění a řemesla, , 2, 1982, 60-60
1982   Pražské výstavy listopad, prosinec (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 6, 2, 1982, 7-8
1989   Art Centrum se představuje, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 23, 1989/11/14, 1-2
2000   Zahrada Čech dala vykvést novému setkání výtvarníků, Právo, , , 2000/07/12, 14-
2003   Již deváté Vltavotýnské dvorky uvedou třicet šest výtvarníků, , , , , -
2011   Vltavotýnské výtvarné dvorky slavnostně zahájeny, Vltavín, 21, 7/2011, 2011/07/11, -
2011   V galerii spatříte tvorbu 74 umělců do konce srpna, Mladá fronta Dnes, 22, 199, 2011/08/25, -
2016   Sochy a fontány, Praha 12 křížem krážem, , , 2016, 61-64