Willem de Poorter

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1946   Výběr význačných děl
1962   Výstava přírůstků holandského malířství 17. století