Arne Novák

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1927   Výstava obrazů z Paříže Jaroslava Verise
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Labyrinth der Welt und Lusthaus des Herzens (Johann Amos Comenius 1592 - 1670)
2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1920   Smutný hlas zaplašeného hněvem Božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
1936   Album Karla Hynka Máchy (K stému výročí básníkova umrtí a I. vydání ´Máje), Prometheus, Praha
1937   Čtyři ze Sobotky (Jeřábek - Turnovský - Šolc - Šrámek), František Borový, nakladatelství, Praha
1941   Dílo Václava Rabasa (1908 - 1941), Umělecká beseda, Praha
1948   Památce Antonína Procházky, národního umělce, Okresní osvětová rada, Vyškov (Vyškov)
1949   Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, Aventinum (poválečné nakladatelství Dr. Otakara Štorcha-Mariena), Praha
1958   Fejetony z Lidových novin, Krajské nakladatelství v Brně, Brno (Brno-město)
1984   Malá knížka o Baladách a romancích, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
1986   Malá knížka o Máji, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1921   Musaion, sborník pro moderní umění (2), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
1928   Na paměť Rudolfa Těsnohlídka, Jan Loužil, Jaroměř (Náchod)
1937   Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas (Sborník k 100. výročí Máchovy smrti uspořádala redakcí Arna Nováka Literárně historická společnosti československá), Družstevní práce, Praha 1
2006   Rudolf Kremlička: O něm a s ním (Vlastní texty Rudolfa Kremličky a texty o Rudolfu Kremličkovi), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2014   Almanach na rok 1914, Filip Tomáš - Akropolis, Praha
2015   Čtení o Karlu Teigovi (Vize, realizace, divergence 1919-1938), Institut pro studium literatury, o. p. s. , Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1932   Literární atlas československý
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1921   Vzpomínka, Musaion, sborník pro moderní umění, 2, , 1921, 28-30
1922   Bohumil Kubišta, Lidové noviny, 30, 39, 1922/01/22, 5-5
1927   Jaroslav Veris, Výstava obrazů z Paříže Jaroslava Verise, , , 1927, 3-5
1933   Ze vzpomínek na Antonína Sovu, Sedmdesát let Umělecké besedy 1863-1933, , , 1933, 195-199
1937   Mácha visionář, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 120-132
1937   Doslov (Karel Hynek Mácha 1937), Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 341-341
1938   Smutek Jana Amose Komenského, Život, 16, 6-8, 1938/06/15, 90-102
1939   Prof. Dr. Arne Novák: Poslání mladého vzdělance, Jitro, 20, 2, 1938/10/01, 34-35
1949   Vzpomínka, Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, , , 1949, 154-157
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2002   Stálá expozice Ladislava Nováka
Almanach
published, title (subtitle)
1933   Topičův almanach (1883-1933)
Publishing Prospectus
published, title (subtitle)
nedatováno   Eduard Winter: Bolzano a jeho okruh
Periodical
published, title (subtitle)
1938/10/01   Jitro (Časopis katolických studentů)