Janusz Odrowąż-Pieniążek

zdroj: http://bi.gazeta.pl/im/26/eb/13/z20888870V,Janusz-Odrowaz-Pieniazek.jpg