Giraut de Bornelh

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1968   Sto tváří lásky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha