Paľo Tóth

* 31. 12. 1928, Malé Tŕnie, Vinosady (Pezinok), Slovensko (Slovakia)
† 13. 9. 1988, Tarragona, Španělsko (Spain)
sculptor, Draghtsman

 

middle name: Pavol
nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: xx0060485

notes:
Studijní cesty: NDR, Rakousko, Maďarsko, SSSR,Tunis, Polsko, Jugoslávie, Francie

Paľo Tóth

 

Paľo Tóth

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1945 - 1950   Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava (Bratislava), keramika, Luggs T., *0
1950 - 1955   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), figurální sochařství, Kostka Jozef, *1912

Paľo Tóth

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Skupina Mikuláša Galandy, *1957, člen

Paľo Tóth

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967/10/22 - 1967/11/26   Pavol Tóth: Sochy, kresby, Výstavná sieň Mestskej galérie, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1979/05/06 - 1979/06/03   Paľo Tóth: Sochy a kresby 1967 - 1979, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/04   Výstava skupiny M. Galandu, Krajská správa lesov, Žilina (Žilina)
1958   Skupina Mikuláša Galandu, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/01/23 - 1958/02/20   Výstava skupiny Mikuláša Galandu, Galéria mladých, Bratislava (Bratislava)
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1959/06/04 - 1959/06/22   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1960   Mladí výtvarníci Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1960/05 -1960/08   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1962   III. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1965/04/29 - 1965/07   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1965/05   IV. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1965/06/15 - 1965/08/17   Slovenské výtvarné umenie 1918 - 1965, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965/07/02 - 1965/07/25   IV. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Galerie Václava Špály, Praha
1965/08/08 - 1965/09/12   Celoslovenská výstava kresieb a komornej plastiky, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1965/08/15 - 1965/09/29   Sochařská bilance 1955-1965, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1966   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
1966/02/27 - 1966/03/27   Výstava mladých slovenských výtvarníkov, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966/10/01 - 1966/11/01   Současné slovenské sochařství, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1967   Socha v meste, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1967/02/12 - 1967/03/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/06/16 - 1967/09/15   Socha piešťanských parkov '67 (I. trienále slovenského sochárstva), Piešťany, Piešťany (Piešťany)
1968/03/31 - 1968/04/10   Tschechoslowakische zeitgenössische Kunst, Frankfurt nad Mohanem / Frankfurt am Main, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1969/09/28 - 1969/10/28   Maľba, plastika, grafika 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1970/12 - 1971/01   Slovenské výtvarné umenie 1945 - 1970, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1974/06/13 - 1974/09/30   Současné slovenské sochařství (Výběr k 30. výročí SNP), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1982/01/16 - 1982/03/15   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/02 - 1982/04   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1982/03/23 - 1982/05/10   Poslanie ženy (téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/04 - 1983/05   Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1983/09/09 - 1983/10/09   Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/10/26 - 1984/02/15   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/08 - 1984/09   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/07/04 - 1985/08/04   A mai csehszlovák szobrászat, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1985/09 - 1985/10   Pal'o Tóth - Sochy, Agneša Sigetová - Kresby, Rodný dom Jána Kupeckého, Pezinok (Pezinok)
1985/10   Súčasná československá komorná plastika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1985/10/04 - 1986/01/20   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1987/09/24 - 1987/11/15   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/11   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/02/17 - 1988/03/27   Sochárská škola Jozefa Kostku, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1988/04/21 - 1988/05/29   Sochařská škola Jozefa Kostku, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1988/08/05 - 1988/09/11   Prírastky zbierkového fondu OGMAB 1968-1988 (obrazy, sochy, grafiky, kresby), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1990/12/07 - 1991/01/27   Pohľad kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/10/20 - 1992/01/20   Slovenské výtvarné umenie 20. storočia zo zbierok PGU, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/11/10 - 1996/02/25   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
2002/12/17 - 2003/05/25   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2007/01/23 - 2007/04/15   Zberateľská vášeň - Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/03/17 - 2009/04/26   České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
2012/01/31 - 2012/04/08   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2012/12/07 - 2013/03/03   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2015/05/11 - 2015/05/22   Galandovci: Legendy slovenského výtvarného umenia, Galéria Art Capital, Bratislava (Bratislava)
2015/06/27 - 2015/08/28   Výber zo slovenského sochárstva, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
2022/11/24 - 2023/03/19   Světy Jindřicha Chalupeckého, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/05/24   Súčasné umenie - Woxart & Weiss, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2012/06/13   26. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2016/10/11   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/03/06   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/05/20 - 2009/05/24   Súčasné umenie, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2012/06/11 - 2012/06/13   26. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2016/10/05 - 2016/10/10   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/02/28 - 2018/03/05   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/10 -   Slovenské moderné umenie: Stálá expozícia, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)

Paľo Tóth

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Pavol Tóth: Sochy, kresby, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1979   Paľo Tóth: Sochy, kresby / 1967 - 1979, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Výstava skupiny M. Galandu, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959
  1960   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1965   Skupina Mikuláša Galandu, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1965   Sochařská bilance 1955-1965, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Slovenská socha 1966, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1966   Výstava mladých slovenských výtvarníkov, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1967   Socha piešťanských parkov '67 (I. trienále slovenského sochárstva), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1968   Tschechoslowakische Tage
  1970   Slovenské výtvarné umenie 1945-1970 (Boje a zápasdy o socialistické umenie), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1974   Současné slovenské sochařství (Výběr k 30. výročí SNP), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1982   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1982   Poslanie ženy (Téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1982   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1983   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1983   Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1984   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení (K 40. výročiu Slovenského národného povstania), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1985   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1985   A mai csehszlovák szobrászat
  1985   Paľo Tóth - Sochy, Agneša Sigetová - Kresby, Malokarpatské múzeum, Pezinok (Pezinok)
  1985   Súčasná československá komorná plastika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1987   Sochárská škola Jozefa Kostku, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
  1987   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   Prírastky zbierkového fondu OGMAB 1968-1988 (Obrazy, sochy, grafiky, kresby), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1994   Galanda a galandovci (Zbierka Ivana Melicherčíka), Rabbit and Solution - BTB, Bratislava (Bratislava)
  1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2002   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2007   Zberateľská vášeň (Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970), borgis, s.r.o., _
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990–2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2014   Galandovci, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2014   Slovenské moderné umenie (Stála expozícia), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Nové slovenské výtvarné umenie (Nástup 1957, Nástup 1961), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2003   Galandovci (Skupina Mikuláša Galandu), Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2004   Galandovci (Galandovci po roku 1970), Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2017   Slovenské sochárstvo 1945–2015 (Socha a objekt), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2020   Bratislavské moderné fontány / Modernist Fountains of Bratislava, Archimera, o. z., Bratislava (Bratislava)
  2021   Sochy Piešťan (Mesto ako galéria), Čierne diery, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Čas v súvislostiach: Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí / Time in Relations: Slovak Visual Art of Two Centuries (Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti / The Graduates and Students of the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest), Slovensko-český klub, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
  2007   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2007 (XVIII. Tik – U), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Skupina Mikuláše Galandy, Výtvarná práce, 11-12
  1960   Bratislavské výstavy v září a říjnu, Výtvarná práce, 10
  1962   Výstava tvůrčí skupiny Mikuláše Galandy, Výtvarná práce
  1963   Kronika, Výtvarná práce, 11, 17, 11-11
  1964   SNP a výtvarné umění, Výtvarná práce
  1965   K výstave kresieb a komornej plastiky v Bratislave, Výtvarná práce, 13, 22
  1966   Mladí slovenští výtvarníci, Výtvarná práce
  1966   Slovenská socha v Liberci, Výtvarná práce
  1966   Súčasné slovenské výtvarné umenie v bývalom pavilóne UBS..., Výtvarná práce
  1967   Bratislava - UIA - 1967, Výtvarná práce
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Paľo Tóth: Sochy a kresby 1967 - 1979, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2012   26. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2016   130. Jesenná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2018   139. Jarná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   Galéria Nedbalka (Slovenské moderné umenie), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Výstava skupiny Mikuláša Galandu

Paľo Tóth

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Skupina Mikuláša Galandu, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, 89-90

Paľo Tóth

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Výsledky súťaže Hrozby a nádeje ľudstva, Výtvarná práce, 10
  1965   Bilance československého sochařství (Problémy vývoje československého výtvarného umění v dvaceti letech osvobozené vlasti), Výtvarné umění, 145-167
  1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce
  1966   Slovenské umění na Kubě, Výtvarná práce
  1970   Cesta architektury, Výtvarná práce