Martin Mikolajek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Roman Koucký architektonická kancelář (Kniha 1), Zlatý řez, Praha
2007   Moudré děti, Dybbuk, Jan Šavrda, Praha