Robert Rauschenberg

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1997   Robert Rauschenberg: Tribute 21 (Grafický soubor / Set of prints)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1962   Art since 1950
1964   Současné proudy ve světové grafice
1965   Současné proudy světové grafiky
1965   Dada bis heute (Dada, surreal, popart, opart, funktional, moral, neuer real - ismus)
1969   The Disappearance and Reappearance of the Image / Americké malířství po roce 1945
1969   Dada 1916-1966 (Dokumenty mezinárodního hnutí Dada)
1969   8. Mednarodna grafična razstava / Exposition internationale de gravure / International Exhibition of Graphic Art '69
1971   Dada 1916-1996 (Dokumenta internacionalnog pokreta Dade)
1972   Highlights
1982   ´60-´80, attitudes, concepts, images
1986   Europa/ Amerika (Die Geschichte einer künstlerischen Faszination seit 1940)
1992   Transform (Bild Objekt Skulptur im 20. Jahrhundert)
1992   Graphische Sammlung 1 (Originale auf Papier)
1997   Fondation Beyeler
1997   Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts
1997   The Age of Modernism: Art in the 20th Century
2003   Dreams and Conflicts: The Dictatorship of the Viewer (The 50th International Art Exhibition)
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2006   Art Karlsruhe
2007   Konzept: Fotografie - Dialogues & Attitudes (Aus der Sammlung der DZ Bank / From the Collection of the DZ Bank)
2008   Colour Chart: Reinventing Colour, 1950 to Today
2009   just what is it... (100 Jahre Kunst der Moderne aus privaten Sammlungen in Baden-Württemberg / 10 Jahre Museum für Neue Kunst im ZKM)
2009   The Third Mind (American Artists Contemplate Asia, 1860-1989)
2012   Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě
2017   Perspektiven in Bewegung (Sammlung Dieter und Gertraud Bogner im mumok)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
nedatováno   Současné umění (Katalog k putovní výstavě Oblastní galerie Liberec)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1970   Nová figurace, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1971   Písmo a obraz, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1992   Proměny soudobého výtvarného umění, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
2000   Cubism, Phaidon Press Limited, Londýn (London)
2003   Svět umění XX. století od postimpresionismu po digital art, Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
2011   Kritika porozuměním, Malovaný kraj, Praha
2018   The Crisis of Ugliness (From Cubism to Pop-Art), Koninklijke Brill, Leiden
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 10), ,
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1963   Nový realismus? , Výtvarná práce, 11, 17, 1963/10/05, 4-6
1964   Paříž 1964, Výtvarná práce, 12, 11-12, 1964/07/26, 4-5
1964   Světová grafika v Hollaru, Výtvarná práce, 12, 9, 1964/06/20, 12-
1964   Documenta III, Výtvarná práce, 12, 16-17, 1964/09/30, 10-10
1965   Noví realisté & pop-art, Výtvarná práce, 13, 4, 1965/03/31, 12-12
1967   VII. mezinárodní výstava grafiky v Lublani, Výtvarná práce, 15, 20, 1967/10/05, 10-
1967   Nona Bienal de Sao Paulo, Výtvarná práce, 15, 22, 1967/11/02, -
1969   Čtyři články, Světová literatura, 14, 2, 1969, 37-53
1969   Američané v Praze, Výtvarná práce, 17, 10-11, 1969/10/13, 8-
1970   Pop a Zen, Výtvarná práce, 18, 5, 1970/03/02, 7-
1998   Bez názvu - Retrospektiva žijící legendy..., Detail, 3, 4, 1998/07, 20-
1999   Nové Grafické křídlo v Louisianě (40 let Muzea moderního umění v Dánsku), Grapheion, , 10, 1999, 8-12
2011   Dematerializace umění (Příspěvek k 2. výroční konferenci teorie umění na téma Důsledky konceptualismu, konané 26. 5. - 27. 5. na AVU v Praze), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 12, 2011/06/16, 2-
2012   Americká avantgarda, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 7, 2012/04/05, 9-
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1997   Robert Rauschenberg: Tribute 21 (Grafický soubor / Set of Prints)
2011   Robert Rauschenberg: Pocta 21 / Tribute 21 (soubor 21 litografií oslavuje 21 humanitárních témat pro 21.století)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2008   Pop art
2009   Meisterwerke der Moderne
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2012   Art and Press: Kunst. Wahrheit. Wirklichkeit.
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1964   Současné proudy světové grafiky
Yearbook
published, title (subtitle)
1966   Světová literatura 10 (1956 - 1965)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
nedat. (2001)   Die Sammlung (Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien)