Robert Rauschenberg

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2001   Věra Janoušková: Já to dělám takhle, Torst, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1964   Paříž 1964 (Dokončení), Výtvarná práce, 12, 16-17, 1964/09/30, 4-5
1965   K otázkám současného malířského rukopisu, Výtvarné umění, 15, 10, 1965/12/20, 458-473
1966   Obraz a písmo, Kulturní tvorba, 4, 7, 1966/02/17, 4-5
1966   Vše je dovoleno, Výtvarná práce, 14, 22, 1966/11/03, 1-3
1966   Syntéza umění k roku 2000?, Výtvarná práce, 14, 22, 1966/11/03, 10-12
1966   Dobrodružství objektu, Výtvarná práce, 14, 10, 1966/05/26, 12-12
1966   Pop-art do města dada, Výtvarná práce, 14, 1, 1966/01/20, 2-
1967   Mec-art, mechanické umění na cestě k nové ikonografii, Výtvarná práce, 15, 12, 1967/06/15, -
1968   Světovost s otazníkem, Výtvarná práce, 16, 4, 1968/03/20, 1-6
1988   Forum 1988?, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 14, 1988/09/27, 3-0
1993   Nová figurace, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 12, 1993/06/10, 1-1
1995   Krize identity dnes (Konec modernismu a problém kulturní identity), Výtvarné umění, , 1-2, 1995, 6-15
1997   Ziffernschrift und malerischer Gestus, Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, , , 1997, 70-74
1997   Der Zahl als Fundobjekt und Zufallsmodell, Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, , , 1997, 114-123
1997   Metrum und Metaphysik der Zeit, Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, , , 1997, 158-165
1998   Socha pro specifický prostor: Chicago, Tachikawa a jiné příklady, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 23, 1998/11/19, 8-
1999   Zapomenutý Rykr, Cestou necestou, , , 1999, 58-61
2001   Objekt a Objekt / objekt (Praha, České muzeum výtvarných umění, Dům u Černé Matky Boží, 31.5. - 26.8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 14 - 15, 2001/07/12, 16-
2011   Direct Art, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 7, 2011/04/07, 9-
2011   Sny o vesmíru, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 13, 2011/06/30, 9-
Press News
published, title (subtitle)
2000   Přehlídka české serigrafie ve zlínském Domě umění