Josef Topol

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2002   Écrivains Tchèques
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1991   České rozhovory, Československý spisovatel, Praha
1999   Čeští spisovatelé / Tschechische Schriftsteller, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
2001   České rozhovory Jiřího Lederera po dvaceti pěti letech, Prostor, Praha
2006   Ústně více (Šestatřicátníci), ,
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Brána, s.r.o., Praha
2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1991   Zbyla na mne slova (RR interwiew), Revolver Revue, , 16, 1991, 105-142
1993   In margine třetího BOXu, Box, , 3, 1993, -
1996   Z díla básníků, Prostor Zlín, 4., 1, 1996, 24-25
2007   Monografie o díle Josefa Topola, Doba, knihy, autoři, , , 2007, 129-130
2011   Homosexualita v novodobé české literatuře, Homosexualita v dějinách české kultury, , , 2011, 83-183
WWW
published, title (subtitle)
  Josef Topol (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1972   Josef Topol: Dvě noci s dívkou (aneb Jak okrást zloděje)
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990)
Theatre Program
published, title (subtitle)
1967   Divadlo za branou