foto František Vopat

František Muzika

* 26. 6. 1900, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 1. 11. 1974, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, painter, Illustrator, graphic artist, Typographer, Stage Designer, Visual Editor

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01082556
VIAF: 59241953

notes:
malíř, typograf, scénograf, prof. VŠUP Praha, výtvarný redaktor, kritik a publicista

František Muzika
Jan Hus


tempera
55 x 62 cm
František Muzika
Večer tříkrálový


tempera, karton
50 x 43 cm
František Muzika
Koupání v moři
1922
malba
olej, plátno
101 x 83 cm
František Muzika
Sedící dívka
1930
malba
olej, plátno
120 x 80 cm
František Muzika
Torzo s drapérií
1932
malba
olej, malba
160 x 80 cm
 

František Muzika

Malíř, kreslíř, grafik, typograf a ilustrátor, scénograf a také výtvarný kritik. Jeden z nejvýraznějších výtvarných umělců generace Devětsilu. Mimo jiné je autorem dvoudílného monumentálního opusu Krásné písmo ve vývoji latinky (Praha 1958).
Život
Pocházel z obyčejné měšťanské rodiny a nic zvláštního nenasvědčovalo, že by se měl stát slavným malířem. Inklinoval spíše k technickým předmětům, a proto vystudoval tzv. reálku. Uvažoval spíše o strojařině či architektuře. O jeho budoucí kariéře rozhodla až úspěšně složená zkouška na Akademii výtvarného umění v Praze roku 1918. V průběhu studia prošel ateliéry prof. Josefa Jindřicha Loukoty, Vratislava Nechleby, Jakuba Obrovského a Karla Krattnera. Studia však dokončil v roce 1924 na UMPRUM v Praze u prof. Jana Štursy, kam přestoupil roku 1921. Své vzpomínky a rozčarování z poměrů na AVU shrnul v přednášce „Jak jsme začínali.“
Po ukončení studia odjel do Paříže. Navštěvoval přednášky Františka Kupky a seznámil se se skladatelem Bohuslavem Martinů. Na rozdíl od ostatních avantgardních umělců obdivoval staré umění, které chodil studovat do Louvre. Obdivoval rafinovanou dokonalost Poussinovu a prostotu bratří Le Nainů. V roce 1925 navštívil krátce Londýn.
Již v době svých studií na AVU se spřátelil s Františkem Tichým a Bedřichem Piskačem a především však s umělci, kteří se roku 1920 sešli ve sdružení Devětsil: Jaroslavem Seifertem, Aloisem Wachsmannem a Karlem Teigem, s nímž udržoval přátelství i v dobách, kdy to bylo „nepolitické“ tj. za války a především pak po roce 1948. Muzika byl údajně spolu se Seifertem jedním z mála smutečních hostů na pohřbu Karla Teigeho v roce 1951.
Levicová orientace české poválečné avantgardy byla velice silná, a tak v roce 1922 začínal Muzika jako typograf a grafik proletářských nakladatelství Proletkult, Čin a Melantrich. V roce 1927 přijal nabídku Otokara Štorch-Mariena na spolupráci s nakladatelstvím Aventinum. Aventinské rozpravy nejen graficky upravoval, ale sám do nich přispíval recenzemi na právě probíhající výstavy. Publikoval zde také řadu karikatur svých přátel. Roku 1929 uspořádal v Aventinské mansardě výstavu Bohumila Kubišty. Vybrané obrazy byly pak nabídnuty darem Moderní galerii. Jelikož Moderní galerie tento velkorysý dar nepřijala, rozhodl se uspořádat na stránkách Musaionu anketu o vedení a fungování této instituce.
V letech 1927–1947 pracoval pro divadlo jako scénograf. Spolupracoval především s režisérem Josefem Honzlem na scénách v Brně a v pražském Národním divadle. Roku 1938 vyhrál konkurz na profesora UMPRUM v Praze, avšak nedošlo k jmenování. Řádným profesorem se tak stal až po válce v roce 1945. Ateliér užité grafiky vedl až do roku 1970. V padesátých letech se věnoval především pedagogické činnosti a práci na opusu Krásné písmo ve vývoji latinky. V šedesátých letech však zájem o jeho tvorbu sílil a v Československu vrcholil velkou retrospektivou v Hradci Králové a v Liberci (1964).
Dílo
Tvorba Františka Muziky se stále pohybovala na hranici racionálního a iracionálního, konstruktivního a chaotického, lyriky a chladného kalkulu. Na jeho plátnech se setkává poezie s řádem, lyrika s geometrií, básnické představy a přesně racionálně konstruovanou kompozicí. Jeho dílo se již od počátků vyvíjelo vždy podle vnitřní logiky. Každá výraznější změna musela dozrát k svému uskutečnění a je v předchozích dílech předznamenána. V Muzikově díle, přestože není jednotvárné, nejsou žádné výraznější nelogické převraty. Jeho dílo je nejčastěji spojováno s pojmy lyrický kubismus, magický realismus, sociální umění, ale především imaginativní malba a surrealismus.
V době tápání a hledání vlastního výrazu ho velmi ovlivnila posmrtná výstava Bohumila Kubišty (1920). Jeho řád, precizní barevné kombinace a promyšlené deformace viděného se promítly do Muzikových zátiší. Velkou kolekci obrazů vystavil poprvé na Jarní výstavě v Rudolfinu (1921). Tehdejší obrazy čerpaly z umění cirkusů, pouťových terčů a umění primitivů. Hlavním tématem byly ženy a ženský svět, láska a rodina. Stále také rozvíjel motiv plošně stylizovaného zátiší, kdy barva a linie fungují naprosto nezávisle (1925–1928). Později stejným způsobem rozvinul motiv ženského těla a tváře (1929-1935). Forma je v této době Muzikovým námětem i básní. Spolu s Emilem Fillou je v tomto ohledu nejpřesnějším následovníkem Pabla Picassa. V letech 1936–1945 maloval ponuré, tragicky vyznívající obrazy, které se často přímo vztahovaly k válečným událostem a byly věnovány památce jeho umučených přátel. Přízraky, snové přeludy, předtuchy a torza zaplňují potemnělou pláň. Kusy skal jsou konfrontovány s konstruovanými sítěmi, obludně pokroucenými zápasníky či vzpínajícími se dlaněmi.
Přibližně v roce 1947, tedy v době, kdy přestal pracovat pro divadlo, zmizel z jeho obrazů hluboký prostor – jeviště, na němž se zjevovaly jednotlivé přízraky a fantómy. Scéna a s ní zkamenělé dějství byly nahrazeny biomorfní strukturou. Zpočátku to byly Lesy, proplétající se vlákna liány, pruty větví protkané pavučinami. Prostor pohlcující a nahánějící hrůzu všem, kteří by do něj chtěli vstoupit. Přesto jsou tyto hvozdy polidštěny drobnými náznaky racionálního zásahu člověka (geometrické útvary). Bezbřehé lesy byly však záhy nahrazeny jasnou formou stromu či keře, který má své jasné obrysy.
Koncem padesátých let se do jeho obrazů vrací prostor. Nízký horizont pláně je oživen tentokrát biomorfním útvarem, rostlinou-domem. Opakovaně se vrací k motivu hnízda, místa, odkud pocházíme a kam se vrací naše mysl, a mohyl – míst, kde vše končí a zůstává pouhá pomalu mizející vzpomínka. Zvláštní postavení pak zaujímá námět Elsinoru, hradu kralevice Hamleta.
PePřík

František Muzika

foto František Vopat
autokarikatura
 

František Muzika

František Muzika
Jan Hus


tempera
55 x 62 cm
František Muzika
Večer tříkrálový


tempera, karton
50 x 43 cm
František Muzika
Koupání v moři
1922
malba
olej, plátno
101 x 83 cm
František Muzika
Sedící dívka
1930
malba
olej, plátno
120 x 80 cm
František Muzika
Torzo s drapérií
1932
malba
olej, malba
160 x 80 cm
František Muzika
Zápas
1937
malba
olej, plátno
1120 x 150 cm
František Muzika
Žalov (Babí léto I)
1940
malba
olej, plátno
108 x 228 cm
František Muzika
Torzo (Z Českého ráje)
1943
malba
olej, karton
64 x 50 cm
František Muzika
Velké Rekviem (Rekviem XII)
1944
malba
olej, plátno
91,5 x 65 cm
František Muzika
Maska V.
1947
malba
olej, plátno
92 x 64,5 cm
František Muzika
Strom
1948
malba
olej, plátno
65 x 46 cm
František Muzika
Strom s oknem
1951
malba
olej, plátno
16,5 x 24 cm
František Muzika
Medusy v modré
1971
malba
olej, plátno
81 x 65 cm
František Muzika
Schodiště XI
1973-1974
malba
olej, plátno
90 x 60 cm
František Muzika
Elsinor XII
1974
malba
olej, plátno
61 x 50 cm
 

František Muzika

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1919 - 1921   Akademie výtvarných umění, Praha, Nechleba Vratislav, *1885
1919 - 1921   Akademie výtvarných umění, Praha, Obrovský Jakub, *1882
1921 - 1922   Akademie výtvarných umění, Praha, Krattner Karl, *1862
1922 - 1924   Akademie výtvarných umění, Praha, Štursa Jan, *1880

František Muzika

from - to   institution, city, notes
???? - 1974   Praha, Praha, pobyt, tvůrčí působení, v l. 1945-1970 pedagogem Vysoké školy uměleckoprůmyslové
1924 - 1925   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), studijní pobyt

František Muzika

from - to   student, school, city
???? - ????   Brehovszský Vladimír, *1925
???? - ????   Nasvětil Václav, *1948
???? - 1973   Rakušan Bohumír (Bob), *1948, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1948   Vraštil Jaromír, *1922, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - 1970   Míšek Karel, *1945, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - 1958   Hobr Miloslav, *1929, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Pozděna Miloš, *1926, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - 1949   Vimr Luděk, *1921, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Vincourová Taťána, *1938, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - 1956   Medunová Jana, *1933, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, knižní grafika
???? - ????   Ledvinka Miloš, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, malba a grafika
???? - 1971   Havlíčková Daniela, *1946, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - 1951   Lacigová Marie, *1928, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, knižní a užitá grafika
???? - ????   Lamserová Jana, *1938, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - 1954   Hubičková Alena, *1928, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - 1961   Klimentová Jiřina, *1932, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Habr Miroslav, *1929, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Heřmanská Věra, *1926, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Rogl Roman, *1939, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Adámek František, *1923, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - 1952   Adámek Zdeněk, *1927, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Bílková Zdenka, *1925, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - 1956   Chotěnovský Zdeněk, *1929, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Kubíček Jiří, *1930, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - 1967   Zlámalová Božena, *1940, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Konopiská Eliška, *1948, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, knižní grafika
???? - ????   Dubská Jarmila, *1935, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Girsová Libuše, *1909, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Klimentjevová Jiřina, *1937, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Kunová Šmerdová Radmila, *1932, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - 1970   Hamsík Antonín, *1946, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1941 - 1943   Pokorný Marcel, *1922, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, malba
1942 - 1948   Pořická Chadrabová Zora, *1921, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1942 - 1948   Šedá Květa, *1922, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1942 - 1949   Hladíková Lydie, *1925, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1945 - 1949   Havlíková Jarmila, *1923, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, užitá grafika a scénografie
1945 - 1949   Havlík Václav, *1921, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1945 - 1950   Sklenář Zdeněk, *1910, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1945 - 1950   Kalousek Jiří, *1925, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1945 - 1950   Hegar Milan, *1921, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1945 - 1950   Šrettr Čestmír, *1923, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1945 - 1949   Berková Dagmar, *1922, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1945 - 1950   Balák Jaromír, *1925, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1946 - 1951   Blažek Jiří, *1922, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1946 - 1949   Medek Mikuláš, *1926, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1946 - 1951   Blažková Hrubešová Hana, *1926, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, knižní grafika a typografie
1947 - 1952   Pavalová Olga, *1930, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1947 - 1952   Šmerda Vladimír, *1926, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1948 - ????   Těšínský Karel, *1926, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1948 - 1954   Pánek Karel, *1926, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1948 - 1953   Běhounek Jiří, *1929, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1949 - 1954   Hirschová Jindřiška, *1922, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1949 - 1954   Hruška Karel, *1930, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, knižní grafika
1949 - 1951   Procházka Miloslav, *1927, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1949 - 1953   Milovanský Jaroslav, *1930, Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1950 - 1951   Fára Libor, *1925, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1950 - 1953   Balcar Jiří, *1929, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1950 - 1955   Mejstřík Milan, *1932, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1951 - 1956   Víchová Jindřiška, *1932, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, užitá grafika
1952 - 1958   Staněk Milan, *1931, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1952 - 1958   Průšková Eva, *1932, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, užitá malba a grafika
1953 - 1958   Ševčík Václav, *1932, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, užitá grafika
1953 - 1959   Votavová Buková Blanka, *1933, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1956 - 1962   Hladík Jiří, *1937, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, knižní a užitá grafika
1956 - 0   Teimer Pavel, *1935, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1958 - 1964   Sigmundová Jana, *1940, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1958 - 1964   Kerda Zdeněk, *1928, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1959 - 1965   Solpera Jan, *1939, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1959 - 1964   Procházka Antonín, *1935, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1959 - 1965   Krejča Aleš, *1941, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, knížní grafika a plakát
1960 - 1964   Ondro František, *1941, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1960 - 1965   Menš Petr, *1943, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1961 - 1967   Sochovský Jiří, *1940, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, knížní grafika a plakát
1961 - 1967   Vlasáková Eva, *1943, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1962 - 1968   Sonnbergová Marta, *1944, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1963 - 1969   Havlic Vladimír, *1944, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1963 - 1969   Istlerová Clara, *1944, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, knížní grafika a plakát
1964 - 1970   Kjulleněnová Dvořáková Kremláčková Božena, *1944, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1964 - 1970   Aubrechtová Pavla, *1946, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1965 - 1971   Filcík Gabriel, *1946, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1965 - 1971   Novotný Jiří, *1946, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1967 - 1968   Smejkal Jan, *1948, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1968 - 1974   Foltera Petr, *1944, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, knižní grafika a tvorba písma
1970 - 1976   Macounová Drahomíra, *1945, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

František Muzika

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   ArtPro - Galerie plastiky, zastoupení umělci, *
???? - ????   Aventinská mansarda, *1927
???? - ????   Nová skupina, *1922
???? - ????   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, *1917
1921 - ????   Devětsil (Umělecký svaz Devětsil), *1920/10/5
1923 - 1949   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887, řádný člen
1929 - ????   Secese z Mánesa, *1929

František Muzika

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1931/02/07 - 1931/03/07   Výstava F. Muziky, Aventinská mansarda, Praha
1931/04   Souborná výstava Františeka Muziky, Galerie Vaněk, Brno (Brno-město)
1933/02/11 - 1933/03/09   František Muzika: Kresby, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
1946/01/31 - 1946/02/19   František Muzika: Výstava obrazů z posledních let, Galerie V. Hořejš, Praha
1946/03/30 - 1946/04/16   František Muzika, Hradec Králové (Hradec Králové), Hradec Králové (Hradec Králové)
1963   František Muzika: Kresby, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí), Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
1963/12/01 - 1964/01/01   Nové obrazy Františka Muziky, Galerie Fronta, Praha
1964/06/07 - 1964/07/05   František Muzika: Obrazy z let 1920 - 1964, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1964/07/19 - 1964/08/16   František Muzika: Obrazy z let 1920 - 1964, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1965/03/06 - 1965/03/16   František Muzika, Galleria del Naviglio, Milán (Milano)
1966/09/25 - 1966/10/26   František Muzika: Obrazy z let 1935 - 1965, Galerie Fronta, Praha
1967/01/26 - 1967/02/15   František Muzika, Galerie Maya, Brusel (Brussels)
1972/09/28 - 1972/11/18   Frantisek Muzika: Ölbilder, Zeichnungen, Druckgraphik der Jahre 1930 bis 1972, Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
1976/09/07 - 1976/10/03   František Muzika: Scénická tvorba, Galerie Fronta, Praha
1977/03/10 - 1977/04/03   František Muzika: Knižní tvorba, Galerie Fronta, Praha
1978/12/15 - 1979/01/14   František Muzika: Kresby, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1979/06/07 - 1979/08/19   František Muzika: Obrazy z let 1933-1974, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1981/09 - 1981/10   František Muzika: Obrazy, kresby, scénické návrhy, knižní grafika, Valdštejnská jízdárna, Praha
1981/11/12 - 1981/12/13   František Muzika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1987/10/06 - 1987/11/27   František Muzika hudbě, Společenský dům Hvězda, Beroun (Beroun)
1995/08/24 - 1995/10/01   František Muzika: Kresby, grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2000/07/03 - 2000/08/25   František Muzika 1900-1974-2000, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
2003/06/26 - 2003/09/14   František Muzika ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/05/19 - 2012/09/30   František Muzika: Volná tvorba / scénografie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1921/05/04 - 1921/05/31   II. výstava Spolku československých akademiků výtvarných v Praze, Topičův salon (1918-1936), Praha
1922   2. jarní výstava Nové skupiny, Mánes, Praha
1922/04/19 -   Jarní výstava Devětsilu, Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
1924/08 - 1924/09   Razstava češke moderne umetnosti - Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage, Jakopičev paviljon, Lublaň (Ljubljana)
1924/10 - 1924/11   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, členská, Obecní dům, Praha
1925/10 - 1925/11   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, členská, Obecní dům, Praha
1925/12/13 - 1926/01/10   Souborná výstava obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1926/04/24 - 1926/05/16   Výstava sběratele Dra. A. Starého, Mánes, Praha
1926/09/11 - 1926/11/22   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha
1926/11/27 - 1927/01/02   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha
1927/03 - 1927/03   Výstava návrhů na bronzová vrata pro dóm svatovítský, Klementinum, Praha
1927/08 - 1927/09   Europäische Kunst der Gegenwart: Zentenarausstellung des Kunstvereins Hamburg, Kunstverein Hamburg, Hamburk (Hamburg)
1927/09/24 - 1927/10/27   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1927/10/15 - 1927/11/20   CXXXIV. výstava S.V.U. Mánes, členská, Obecní dům, Praha
1927/11/27 - 1927/12/12   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Krakov (Kraków), Krakov (Kraków)
1928   Československé výtvarné umění 1918 - 1928, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1930/03/18 - 1930/04/06   Secese z Mánesa, Topičův salon (1918-1936), Praha
1932/10/27 - 1932/11/27   Poesie 1932, Mánes, Praha
1933/01/14 - 1933/02/02   Výstava moderních obrazů ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1933/06/04 - 1933/06/18   Zátiší v současném českém malířství, Klub přátel umění, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1936/02/28 - 1936/03/22   Spolek výtvarných umělců Mánes, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1937/05 - 1937/08   50 let Mánesa, Mánes, Praha
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1937/06/01 - 1937/06/27   L'art moderne tchécoslovaque, Galerie Jean Charpentier, Paříž (Paris)
1937/08/01 - 1937/11/25   Exposition Internationale de Paris 1937 (Arts et Techniques dans la Vie moderne), Palais des Arts Graphiques et Plastiques, Paříž (Paris)
1937/09/25 - 1937/10/25   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění), Государственный музей нового западного искусства (Státní muzeum nového západního umění), Moskva (Moscow)
1937/10/12 - 1937/11/28   Dnešní Mánes, Mánes, Praha
1938   Československé umění na Mezinárodní výstavě v Paříži 1937, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1938/04/24 - 1938/08/31   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1940/10/01 - 1940/10/15   Bílá Labuť českému umění (výstava soudobého českého umění), Bílá Labuť, Praha
1945/11/19 - 1945/12/16   Mánes 1907-1938, Mánes, Praha
1946/04/21 -   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci), Písek (Písek), Písek (Písek)
1946/11/03 - 1946/11/24   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
1946/12/03 - 1946/12/30   Trente ans de peinture tchécoslovaque, Musée de l'Orangerie, Paříž (Paris)
1947/01/14 - 1947/03/02   Z odkazu MUDra Františka Macháčka, Kramářova vila, Praha
1947/02/05 - 1947/02/23   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Royal Scottish Academy Building, Edinburgh
1947/02/28 - 1947/03/15   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Victoria Art Gallery, Dundee
1947/04/12 - 1947/05/03   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow
1947/05/08 - 1947/06/07   Z nové tvorby (Obrazy a sochy od května 1945), Pošova galerie, Praha
1947/05/21 - 1947/06/14   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Ulster Museum, Belfast
1947/07/03 - 1947/07/20   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Hugh Lane Gallery (Dublin City Gallery), Dublin
1947/08/04 - 1947/08/28   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Colwyn Bay, Colwyn Bay
1947/09/08 - 1947/09/28   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Williamson Art Gallery & Museum, Birkenhead
1947/10/09 - 1947/10/29   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Manchester Art Gallery, Manchester
1947/11 - 1947/12   Spolek výtvarných umělců Mánes 1947, Mánes, Praha
1947/11/11 - 1947/12/20   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Whitechapel Gallery, Londýn (London)
1948/01/10 - 1948/01/31   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Norwich Castle Museum and Art Gallery, Norwich
1948/06/06 - 1948/09/30   XXIV. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1948), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1948/10/27 - 1948/11/28   České umění od impresionismu: Z ostravských sbírek I., Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1948/10/30 - 1948/11/14   La peinture moderne tchécoslovaque, Antverpy, Antverpy (Antwerpen)
1948/11/20 - 1948/12/05   La peinture moderne tchécoslovaque, Brusel (Bruxelles), Brusel (Brussels)
1948/12/11 - 1948/12/26   La peinture moderne tchécoslovaque, Lutych (Liège), Lutych (Liège)
1954/03 - 1954/04   Výtvarníci a kniha, Mánes, Praha
1954/11/14 - 1954/12/12   70 let českého divadla, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1955/03/15 - 1955/03   První celostátní výstava užité grafiky, Slovanský ostrov, Praha
1955/12/04 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1957/05   30 let osvobozeného divadla, Divadlo hudby, Praha
1957/09/15 - 1987/10/18   Svetovni mojstri moderne umetnosti iz jugoslovanskih zbirk / World Masters of Modern Art from Yugoslav Collections, Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1958/12/12 - 1959/01   Umění bojující, Slovanský ostrov, Praha
1959/05/24 - 1959/07/12   Moderní české malířství II (léta dvacátá), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1959/08/01 - 1959/09/30   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Lipsko (Leipzig), Lipsko (Leipzig)
1960/10/31 - 1960/12/04   Jevištní výtvarnictví 1945-1960, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/02/05 - 1961/03/12   Škola vidění - Výmluvnost kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/03   Nejkrásnější knihy roku 1960, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1961/05 - 1961/07   Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1962/01/18 -   Škola vidění - kresba, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/05 - 1962/06   Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije, National Gallery – National Art Gallery (Nacionalna chudožestvena galerija), Sofie (Sofia)
1962/09   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX-XX), Sala Dalles, Bukurešť (Bucureşti)
1963/02/10 - 1963/03/24   Sociální umění dvacátých let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1963/04   Přírůstky Národní galerie (Z odkazu prof. dr. M. Kliky), Městská knihovna Praha, Praha
1963/05/11 - 1963/06/11   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1963/07/01 - 1963/08/01   Od Mánesa ke Špálovi, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1963/09/15 -   Hluboká 1963: Umění 1900-1963, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1963/09/15 - 1963/10/20   Moderní české malířství do druhé světové války, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1964   Moderní výtvarná tvorba, Zámek Hořovice, Hořovice (Beroun)
1964/03 - 1964/04   Imaginativní malířství 1930-1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1964/03/20 - 1964/04/30   Naivní umění v Československu, Palác Kinských, Praha
1964/06/20 - 1964/10/18   XXXII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1964), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1964/07/17 - 1964/08/30   K výtvarné problematice 30. let, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1964/10/18 - 1964/11/15   Phases, Musée communal des beaux-arts d'Ixelles (Musée d'Ixelles), Ixelles
1964/12 - 1965/01   Výstava přírůstků 1960-1964 (obrazy, kresby, plastika), Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1965   Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1965/01 - 1965/02   Divadlo Za branou 1965, Divadlo Za branou, Praha
1965/03   Umění a knižní obálka, Okresní lidová knihovna, Náchod (Náchod)
1965/03/20 - 1965/04/15   Mars autour du serrealisme, Théâtre-Maison de la Culture, Caen
1965/05/13 - 1965/08/29   Moderní česká kresba, Palác Kinských, Praha
1965/06 - 1965/07   České moderní malířství, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves (Mělník)
1965/07/03 - 1965/08/08   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965, Messehaus, Lipsko (Leipzig)
1965/09/07 - 1965/10/03   Škola vidění: Výmluvnost kresby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1965/09/12 - 1965/10/10   Moderní česká kresba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1965/10/08 - 1965/11/14   Tschechoslowakische Kunst Heute: Profile V, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Baden-Baden
1965/12/12 - 1966/01/20   Moderní české umění, Stará radnice, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1966   Mistři české krajiny, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1966   Nejkrásnější knihy roku 1965, Památník národního písemnictví, Praha
1966/03/29 - 1966/05/15   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého, Palác Kinských, Praha
1966/04/09 - 1966/05/09   Antika a její tradice, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966/05/08 - 1966/07/03   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění, Obecní dům, Praha
1966/05/08 - 1966/07/03   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění, Staroměstská radnice, Praha
1966/07 - 1966/08   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1966/09/20 - 1966/10   Aktuální tendence v československém užitém umění a průmyslovém výtvarnictví, Obecní dům, Praha
1966/09/23 - 1966/10   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Mánes, Praha
1967   Mistrovská díla českého malířství (výstava reprodukcí), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1967/01/08 - 1967/02/05   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1967/02/19 - 1967/03/27   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1967/03/09 - 1967/03/30   Sztuka walcząca, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1967/04   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965, Muzej primenjene umetnosti, Bělehrad (Beograd)
1967/04 - 1967/06   Nové přírůstky a nákupy, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1967/05 - 1967/10   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves (Mělník)
1967/05/07 - 1967/06/15   Fantasijní aspekty současného českého umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1967/06   Moderní české umění ze sbírky Rudolfa Hršela, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1967/06 - 1967/08   Malarstvo czeskie 1900-1950, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1967/06/20 - 1967/07/16   Fantasijní aspekty současného českého umění, Galerie Václava Špály, Praha
1967/06/24 - 1967/07/31   17 tsjechische kunstenaars, Galerie Orez, Haag (Den Haag)
1967/09   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă, Sala Dalles, Bukurešť (Bucureşti)
1967/09/29 - 1967/10/29   15 let krásné knihy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1968/01   České malířství od doby Osmy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1968/02   I. Triennale New Delhi, Dillí (Delhi), Nové Dillí (New Delhi)
1968/02/05/ - 1968/02/17   Novoročenky 68, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1968/05 - 1968/06   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1968/05 - 1968/06   Obsessions et Visions, Galerie André François Petit, Paříž (Paris)
1968/06   50 let české kresby: Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 1. část, Galerie Letná, Praha
1968/06/04 - 1968/06/15   Phases: Une Internationale Révolutionnaire de l'Art Contemporain, Pavillon de l'Ancien Hôpital Saint-Sauveur, Lille
1968/07 - 1968/08   České umění začátku 20. let, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1968/07/07 - 1968/08   50 let československého malířství 1918–1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/08   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia, Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México (Mexico City)
1968/10/24 - 1968/11/17   České umění začátku 20. let k padesátému výročí republiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1968/10/24 - 1968/12/26   50 let československého malířství 1918–1968, Praha, Praha
1968/11/09 - 1969/02/09   La revue et le mouvement Phases, Galerie Pops Gaibrois, Montmaur
1968/12 - 1969/01   50 let československého malířství 1918–1968, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1969/02   České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1969/02 - 1969/03   50 let československého malířství 1918–1968, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1969/02/21 - 1969/03/24   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Ausstellungsräume Berlin 12, Berlín (Berlin)
1969/03/16 - 1969/04/20   České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1969/04 - 1969/09   Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1969/05/06 - 1969/05/19   L´art tchèque actuel, Renault Champs - Élysées, Paříž (Paris)
1969/05/30 - 1969/10/30   České umenie 1. polovice 20. storočia, Hrad Červený Kameň, Častá (Pezinok)
1969/06/29 - 1969/07/13   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und Industrial Design, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
1969/07/12 - 1969/08/17   Phases, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1969/08/24 - 1969/09/28   Phases, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1969/10/03 - 1969/10/22   Grafik aus der ČSSR, Galerie Ileana Popescu
1969/10/05 - 1969/11/16   Phases, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1969/10/11 - 1969/11/29   Surrealismus in Europa: Phantastische und visionäre Bereiche, Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
1970/05/04 - 1970/06/28   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1970/05/26 - 1970/06/28   Art tchèque du XXe siècle, Musée Rath, Ženeva (Genève)
1970/08/22 - 1970/09/27   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts: Einige Aspekte der Entwicklung, Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
1971   Phases, Galeria Pod Mona Liza, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1971   Phases, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1971   Phases, Galeria Sztuki BWA, Sopot
1971   Phases, Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk
1971   Phases, Galeria BWA, Poznaň (Poznań)
1971/01/10 - 1971/02/14   Avantgarda Trnu, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1971/01/21 - 1971/03/13   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei. Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte, Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
1971/04 - 1971/05   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/04/25 - 1971/06/06   České sociální umění, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1971/04/28 - 1971/05   České sociální umění dvacátých let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Palác Kinských, Praha
1971/05/12 - 1971/07/04   Česká krajina 20. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/06 - 1971/07   České sociální umění dvacátých let, Blansko (Blansko), Blansko (Blansko)
1971/09   České sociální umění dvacátých let, Město Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1971/10 - 1971/11   Umění dvacátých let, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1971/10/05 - 1971/11/21   Bič smíchu, Staroměstská radnice, Praha
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
1972/05   1945 - Praha vítající (výstava obrazů, soch a grafiky), Výstavní síň Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1972/08/24 - 1972/12   České umění 20. století z nové instalace sbírek GVU v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1972/09/08 - 1972/11/11   Le Mouvement Phases, Galerie des Ponchettes, Nice
1972/09/24 - 1972/11/05   Tschechoslowakische Druckgraphik der Gegenwart, Dürerhaus, Norimberk (Nürnberg)
1972/10 - 1972/11   Umělecká díla ze sbírek hradeckých sběratelů, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1972/12/15 - 1973/02/11   Acquisitions récentes du département d'art moderne, Musée d'art moderne, Brusel (Brussels)
1973   České sociální umění ze sbírek Moravské galerie, Horácké muzeum, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1973/05/01 - 1973/09/30   Boje a zápasy: České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1973/08/23 - 1973/10/09   České malířství 1918-1945, Mánes, Praha
1974   Osteuropäische Kunst aus der Sammlung des Museum Bochum, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1974/06 - 1974/08   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie: I. část (do roku 1945), Středočeská galerie, Praha
1974/06 - 1974/09   Krajina snů a představ, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1974/10/09 - 1974/11/17   Phases, Musée communal des beaux-arts d'Ixelles (Musée d'Ixelles), Ixelles
1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce, Malá pevnost, Terezín (Litoměřice)
1975/02/19 - 1975/03/10   PF 1975 - novoročenky, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1975/02/27 - 1975/04/13   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Městská knihovna Praha, Praha
1975/05 - 1975/06   Boje a zápasy, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1975/05 - 1975/08   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/07/04 - 1975/07/31   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea, Muzeul Național de Artă al României - MNAR (National Museum of Art of Romania), Bukurešť (Bucureşti)
1975/07/09 - 1975/08/28   České umenie XX. storočia, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/10   Odkaz VŘSR v dílech našich výtvarných umělců, Praha, Praha
1976   Přírůstky uměleckých děl 1968-1975, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1976/08 - 1976/09   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
1976/08/05 - 1976/10/03   České malířství 20. století - Generace Sociální skupiny a Devětsilu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1976/09   Východní Čechy v dílech českých umělců, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1976/10/12 - 1976/12/05   České malířství 20. století generace Sociální skupiny a Devětsilu, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1977/04/02 - 1977/11/30   České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1977/05/03 - 1977/07/03   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Městská knihovna Praha, Praha
1977/06   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Dresdner Schloß, Drážďany (Dresden)
1977/06/21 - 1977/08/28   Meisterzeichnungen aus der graphischen Sammlung der Nationalgalerie Prag, Albertinum, Drážďany (Dresden)
1977/07 - 1977/08   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Ausstellungshallen Suhl, Suhl
1977/09/03 - 1977/10/30   Česká krajina XX. století, Zámek Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí (Opava)
1977/11/10 - 1978/01/01   Umění v zápasech doby, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1977/12/16 - 1978/01/15   Polska–Czechosłowacja: Wieki sąsiedztwa i przyjaźni, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1978   Československo–Poľsko: Stáročia susedstva a priateľstva, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
1978/02/06 - 1978/03/05   Polska–Czechosłowacja: Wieki sąsiedztwa i przyjaźni, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1978/02/24 - 1978/05/09   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1978/04/01 - 1978/04/23   Tshekkoslovakian nykytaidetta / Nutidskonst fran Tjseckoslovakien, Helsingin Taidehalli / Helsingfors Konsthall, Helsinky (Helsinki)
1978/04/07 - 1978/05/05   České umenie XX. storočia zo sbierok GVU Olomouc (malířství a sochařství), Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/06/14 - 1978/07/16   Československo–Polsko: Staletí sousedství a přátelství, Dům U Hybernů, Praha
1978/07/19 - 1978/09/10   300 Jahre Malerei in Prag, Albertinum, Drážďany (Dresden)
1978/07/25 - 1978/08/25   Češko in Slovaško slikarstvo med vojnama, Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1978/09/08 - 1978/10/31   Umění a známka, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1979/04 - 1979/06   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1979/04/28 - 1979/09/30   České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1979/06   Zátiší v české malbě XX. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1979/07/12 - 1979/09/30   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1979/09   Tschechische Kunst der zwanziger und dreissiger Jahre aus den Sammlungen der Galerie für Bildende Kunst in Ostrava, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
1979/10/18 - 1980/11/05   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1980/04/02 - 1980/04/27   Rukopisy slavných českých umělců - výtvarníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1980/05   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX, Muzeul Colecţiilor de Artă - MNAR (Museum of Art Collections), Bukurešť (Bucureşti)
1980/05/07 - 1980/06/30   Čeští umělci proti fašismu a válce, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1980/09/04 - 1981/01/31   České moderní malířství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1980/09/30 - 1980/10/04   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen
1980/10/03 - 1980/11/02   Opery a balety Bohuslava Martinů v díle českých scénografů, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1980/10/23 - 1980/12/07   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1981/01/15 - 1981/03/15   Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938-1950, Staroměstská radnice, Praha
1981/04 - 1981/08   Umění a společnost (Šedesát let práce a zápasů v tvorbě československých výtvarných umělců ze sbírek Moravské galerie v Brně), Dům umění, Zlín (Zlín)
1981/04/16 - 19681/09/30   Československá pokroková grafika, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1981/06/26 - 1981/08/23   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1981/09/03 - 1981/10/04   Češko slikarstvo tridesetih godina dvadesetog veka, Muzej savremene umetnosti (Museum of Contemporary Art of Belgrade MoCAB / Музеј савремене уметности у Београду), Bělehrad (Beograd)
1982   Nejkrásnější knihy roku 1981, Památník národního písemnictví, Praha
1982/02/23 - 1982/04/28   Československá pokroková grafika, Okresní muzeum v Písku, Písek (Písek)
1982/05 - 1982/06   Současná bibliofilie a příležitostné tisky, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1982/06/01 - 1982/08/15   Boje a zápasy, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1982/06/29 - 1982/08/31   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1982/08/26 - 1982/11/21   Antické tradice v českém umění, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1982/10 - 1982/11   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1982/12/17 - 1983/03/06   Filla, Gutfreund, Kupka och tjeckisk kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
1983   Českoslovenští umělci za mír, Památník národního písemnictví, Praha
1983/01 - 1983/02   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1983/01/25 - 1983/02/20   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století (korespondence), Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1983/03/07 - 1983/04/15   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie 1930 - 1960, Galerie 1900 - 2000, Paříž (Paris)
1983/05 - 1983/06   Česká figurativní malba 40. let: III, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1983/05/17 - 1983/07/03   České moderní malířství (II): Dvacátá léta - ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1983/07   Žena věčná inspirace umění, Výstavní síň výtvarného umění, Most (Most)
1983/08/30 - 1983/10/02   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (obrazy a plastiky), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1983/09/15 - 1983/12/04   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/09/29 - 1983/11/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/1 - 1983/2   Dvacátá léta I.: Sociální tendence, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1983/10 - 1983/11   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1983/10/12 - 1983/12/12   Dessins tchèques du 20e siècle, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
1983/10/23 - 1984/01/15   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1983/11/19 - 1984/04/15   Nové kresby, Výběr z přírůstků Galerie umění, Karlovy Vary 1973-1983, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/01 - 1984/04   Moderní český plakát 1918 - 1945, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1984/02   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (obrazy a plastiky), Staroměstská radnice, Praha
1984/03   Žena věčná inspirace umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/05/05 - 1984/09/30   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1984/11 - 1985/02   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1985/01/10 - 1985/02/24   Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/02/19 - 1985/03/31   České umění 20. století z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/04/13 - 1985/12/31   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985/05 - 1985/06   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1985/05/02 - 1985/07/28   Proti fašismu a válce, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/05/10   Surréalisme de Londres a Prague et ailleurs: Peintures, dessins, objets, sculptures, photographies de..., Drouot, Paříž (Paris)
1985/07/11 - 1985/09/30   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (II.diel), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1985/10/08 - 1985/12/15   Česká kresba v boji proti válce a za mír, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1985/12/03 - 1986/01/05   Český neoklasicismus, Staroměstská radnice, Praha
1986/04 - 1986/12   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1986/07 - 1986/08   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1986/07/17 - 1986/09/30   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1987/07/10 - 1987/08/25   Česká avantgarda Španělsku, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1987/07/10 - 1987/08/31   Malarstwo czeskie i słowackie 1947–1987, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1987/09/12 - 1987/11/15   Tsjechisch kubisme, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antverpy (Antwerpen)
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1987/12 - 1988/04   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově: Přírůstky sbírek 1976-1986, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1988/02 - 1988/04   České sociální umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1988/04 - 1988/05   Z pokladů Severočeské galerie: Výstava ke 30. výročí otevření galerie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1988/04/23 - 1988/10/02   České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1988/04/28 - 1988/06/05   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1988/05/03 - 1988/06/05   Přírůstky 1985-1987, Staroměstská radnice, Praha
1988/08/25 - 1988/10/02   Praha 1920-1940 Prag: Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst, Ateneumin taidemuseo, Helsinky (Helsinki)
1988/08/26 - 1988/10/16   Umění na známkách, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1988/10/13 - 1988/12/31   Linie / barva / tvar, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1988/11/27 - 1989/01/15   Osteuropäische Avantgarde, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1989/01 - 1989/02   České moderní zátiší: Výběr obrazů ze sbírek Krajské galerie v Hradci Králové a Východočeské galerie v Pardubicích, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1989/02 - 1989/03   Linie / barva / tvar, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1989/02/24 - 1989/03/26   Devětsil, A 20-as évek Cseh avantgardja, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1989/04/09 - 1989/05/15   Osteuropäische Avantgarde, Aargauer Kunsthaus, Aarau
1989/04/28 - 1989/10/01   Linie / barva / tvar, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1989/05/22 -   Střet snů a skutečnosti: Umění mezi dvěma válkami, Národní galerie v Praze, Praha
1989/06   Devětsil: Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
1990   Devětsil. The Czech Avant-Garde Art, Architecture and Design of the 1920s and the 1930s, Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
1990   Devětsil. The Czech Avant-Garde Art, Architecture and Design of the 1920s and the 1930s, Design Museum London, Londýn (London)
1990/02/22 - 1990/04/01   Česká kresba XX. století II, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1990/06/01 - 1990/07/15   Tschechische Avantgarde 1922-1940: Reflexe europäischer Kunst und Fotografie in der Buchgestaltung, Kunstverein Hamburg, Hamburk (Hamburg)
1990/12/13 - 1991/02/17   Aventinská mansarda: Otakar Štorch Marien a výtvarné umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1990/12/15 - 1991/01/27   Tschechische Avantgarde: Gestaltung und Buch 1922-1944, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1991   Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen, Museum der Moderne Rupertinum, Salzburg
1991/04   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1991/04/26 - 1991/09/30   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1991/05 - 1991/06   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
1991/06/09 - 1991/09/15   Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen, Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
1992/02 - 1992/04   Moderní galerie tenkrát 1902-1942, Klášter sv. Anežky České, Praha
1992/03/05 - 1992/04/20   Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG, Palác Kinských, Praha
1992/04/03 - 1992/05/17   Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen, Kulturhaus der Stadt Graz, Štýrský Hradec (Graz)
1992/11/17 - 1992/12/11   Book Design in Prague 1960 - 1990, Herb Lubalin Study Center of Design and Typography, New York City (New York)
1993/02/10 - 1993/04/11   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918 - 1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918 - 1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1993/06/30 - 1993/08/29   České výtvarné umění 1930-1960, České muzeum výtvarných umění, Praha
1993/12/16 - 1994/03/06   Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1995/01 - 1995/02   Ohniska inspirace II. Zátiší v české malbě 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1995/04/05 - 1995/04/30   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka, Galerie Hollar, Praha
1995/05/11 -   Prodejní výstava nových akvizic, Galerie Pallas, Praha
1995/05/20 - 1995/10/31   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/10/26 - 1996/02/02   Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
1995/12/04 -   Stálá prodejní expozice v nově otevřených prostorách, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
1996/01/18 - 1996/02/24   Podoby fantazie: České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1996/09/12 - 1996/10/28   Osudová zalíbení: Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996, Veletržní palác, Praha
1996/10/10 -1996/11/30   Ostrov: České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1996/10/22 -   Surrealismus, Galerie Pallas, Praha
1996/12/14 - 1997/01/24   Ostrov: České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1997/01/25 - 1997/03/30   Aspekte imaginativer Kunst im 20. Jahrhundert: Profil und Perspektiven einer Sammlung, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1997/02/18 - 1997/04/13   Surrealistická obraznost a kresba, Palác Kinských, Praha
1997/04/13 - 1997/04/27   Aspekte imaginativer Kunst im 20. Jahrhundert: Profil und Perspektiven einer Sammlung, Kunstverein Gütersloh, Gütersloh
1997/04/13 - 1997/05/25   Aspekte imaginativer Kunst im 20. Jahrhundert: Profil und Perspektiven einer Sammlung, S-Galerie der Sparkasse, Gütersloh
1997/06/15 - 1997/10/13   Prague 1900-1938: Capitale secrète des avant-gardes, Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
1997/06/19 - 1997/08/31   České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha
1997/07/10 - 1997/09/14   Podoby fantazie II. České umění 2.poloviny 20.století ze sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1997/07/16 - 1997/09/28   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
1997/11/07 - 1998/08/16   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha
1997/12/10 - 1998/01/06   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Mánes, Praha
1998/03/05 - 1998/05/28   Civilizace: České výtvarné umění 40. let ze sbírek ČMVU, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1998/05/01 - 1998/09/20   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1998/10/07 - 1999/01/03   Civilizace: České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1998/11/12 - 1999/01/17   Česká grafika 1918-1998, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/06/04 - 1999/09/12   Surrealismus: Two Private Eyes. The Nesuhi Ertegun and Daniel Filipacchi Collections, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York City (New York)
1999/10/02 - 1999/12/12   Czech Art 1890-1930, Setagaya Art Museum, Tokio (Tokyo)
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
2000/01/01 - 2000/03/06   Le regard égoiste 1 (Carte blanche à Ch. Boltanski), Centre Pompidou, Paříž (Paris)
2000/02/16 - 2000/04/02   Ozvěny kubismu, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/03/16 - 2000/06/25   Bilance I: Obrazy a sochy 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000/04/29 - 2000/10/29   Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2000/12/14 - 2001/02/11   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/07/14 - 2001/09/30   Die zweite Arche: Der Surrealismus und die tschechische Kunst 1925 bis 1945, Panorama Museum, Bad Frankenhausen
2001/08   Nejkrásnější české knihy konce 20. století, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/11/28 - 2002/01/20   Vánoční výstava z děl význačných umělců českého výtvarného umění, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
2002/04/18 - 2002/05/31   Černá a bílá, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2002/06/11 - 2002/07/07   Černá a bílá, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
2002/06/20 - 2002/06/30   Jan Zrzavý a jiné obrazy ze soukromých sbírek Litomyšle a blízkého okolí, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2002/07/10 - 2002/07/25   Černá a bílá, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2002/09/26 - 2002/11/24   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2002/11/19 - 2003/03/02   Ostrov (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze), Dům umění, Zlín (Zlín)
2003 - 2004   České umění XX. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
2003/07/02 - 2003/07/20   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century, Obecní dům, Praha
2003/12/09 - 2004/04/24   České malířství, sochařství a architektonická dokumentace ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2003/12/11 - 2004/01/18   Surrealismus, Galerie JBK, Praha
2003/12/18 - 2004/02/08   Ohlédnutí, 1. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/06/06 - 2004/07/11   Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/06/08 - 2004/07/03   Hommage a Salvador Dalí, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2004/06/17 - 2004/06/27   Z národní klasiky, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2004/09/10 - 2004/10/17   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/11/06 -   Český a světový surrealismus, Galerie Žernov, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2004/12/16 - 2005/01/30   František Muzika, Zdeněk Sklenář: Kontakty, kontrasty, konfrontace, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2005/02/24 - 2005/05/01   František Muzika, Zdeněk Sklenář: Kontakty, kontrasty, konfrontace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2005/04/28 - 2005/07/03   O věcech přírodních, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2005/05/06 - 2005/05/30   Czech 100 Design Icons, Stilwerk, Berlín (Berlin)
2005/06/30 - 2005/10/31   Noční hlídka srdce: Výstava k 100. výročí narození Vladimíra Holana, Letohrádek Hvězda, Praha
2006/01/18 - 2006/04/09   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2006/02/08 - 2006/05/08   V okovech smíchu. Karikatura a české umění 1900 - 1950 / In the Shackles of Laughter. Caricature and Czech Art 1900 - 1950, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2006/03/09 - 2006/04/30   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/04/21 - 2006/06/25   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2006/06/14 -   Klasikové české grafiky XX. století I., Galerie Anderle, Praha
2006/09/07 - 2006/11/05   Zátiší, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2006/11/09 - 2007/01/30   Svět české grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2006/11/30 - 2007/01/14   Vánoční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2006/12/13 - 2007/02/04   Hory, skály, kameny, České muzeum výtvarných umění, Praha
2007/02/15 - 2007/05/01   Hory, skály, kameny, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2007/08/01 - 2007/09/08   Česká grafická moderna / Czech Graphic Modernism, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2007/10/04 - 2007/11/25   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2007/11/06 - 2007/11/30   Vzpomínka na Aventinskou mansardu Otakara Štorcha-Mariena, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2007/11/08 - 2008/02/04   Grund, Mucha, Čapek... Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa, Leopold Museum, Vídeň (Wien)
2008/01/26 - 2008/03/16   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2008/03/05 - 2008/06/01   Krajina s fantomem, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2008/06/28 - 2008/11/02   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-portrait in the Czech Art of the 20th a 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2008/12/03 - 2009/01/30   Vánoční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2008/12/04 - 2009/03/08   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/12/11 - 2009/01/18   Česká grafika I, Galerie Moderna, Praha
2009/03/17 - 2009/04/26   Galerie umění Karlovy Vary ...ze sbírky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/04/09 - 2009/05/31   Fragmenty snu, Galerie Moderna, Praha
2009/06/18 - 2009/08/23   Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Klementinum, Praha
2009/09/17 - 2009/10/25   Ostrava?, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
2009/11/14 - 2010/02/14   Gegen jede Vernunft: Surrealismus Paris - Prag, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
2010/04/22 - 2010/06/20   On-lino 1910-2010: Moderní český linoryt, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2010/05/08 - 2012/05/08   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/10/07 - 2011/01/02   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové: Část IV – Na okraji, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2010/12/02 - 2011/01/16   Česká grafika II, Galerie Moderna, Praha
2010/12/09 - 2011/01/31   Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2011/01/20 - 2011/03/16   Pohled do archivu 2 - Plakát, DOX, Malá věž, Praha
2011/06/23 - 2011/10/02   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov / 1961 - 2011, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/07/23 - 2011/10/30   Images of the Mind: Bildwelten des Geistes aus Kunst und Wissenschaft / In Art and Science, Deutsches Hygiene-Museum, Drážďany (Dresden)
2011/11/03 - 2012/03/18   Údolí neklidu - Surrealismus a jeho vlivy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/12/07 - 2012/03/04   Černá slunce: Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/12/09 - 2012/03/18   Obrazy mysli / Mysl v obrazech, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2012/06/01 - 2012/07/29   S.V.U. Mánes 1900-1947: Podíl Spolku na formování české moderní kultury, Galerie Diamant, Praha
2012/10/18 - 2013/01/06   Přírůstky 1992–2012, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/01/25 - 2013/04/21   Memory of Landscape I Have Never Seen, National Museum of Art, Deoksugung, Soul (Seoul)
2013/01/30 - 2013/04/28   Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2013/04/04 - 2013/05/31   Metamorphoses. Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant, Praha
2013/05/24 - 2013/08/18   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl: České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2013/06/23 - 2013/11/12   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, Galerie Emila Juliše / Antikvariát Fabio, Černčice (Louny)
2013/09/19 - 2014/01/26   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/10/07 - 2013/12/04   Česká grafická moderna / Czech Graphic Modernism, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2013/10/17 - 2013/11/24   Absolutní krása, Galerie Moderna, Praha
2014/01/28 - 2014/04/07   The Czech Avant-Garde Book, Ryerson & Burnham Libraries (Art Institute Chicago), Chicago (Illinois)
2014/04/04 - 2014/05/30   Dialogy v obrazech, Galerie Diamant, Praha
2014/05/29 - 2014/08/24   Nečekané dědictví, Palác Kinských, Praha
2014/10/03 - 2015/01/04   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013. Průniky, střety, přesahy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2014/12/12 - 2015/03/15   České moderní umění 1922–1980 ze sbírek RMT a pozůstalosti Josefa Honyse, Regionální muzeum v Teplicích, Teplice (Teplice)
2015/03/05 - 2015/06/07   Ve válce múzy mlčí, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2015/04/10 - 2015/06/07   Válečný mrak (Reflexe tématu války v umění), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/04/24 - 2015/06/14   Galerie na cestách, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2015/06/13 - 2015/09/28   Schránka pro ducha, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015/09/04 - 2015/11/01   Má vlast: Pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2016/01/20 - 2016/03/20   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/02/05 - 2016/04/22   Knihy se těžko vystavují VI: Výběr z Antikvariátu Elpida, Centrum Elpida, galerie, Praha
2016/04/15 - 2016/10/25   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2016/04/27 - 2016/09/18   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938), Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/05/15 - 2016/10/02   Krása bude křečovitá: Surrealismus v Československu 1933-1939 / Beauty Will be Convulsive: Surrealism in Czechoslovakia 1933-1939, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2016/09/08 - 2017/01/01   Osobní výběr V: Členové galerijního klubu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/09/15 - 2017/01/15   Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj / Douanier Rousseau: Painter's Paradise Lost, Palác Kinských, Praha
2016/09/28 - 2017/01/08   V novém světě: Podmínky modernity 1917-1927, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/11/11 - 2017/03/31   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2016/12/08 - 2017/02/12   Cesty imaginace: Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2017/01/19 - 2017/02/26   Pomíjivost snů, Galerie Moderna, Praha
2017/03/25 - 2017/06/25   Colours of Art (Z kolekcji Svetlik Art Foudation / From the Collection of Svetlik Art Foundation), Państwowa galeria sztuki, Sopot
2017/09/13 - 2017/10/08   100 let Hollaru, Galerie Hollar, Praha
2017/09/23 - 2017/10/30   Česká grafická moderna: Práce na papíře, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2017/10/28 - 2018/02/11   Muž s hořící hřívou! Emil Filla a surrealismus 1931-1939 / Man With Burning Mane! Emil Filla and Surrealism 1931-1939, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/12/10 - 2018/03/11   1685 dní a nocí, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2018/01/25 - 2018/05/06   The Book as Image: Publishers and Artists of the Czech Avant-garde (1920-1930), Musée des Arts Décoratifs (Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux), Bordeaux
2018/02/21 - 2018/03/09   Hry a sny, Galerie Student, Ostrava (Ostrava-město)
2018/02/22 - 2018/04/15   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/05/11 - 2018/10/31   Naše Francie, Letohrádek Hvězda, Praha
2018/09/27 - 2018/11/18   Surreálná 40. léta 20. století, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2018/10/23 - 2019/03/29   Sto obrazů 1918–2018, Galerie Kooperativy, Praha
2018/11/17 - 2019/03/10   Křehké sny modernity: ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2019/03/15 - 2019/05/01   Mapa světa Karla Teigeho, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/05/07 - 2019/09/07   Vrcholení: Nejvyšší polohy českého výtvarného umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2019/06/07 - 2019/09/29   Kubišta - Filla: Plzeňská disputace, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2019/06/20 - 2019/10/13   Sousedé v knize: Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Nachbarn im Buch: Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2019/11/09 - 2020/01/24   Mapa světa Karla Teigeho, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/12/11 - 2020/03/29   Devětsil 1920-1931, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2020/06/04 - 2020/08/30   Pravda - krása - posedlost: Osobnosti českého umění 1. poloviny 20. století ze sbírek galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2020/09/07 - 2020/09/17   Meziválečná moderna z podzimní aukční kolekce, Galerie Kodl, Praha
2020/12/16 - 2021/01/31   Pohled do Archivu 13 - Typografie, DOX, Malá věž, Praha
2020/12/19 - 2021/03/28   Voda: Proměny obrazu živlu v českém umění 19.–21. století, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2021/06/05 - 2021/10/31   Všednost, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
2021/06/05 - 2021/12/30   Mistři českého malířství: 30 let sbírky, Galerie Kooperativy, Praha
2021/10/03 - 2022/01/16   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/02/24 - 2022/05/22   Slavíme 70. let sbírkotvornou činností, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2022/06/16 - 2022/10/14   Nepřestávej toužit, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2022/06/25 - 2022/08/21   Věra Jičínská: V dobré společnosti, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2022/06/29 - 2022/09/25   Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2022/07/28 - 2022/09/25   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990), Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
2022/10/13 - 2023/01/15   Těla v úzkých, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2022/12/08 - 2023/04/30   Řeč plakátu 1890–1938, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2023/10/12 - 2024/03/03   Hej rup! Die Tschechische Avantgarde, Bröhan-Museum, Berlín (Berlin)
nedat.   The Czech Avant-Garde and Czech Book Design: The 1920s and 1930s. An Exhibition Drawn from the Emma Linen Dana Czech Avant-Garde Book Collection, Florham-Madison Campus Library - Fairleigh Dickinson University, Madison (New Jersey)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1991/11/29   Auktion - Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum, Kunstpalais, Vídeň (Wien)
1996/03/23   3. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1996/10/05   5. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/03/08   8. aukce - Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol., Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/04/26   9. aukce - Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting), Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1999/12/04   25. aukce - Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
2000/04/08   27. aukce - Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy, Palác Žofín, Praha
2000/09/23   29. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Spolek Hlahol, Praha
2000/10/14   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2001/01/20   II. aukce výtvarného umění, Rudolfinum, Praha
2001/10/13   35. aukce Aukčí síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2001/10/13   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2002/12/11   Společná aukce Antikvy Novy Kodl a Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2003/04/26   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2003/10/04   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2004/03/06   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2004/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/11/28   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/04/17   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/04/30   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2007/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění (31. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/10/07   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (33. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/12/01   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie Louvre, Praha
2008/02/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (34. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/04/27   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Palác Žofín, Praha
2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2008/10/05   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (36. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/11/30   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2009/01/25   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (37. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (38. aukce), Palác Žofín, Praha
2010/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2011/05/15   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/06/13   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art, Sotheby's, Londýn (London)
2011/10/19   VI. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale), Topičův salon (2007-), Praha
2011/11/19   České výtvarné umění, Kaiserštejnský palác, Praha
2012/05/26   Aukce Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Prague Marriott Hotel, Praha
2012/10/10   27. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/11/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/12/12   108. aukce Aukční síně Vltavín - moderní a současné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2012/12/13   28. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/01/23   Evening Sale Prague, Kaiserštejnský palác, Praha
2013/01/23   Evening Sale Prague, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
2013/02/10   Exkluzivní výběr výtvarného umění (Day Sale Prague VII), Topičův salon (2007-), Praha
2013/05/19   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/06   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX), Topičův salon (2007-), Praha
2013/12/01   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/05/20   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/11/12   Czech Avant-Garde Art from the Roy and Mary Cullen Collection, Sotheby's, Londýn (London)
2015/02/22   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/17   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII), Topičův salon (2007-), Praha
2016/10/02   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2016/10/09   Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI), Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/27   77. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2017/03/09   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2017/11/04   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/11/26   79. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/05/27   80. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/12/02   81. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2019/04/25   165. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/05/26   82. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2019/12/01   83. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/04/18   Aukce vybraných uměleckých děl, Mánes, Praha
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/28   192. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/11/27   88. aukce Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
2023/05/28   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery, Palác Žofín, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1996/09/30 - 1996/10/04   5. aukce výtvarného umění - výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
1998/01/14 - 1998/01/16   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/01/20 - 1998/01/23   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
2000/10/06 - 2000/10/13   Výtvarné umění - výstava exponátů, Dorotheum, Praha 1
2001/01/10 - 2001/01/19   Výstava dražených předmětů, Pictura, aukční síň a galerie, s.r.o., Praha 1
2003/09/26 - 2003/10/04   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
2004/02/27 - 2004/03/06   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
2005/04/23 - 2005/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/09/19 - 2005/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2007/01/15 - 2007/01/19   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/23 - 2007/01/27   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/09/24 - 2007/09/28   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/10/02 - 2007/10/06   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2007/11/26 - 2007/11/30   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha
2008/01/14 - 2008/01/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/01/25 - 2008/02/02   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/04/14 - 2008/04/26   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, výstava aukčních děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2008/09/01 - 2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2008/09/24 - 2008/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2009/01/14 - 2009/01/24   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/05/08 - 2009/05/16   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/09/17 - 2010/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2011/05/23 - 2011/05/26   The Hascoe Family Collection, Hotel Intercontinental, Praha
2011/10/10 - 2011/10/19   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/11/17 - 2011/11/19   České výtvarné umění - přeaukční výstava, Kaiserštejnský palác, Praha
2012/05/19 - 2012/05/26   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
2012/11/18 - 2012/11/24   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2012/12/10 - 2012/12/12   Moderní a současné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2012/12/10 - 2012/12/13   28. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/01/20 - 2013/01/23   Evening Sale Prague - předaukční výstava exponátů, Kaiserštejnský palác, Praha
2013/02/01 - 2013/02/10   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2013/09/27 - 2013/10/06   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/12 - 2014/05/20   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/02/12 - 2015/02/22   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/07 - 2015/05/17   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/09/19 - 2016/10/01   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/09/29 - 2016/10/09   Mistrovská díla 19.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/01 - 2016/11/26   Výstava aukčních děl (77. aukční den Galerie Kodl), Galerie Kodl, Praha
2017/03/06 - 2017/03/18   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2017/10/28 - 2017/11/03   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Artkunst gallery, Praha
2017/10/30 - 2017/11/25   Výstava aukčních děl - 79. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2018/04/30 - 2018/05/26   80. aukční den Galerie Kodl: Předaukční výstava, Galerie Kodl, Praha
2018/10/29 - 2018/12/01   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/04/15 - 2019/04/24   165. aukce: Výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/04/23 - 2019/05/25   82. aukce Galerie Kodl: Předaukční výstava, Galerie Kodl, Praha
2019/10/28 - 2019/11/30   Výstava aukčních děl (83. aukční den), Galerie Kodl, Praha
2020/07/20 - 2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/03/19 - 2021/04/17   Předaukční výstava Aukce vybraných uměleckých děl, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/11 - 2022/04/28   192. aukce: Vybraná díla, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/24 - 2022/11/26   Předaukční výstava 88. aukce, Galerie Kodl, Praha
2023/05/01 - 2023/05/27   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery - výstava, Galerie Kodl, Praha
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
1959/04/02 -   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století), Městská knihovna Praha, Praha
1962/06/10 -   České výtvarné umění 20. století, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1962/08/28 -   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Městská knihovna Praha, Praha
1965/09   České moderní malířství a sochařství, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1966   Sbírka českého moderního umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Obrazy a plastiky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Obrazy o lidech, z depozitářů uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974 -   České malířství XX. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1975/05 -   České výtvarné umění XX. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978 -   České moderní umění XX. století, stále expozice, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1990/10/28 - 1991/11/17   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992 -   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
1994/11/17 -   Stálá expozice českého umění 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995 -   České moderní umění 1900-1960, Veletržní palác, Praha
1998/05/04 -   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2000   Česká grafika 20.století, stálá expozice, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
2011/09/27 - 2012/04/22   České umění první poloviny dvacátého století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2013/05/01 - stálá expozice   Prostor Zlín, Řády vidění, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2014/02/28 -   Na vlnách umění: Sbírky českého umění, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/12/03 - 2025/11/23   Stavy mysli / Za obrazem: Obměny a intervence, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/10/24 -   1918-1938: První republika, Veletržní palác, Praha
2019 -   1930–současnost: České moderní umění, Veletržní palác, Praha
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
stálá expozice   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
stálá expozice   České umění 19. a první poloviny 20. století (Pardubice), Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
stálá expozice   Stálá expozice, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)

František Muzika

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1931   Frant. Muzika, František Dvořáček, Brno (Brno-město)
  1931   Výstava F. Muziky
  1933   Kresby Františka Muziky
  1946   František Muzika
  1946   František Muzika: Výstava obrazů z posledních let, Galerie V. Hořejš, Praha
  1963   František Muzika
  1964   František Muzika: Obrazy z let 1920 –1964 ((Hradec Králové)), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1964   František Muzika: Obrazy z let 1920–1964 ((Liberec)), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1965   František Muzika
  1966   František Muzika oder Imagination einer lyrischen Ordnung, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  1966   František Muzika or The Imagination of a Lyrical Order, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  1966   Obrazy Františka Muziky z let 1935-1965
  1967   František Muzika, Galerie Maya, Brusel (Brussels)
  1976   František Muzika: Scénická tvorba
  1977   František Muzika: Knižní tvorba
  1978   František Muzika: Kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1978   František Muzika: Obrazy z let 1933-1974, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1981   František Muzika: Obrazy, kresby, scénické návrhy, knižní grafika, Národní galerie v Praze, Praha
  1987   František Muzika hudbě
  1995   František Muzika: Kresby, grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2003   František Muzika ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2012   František Muzika, Národní muzeum, Praha
  2012   František Muzika: Volná tvorba, scénografie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  nedat   Kresby Františka Muziky, Jednotný závodní klub ROH, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1921   Katalog II. výstavy Spolku československých akademiků výtvarných v Praze, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1924   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1924   Razstava češke moderne umetnosti (Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage)
  1925   Katalog souborné výstavy obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1925   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes (Členská), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1926   Výstava sběratele Dra. A. Starého, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1927   CXXXIV. výstava S.V.U. Mánes. Členská, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1927   Europäische Kunst der Gegenwart (Zentenarausstellung des Kunstvereins Hamburg), Kunstverein Hamburg, Hamburk (Hamburg)
  1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej, Towarzystwo przyjaciol sztuk pieknych w Krakowie, Krakov (Kraków)
  1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Varšava (Warszawa)
  1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
  1930   Secese z Mánesa, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1933   Katalog výstavy moderních obrazů ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského, Umělecká beseda, Praha
  1933   Výstava „Zátiší v současném českém malířství“, Klub přátel umění, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
  1936   S.V.U. Mánes, Skupina výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1937   Dnešní Mánes (Oslavy 50 let Mánesa), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1937   L'art moderne tchécoslovaque (Exposition Internationale de Paris 1937), Galerie Jean Charpentier, Paříž (Paris)
  1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1937   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění), Государственное издательство Искусство, Moskva (Moscow)
  1938   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1940   Bílá Labuť českému umění (Výstava soudobého českého umění), Bílá Labuť, Praha
  1945   Mánes 1907-1938 (Výstava obrazů a soch členů S.V.U. Mánes pořádaná u přiležitosti Mezinárodního studentského kongresu v Praze 1945), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1946   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci), Svaz české mládeže, Písek (Písek)
  1946   Trente ans de peinture tchécoslovaque, Musée de l'Orangerie, Paříž (Paris)
  1946   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků, Sdružení západočeských výtvarných umělců, Plzeň (Plzeň-město)
  1947   Exhibition of Czechoslovak Modern Art
  1947   Z nové tvorby (Obrazy a sochy od května 1945), Evropský literární klub (ELK), Praha
  1947   Z odkazu MUDra Františka Macháčka, Národní galerie v Praze, Praha
  1948   České umění od impresionismu, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
  1948   La Peinture moderne tchécoslovaque, Editions de la Connaissance s.a., Brusel (Brussels)
  1954   Výtvarníci a kniha
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1955   První celostátní výstava užité grafiky
  1959   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Sekretariat der Internationalen Buchkust-Ausstellung, Lipsko (Leipzig)
  1959   Moderní české malířství II (léta dvacátá), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století), Národní galerie v Praze, Praha
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1961   Nejkrásnější knihy 1960, Památník národního písemnictví, Praha
  1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX), Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, _
  1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije), Bългарски художник / Bŭlgarski khudozhnik / Bulgarski Chudožnik, Sofie (Sofia)
  1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
  1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1963   Moderní české malířství do druhé světové války, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1963   Od Mánesa ke Špálovi, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1963   Přírůstky Národní galerie (Z odkazu prof. dr. M. Kliky), Národní galerie v Praze, Praha
  1963   Sociální umění dvacátých let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1964   Imaginativní malířství 1930-1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1964   Naivní umění v Československu, Národní galerie v Praze, Praha
  1964   Phases
  1964   Výstava přírůstků 1960-1964 (Obrazy, kresby, plastika), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1965   Březen měsíc knihy 1965 (Výstava - Umění a knižní obálka), Okresní lidová knihovna, Náchod (Náchod)
  1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie), Středočeská galerie, Praha
  1965   České moderní malířství a sochařství, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1965   Divadlo Za branou 1965
  1965   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965, Sekretariat der Internationalen Buchkust-Ausstellung, Lipsko (Leipzig)
  1965   Moderní česká kresba, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Moderní české umění, Okresní galerie, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1965   Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby), Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V, Städtische Kunstgalerie, Bochum
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1966   Antika a její tradice / L'Antique et ses traditions, Československá akademie věd (ČSAV), Praha
  1966   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1966   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého, Národní galerie v Praze, Praha
  1966   Československé nejkrásnější knihy 1965, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1966   Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
  1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie), Středočeská galerie, Nelahozeves (Mělník)
  1967   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, _
  1967   Fantasijní aspekty současného českého umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1967   Malarstvo czeskie 1900-1950, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
  1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1967   Moderní české umění ze sbírky Rudolfa Hršela, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1967   Nové přírůstky a nákupy, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS), Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Varšava (Warszawa)
  1968   50 let české kresby (Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 1. část), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   50 let československého malířství 1918–1968, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1968   Česká malířství od doby Osmy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1968   České umění začátku 20. let (K padesátému výročí republiky), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   České umění začátku 20. let, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   Obsessions et Visions, Galerie André François Petit, Paříž (Paris)
  1968   Phases (Une Internationale Révolutionnaire de l'Art Contemporain)
  1968   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia, Instituto Nacional de Bellas Artes, Ciudad de México (Mexico City)
  1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1969   České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1969   České umenie I. polovice 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1969   L'art tchèque actuel
  1969   Phases, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1969   Surrealismus in Europa: Phantastische und visionäre Bereiche, Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Středočeská galerie, Praha
  1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution), Musée Rath, Ženeva (Genève)
  1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1970   Museum Bochum (Kunstsamlung 1960 - 1970)
  1970   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků šedesátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung), Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
  1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte), Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1971   Avantgarda Trnu, Galerie Vincence Kramáře, Praha
  1971   Bič smíchu, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   České sociální umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1971   České sociální umění dvacátých let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1971   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   Phases
  1971   Umění a doba (České umění dvacátých let), Národní galerie v Praze, Praha
  1971   Umění dvacátých let, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1972   1945 - Praha vítající (Výstava obrazů, soch a grafiky), TJ Slavoj Vyšehrad, Praha
  1972   Acquisitions récentes du département d'art moderne, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België / Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Brusel (Brussels)
  1972   České umění 20. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
  1972   Tschechoslowakische Druckgraphik der Gegenwart, Der Kunstverein Nürnberg - Albrecht Dürer Gesellschaft, Norimberk (Nürnberg)
  1972   Umělecká díla ze sbírek hradeckých sběratelů, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1973   Boje a zápasy / Boi i borba / Struggle and Strive (České umění v boji proti fašismu a válce 1930 - 1945), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1973   České malířství 1918-1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1973   České sociální umění ze sbírek Moravské galerie, Horácké muzeum, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1974   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945)), Středočeská galerie, Praha
  1974   Krajina snů a představ (Obrazy ze sbírek Národní galerie v Praze), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1974   Museum Bochum zeigt eigenen Besitz Moderne Kunst aus Osteuropa, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1974   Phases, Musée communal des beaux-arts d'Ixelles (Musée d'Ixelles), Ixelles
  1975   Boje a zápasy (Ze sbírek severočeských galerií), Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Národní galerie v Praze, Praha
  1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1975   České výtvarné umění XX. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1975   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea
  1975   Výstava Odkaz VŘSR v dílech našich výtvarných umělců, Český ústřední výbor SČSP, _
  1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1976   České malířství 20. století (Generace Sociální skupiny a Devětsilu), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1976   Přírůstky uměleckých děl (Výběr I. část), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1976   Východní Čechy v dílech českých umělců, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1977   Česká krajina XX. století, Vlastivědný ústav, Opava (Opava)
  1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Národní galerie v Praze, Praha
  1977   Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva), Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
  1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag), Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1977   Meisterzeichnungen aus der graphischen Sammlung der Nationalgalerie Prag, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
  1977   Polska–Czechosłowacja (Wieki sąsiedztwa i przyjaźni)
  1978   300 Jahre Malerei in Prag, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
  1978   České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1978   Češko in Slovaško slikarstvo med vojnama, Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana)
  1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1978   Tshekkoslovakian nykytaidetta / Nutidskonst fran Tjeckoslovakien
  1978   Umění a známka, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1979   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1979   Tschechische Kunst der zwanziger und dreissiger Jahre (Aus den Sammlungen der Galerie für Bildende Kunst in Ostrava), Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
  1979   Umění (České umění 1945/1975), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1980   České moderní malířství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1980   Čeští umělci proti fašismu a válce, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1980   Opery a balety Bohuslava Martinů v díle českých scénografů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1980   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX, Muzeul Colecţiilor de Artă - MNAR (Museum of Art Collections), Bukurešť (Bucureşti)
  1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
  1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
  1981   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1981   Československá pokroková grafika, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1981   Češko slikarstvo tridesetih godina dvadesetog veka, Muzej savremene umetnosti (Museum of Contemporary Art of Belgrade MoCAB / Музеј савремене уметности у Београду), Bělehrad (Beograd)
  1981   Umění a společnost (Šedesát let práce a zápasů v tvorbě československých výtvarných umělců ze sbírek Moravské galerie v Brně), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1982   Antické tradice v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1982   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950
  1982   Česká fotografie 1918-1938 (Výstava ze sbírek Moravské galerie), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Československá pokroková grafika (Výstava k 34. výročí Vítězného února), Okresní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1982   Československé nejkrásnější najkrajšie knihy ´81, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
  1982   Současná bibliofilie a příležitostné tisky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   Česká figurativní malba 40. let (III), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1983   České moderní malířství II (Dvacátá léta ze sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1983   Dessins tchèques du 20e siècle, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1983   Dvacátá léta I. (Sociální tendence), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1983   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (Obrazy a plastiky), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983), Galerie umění, Bydhošť
  1983   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie (1930 - 1960), Galerie 1900 - 2000, Paříž (Paris)
  1983   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1983   Žena věčná inspirace umění, Výstavní síň výtvarného umění, Most (Most)
  1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1984   Moderní český plakát 1918 - 1945, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1985   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (Výstava k 40. výročí osvobození), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1985   Česká kresba v boji proti válce a za mír (Výstava ze sbírek AJG), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1985   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (II. diel), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
  1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   Český neoklasicismus dvacátých let (První část malba - kresba), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1985   Proti fašismu a válce (České výtvarné umění 30. a 40. let v boji proti fašismu a válce), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1985   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
  1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Česká avantgarda Španělsku
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1987   Malarstwo czeskie i słowackie 1947–1987, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
  1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1987   Tsjechisch kubisme, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antverpy (Antwerpen)
  1988   České sociální umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1988   České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Osteuropäische Avantgarde, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
  1988   Přírůstky 1985 - 1987, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1988   Umění na známkách (Praga 1988), Československá reklamní agentura Rapid, a.s., Ostrava (Ostrava-město)
  1988   Z pokladů Severočeské galerie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1989   České moderní zátiší (Výběr obrazů ze sbírek Krajské galerie v Hradci Králové a Východočeské galerie v Pardubicích), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1989   Devětsil (A 20-as évek Czeh avantgardja)
  1989   Devětsil: Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
  1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1990   Česká kresba XX. století II, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty), Národní galerie v Praze, Praha
  1990   Devětsil (Czech Avant-Garde Art, Architecture and Design of the 1920s and 30s), Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
  1990   Tschechische Avantgarde 1922-1940 (Reflexe europäischer Kunst und Fotografie in der Buchgestaltung)
  1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1991   Tschechischer Kubismus (Emil Filla und Zeitgenossen), Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
  1992   Book design in Prague 1960 - 1990 (Krásná kniha Praha 1960 - 1990), Herb Lubalin Study Center of Design and Typography, New York City (New York)
  1992   Moderní galerie tenkrát (1902-1942), Národní galerie v Praze, Praha
  1992   Národní galerie v Praze, sbírka kresby a grafiky (Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG), Národní galerie v Praze, Praha
  1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
  1993   Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne), Torst, Praha
  1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1995   Ohniska inspirace II (Zátiší v české malbě 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1996   Ostrov (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996), Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Podoby fantazie (České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Aspekte imaginativer Kunst im 20. Jahrhundert, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1997   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1997   Podoby fantazie II (České umění 2.poloviny 20.století ze sbírek AJG), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Surrealistická obraznost a kresba, Národní galerie v Praze, Praha
  1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Civilizace / Civilization (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze / Czech art of the 1940s from the collection of the Czech Museum of Fine Arts in Prague), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1999   Praha. České umění 1890-1930 (Od Secese po Art Deco), Setagaya Art Museum, Tokio (Tokyo)
  1999   Surrealism: Two Private Eyes (The Nesuhi Ertegun and Daniel Filipacchi Collections), The Solomon R. Guggenheim Museum, New York City (New York)
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2001   Die zweite Arche: Der Surrealismus und die tschechische Kunst 1925 bis 1945, Panorama Museum, Bad Frankenhausen
  2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2002   Ostrov / Island (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze / Czech Art 1918-1938 from the Collection of the Czech Museum of Fine Arts, Prague), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2002   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2003   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century, Český olympijský výbor, Praha
  2004   Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2004   František Muzika, Zdeněk Sklenář: Kontakty, kontrasty, konfrontace, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2004   Šedesátá / The sixties, Galerie Zlatá husa, Praha
  2005   Czech 100 Design Icons, CzechMania, Praha
  2005   Czech 100 Design Icons, CzechMania, Praha
  2006   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2006   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945 / Treasures from Czech and Slovak modern painting 1907-1945, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2006   V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2006   Zátiší, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky), Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection), Leopold Museum, Vídeň (Wien)
  2007   Hory skály kameny / Mountains Cliffs Rocks, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag), Belser Verlag (Chr. Belser Gesellschaft für Verlagsgeschäfte GmbH & Co.KG), Stuttgart
  2009   Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích / Treasures from the North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   on-lino 1910-2010 (Moderní český linoryt), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2010   Temná noc, jasná noc (Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2011   Obrazy mysli / Mysl v obrazech, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   Pohled do archivu 2 plakát, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   S.V.U. Mánes 1900-1947 (Podíl Spolku na formování české moderní kultury), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2013   Absolutní krása, Galerie Moderna, Praha
  2013   Memory of Landscape I Have Never Seen, National Museum of Contemporary Art / National Museum of Modern and Contemporary Art, Kwačchon (Gwacheon)
  2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, Nakladatelství FABIO - Pavel R. Vejražka, Černčice (Louny)
  2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2014   České moderní umění 1922–1980 ze sbírek RMT a pozůstalosti Josefa Honyse, Regionální muzeum v Teplicích, Teplice (Teplice)
  2014   Dialogy v obrazech (Vazby mezi výtvarnými scénami, Obrazy ze sbírky Karlštejnská a.s.), Karlštejnská a.s., Jinočany (Praha-západ)
  2014   Nečekané dědictví (Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý...), Národní galerie v Praze, Praha
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2016   Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj / Douanier Rousseau: Painter's Paradise Lost, Národní galerie v Praze, Praha
  2016   Cesty imaginace (Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2016   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Osobní výběr V - členové galerijního klubu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2016   Prostor Zlín (Stálá expozice), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Colours of Art (Z kolekcji Svetlik Art Foudation / From the Collection of Svetlik Art Foundation), Państwowa galeria sztuki, Sopot
  2017   Katalog sbírky Galerie Sokolíček, Dům U Salvátora, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2017   Muž s hořící hřívou! (Emil Filla a surrealismus 1931-1939), Nakladatelství Argo, Praha
  2018   Křehké sny modernity (ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2018   První republika 1918-1938, Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2019   Devětsil 1920-1931, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Devětsil 1920-1931, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Kubišta - Filla: Plzeňská disputace (Zakladatelé moderního českého umění v poli kulturní produkce), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Mapa světa Karla Teigeho, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2020   Pohled do Archivu 13 - typografie, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2020   Pravda, krása, posedlost (Osobnosti českého umění 1. poloviny 20. století ze sbírek galerie), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2020   Voda (Proměny obrazu živlu v českém umění 19.–21. století), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2021   Mistři českého malířství (30 let sbírky), Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha
  2021   Samota uprostřed davu (Charles Baudelaire a české umění), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2022   Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2022   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990), Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
  2022   Slavíme 70 (Let sbírkotvornou činností), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2023   Hej rup! (Die Tschechische Avantgarde im Kontext der Europäischen Moderne), Deutscher Kunstverlag Berlín, Berlín (Berlin)
  nedat.   České moderní umění XX. století (Stálá expozice), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  nedat. (1995-1996)   The Czech Avant-Garde and Czech Book Design: The 1920s and 1930s (An Exhibition Drawn from the Emma Linen Dana Czech Avant-Garde Book Collection), Florham-Madison Campus Library - Fairleigh Dickinson University, Madison (New Jersey)
  nedatováno   Současné umění (Katalog k putovní výstavě Oblastní galerie Liberec), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
  1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
  1938   Moderní česká scéna, Vladimír Žikeš, Praha
  1947   František Muzika, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Aventinum a jeho knižní výtvarníci, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Poetismus, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1969   Výtvarné projevy surrealismu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1971   Výtvarníci labužníci, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1974   Die surrealistische Zeichnung, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1974   Le dessin surréaliste, Éditions Cercle d'Art, Paříž (Paris)
  1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1976   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1981   Současná typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Zeitgenössische typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Současná scénografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   České užité umění 1918-1938, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Malá groteska, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1983   Zátiší, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   František Muzika (Kresby, scénická a knižní tvorba), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Karikatury, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1985   Malířský epigram Františka Muziky, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1985   Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1988   Český kreslený humor XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Les avant-gardes de l'Europe centrale 1907-1927, Flammarion editions, Paříž (Paris)
  1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
  1993   Surrealismus und Buchkunst, Edition Leipzig, Lipsko (Leipzig)
  1995   Osobnosti českého malířství, Fragment, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
  1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
  1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Treffpunkte der Avantgarden (Ostmitteleuropa 1907-1930), Verlag der Kunst, Drážďany (Dresden)
  2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2007   Rozhovory o písmu rukopisném, Svět, nakladatelství a vydavatelství Stanislav Doležal, Praha
  2007   Tajnosti depozitářů aneb Předměty s příběhem, Regionální muzeum v Teplicích, Teplice (Teplice)
  2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2009   Zahrady a vily manýrismu v souvislostech, Nakladatelství Jalna, Praha
  2010   „Československý malíř“ Salvator Dalí a jeho vliv na české umění, Galerie Miro, Praha
  2011   100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
  2012   Otakar Teyschl: Univerzitní profesor, lékař, sběratel, mecenáš, Archiv města Brna, Černovice, Brno (Brno-město)
  2015   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLU Odeon), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Čeští písmaři a typografové, Typo 305, Praha
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2015   Sběr obálek českých hudebnin (Výběr obálek českých hudebnin z počátku 19. století do 70. let 20. století), Typo 305, Praha
  2015   Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2016   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLHU Odeon 1953-1995), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
  2018   Sto obrazů 1918–2018, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2018   Tož to kupte! (TGM a sbírka umění pro Pražský hrad), Správa Pražského hradu, Praha
  2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   Od designu k designu (Příběh grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2022   50 mistrovských děl českého kubismu ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2022   Zlatý řez: Galerie Kodl 2015–2019, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1931   Musaion, sborník pro moderní umění (12), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1969   50 let československého malířství 1918-1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
  1973   20 let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1974   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 - 1974 a doplňky k rokům 1935 - 1970), Státní knihovna, Praha
  2005   Vladimír Holan: Noční hlídka srdce (Sborník k výstavě), Památník národního písemnictví, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1929   Masarykův slovník naučný (Ko -M), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1966   Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1975   Encyklopédie du surréalisme, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
  1975   Lexikon der Kunst (Li - P), E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1982   Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, Office du Livre S.A., Fribourg
  1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1988   Národní divadlo a jeho předchůdci (Slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatimního a Národního), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1997   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r), Nakladatelský dům OP, Praha
  1999   Velký slovník naučný (m/ž), Diderot, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o), Diderot, Praha
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (IX. Ml – Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1930   K obrazům F. Muziky, Musaion, sborník pro moderní umění, 265-270
  1930   Před obrazy F. Muziky, Musaion, sborník pro moderní umění, 270-275
  1930   Tři výstavy, Cesta, 12 (1929-1930).ročník, 26.číslo, 411-412
  1931   Muzikova brněnská výstava byla vybrána..., Frant. Muzika
  1936   Brněnské výstavy. (Akord 1936/3), Umění, 43-48
  1937   František Muzika, L'art moderne tchécoslovaque, 152-154
  1937   František Muzika - Vojtěch Tittelbach, L'art moderne tchécoslovaque, 179-180
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1957   30 let osvobozeného divadla, Výtvarná práce, 8
  1959   Cesta revolučního umění, Výtvarná práce, 3-4
  1960   60 let Františka Muziky, Výtvarná práce, 3
  1960   Naše jevištní výtvarnictví, Výtvarná práce, 16
  1962   Fantaskní obraz, Světová literatura, 208-222
  1963   František Muzika, Výtvarné umění, 166-177
  1963   František Muzika, Výtvarná práce, 11.ročník, 25 -26.číslo, 3-3
  1963   Kresby F. Muziky, Výtvarná práce, 11-11
  1963   Kresby Františka Muziky, Československý rozhlas a televise
  1963   Naivní umění v Československu, Výtvarná práce, 11.ročník, 22-23.číslo, 1-1
  1964   Americká kritika „Krásného písma“ Františka Muziky, Knižní kultura, 1.ročník, 1.číslo, 24-25
  1964   Dílo Františka Muziky v Hradci Králové, Výtvarná práce, 12.ročník, 11-12.číslo, 11-12
  1964   František Muzika, Svět v obrazech
  1964   František Muzika v Liberci, Výtvarná práce, 4
  1964   Moderní umění v Hořovicích, Výtvarná práce, 5
  1964   Muzikova retrospektiva 1920-1964, Pochodeň, 5-5
  1964   Výstavy a realizace, Výtvarné umění, 183-184
  1965   Kronika výstav, Výtvarná práce, 13.ročník, 6-7.číslo, 14-15
  1965   Surréalisme et peinture imaginative en Tchécoslovaquie, Phases, 11.ročník, 10.číslo, 47-57
  1966   Bibliografie knižní grafiky výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, 9-15
  1966   Boje a zápasy naší avantgardy, Výtvarná práce, 1-7
  1966   Co je aktuální (Aktuální tendence českého umění, Síň Mánesu, Praha), Kulturní tvorba, 13-13
  1966   František Muzika, Výtvarná práce, 4
  1966   Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, 1-8
  1966   Umění objektu, Výtvarné umění, 302-311
  1967   Kupte si obraz, kupte si sochu (A také - kupte si grafický list), Večerní Praha, 13.ročník
  1968   Informuje, Mladá fronta, 3-3
  1969   Manýrismus v moderních estetických aspektech, Výtvarné umění, 144-159
  1969   Skupina Phases, Výtvarná práce, 6-6
  1970   František Muzika sedmdesátiletý, Výtvarná práce, 2
  1971   Česká knižní typografie a grafika po roce 1945, Glosy ze Strahova, 13/14.číslo, 26-30
  1975   Muzika František (Prague 1900), Encyklopédie du surréalisme, 213
  1978   Historický význam české grafiky 20. let, Umění, 97-113
  1978   Umění protestu: česká avantgarda v době španělské občanské války, Umění, 263-276
  1982   Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 2-9
  1982   Český konstruktivismus, Umění, 30.ročník, 214-243
  1982   Praha - výstavy září, říjen 1981 (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 8-10
  1983   Sociální umění (Sociálně realistický proud českého proletářského umění), Výtvarná kultura, 21-29
  1983   Surréalisme et art imaginatif, Dessins tchèques du 20e siècle, 27-28
  1984   Giorgio de Chirico a české umění, Umění, 32.ročník, 6.číslo, 486-503
  1985   Výtvarná problematika šedesátých let (Příspěvek k řešení státního badatelského úkolu VIII-8-4/4), Umění, 29-53
  1988   SVU Mánes, výstava poesie 1932, Linie / barva / tvar, 40-55
  1989   Surrealismus a české umění, Umění, 377-399
  1989/06/13   Střet snů a skutečnosti (Umění mezi dvěma válkami), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 12.číslo, 5
  1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3.ročník, 25.číslo, 3-3
  1993   Knižní výtvarníci fy Borový, Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, 26-32
  1995   Primitivismus, civilismus a spirituální realismus, České moderní umění 1900-1960, 137-163
  1996   Česká avantgarda v době španělské občanské války, České imaginativní umění, 242-257
  1996   Geneze snů v díle Františka Muziky, České imaginativní umění, 280-289
  1996   Prameny fantazie v díle Františka Muziky, České imaginativní umění, 200-202
  1996   Přímé prodloužení surrealistické tradice a imaginativní malby po roce 1945, České imaginativní umění, 317-366
  1996   Výstava Poesie 1932 ((Český surrealismus)), Český surrealismus 1929–1953, 48-53
  1997   České imaginativní umění (Je koncept "české imaginativní umění" udržitelný?), 1
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2000   Inventura kabinetu prací na papíře, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  2000   Jedinečné spojení užité a volné tvorby (V Praze se koná výstava připomínající sté výročí narození malíře Františka Muziky), Lidové noviny, 26
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Kubismus mezi válkami, dvacátá a třicátá léta / Cubism between the Wars the Twenties and Thirties, Čtyřicátá léta / The Forties, Padesátá léta / The Fifties, Moravský kubismus / Moravian Cubism, Kubismus na konci století / Cubism of the End of the 20th Ce), Ozvěny kubismu / Echoes of cubism, 7-79
  2000   Poezie / Poetry (1926 - 1937), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, 70-97
  2005   ...o věcech přírodních (Na sedmdesát vystavených,...), ...o věcech přírodních
  2008   Krajina s fantomem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21.ročník, 11.číslo, 5
  2009   Filme / Filmy, Platten / Gramodesky, Bücher / Knihy, Transit 68/89, 64-79
  2010   Majitelé supralibros a exlibris v Hradci Králové v průběhu staletí, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2010, 3-9
  2011   Františku Muziko, budete litovat, že jste se nestal motocyklistou..., Váš Lhoták., Prostor Zlín, 52-55
  2011   Přehled milionových položek vydražených v roce 2010, Ročenka ART+, 83-96
  2012   Černá slunce - Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Jaromír Funke, František Janoušek, Vincenc Makovský, František Muzika, Bedřich Stefan, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Josef Wagner, Alois Wachsman, Hana Wichterlová), Černá slunce, 28-30
  2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Díla), Černá slunce, 50-91
  2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, 36-68
  2012   Surrealismus, Ročenka ART+, 48-49
  2013   František Muzika, Art + Antiques, 30-31
  2014   Bolest / František Muzika, Nečekané dědictví, 104-107
  2014   Přehled milionových položek vydražených v roce 2013, Ročenka ART+, 85-103
  2014   Surrealismus, Ročenka ART+, 49-50
  2014   Vlny 1918-1923 (A přece je tady), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, 14-33
  2014   Ženy nad hroby / František Muzika, Nečekané dědictví, 108-111
  2015   Box, zápas, 4 (Kdo s koho), Sport je umění / Sport is art, 208-241
  2015   Klasická moderna, Ročenka ART+, 49-52
  2015   Přehled milionových položek vydražených v roce 2014, Ročenka ART+, 91-106
  2016   Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, 86-103
  2019   František Muzika, Ročenka ART+, 58-59
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1933   Výstava kreseb Františka Muziky, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
  1972   Frantisek Muzika: Ölbilder, Zeichnungen, Druckgraphik der Jahre 1930 bis 1972, Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1977   František Muzika: Knižní tvorba, Galerie Fronta, Praha
  1979   František Muzika: Obrazy z let 1933-1974, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1995   František Muzika: Kresby, grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2003   František Muzika ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2012   František Muzika: Volná tvorba / scénografie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   České umění začátku 20. let, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte), Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1971   Avantgarda Trnu, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1975   PF 1975 - novoročenky, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1988   Linie / barva / tvar, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1995   Christine Turnauer, Ivan Pinkava: Fotografie (a prodejní výstava nových akvizic)
  1995   Stálá prodejní expozice v nově otevřených prostorách, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  1996   Surrealismus, Galerie Pallas, Praha
  1997   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1998   Civilizace: České výtvarné umění 40. let ze sbírek ČMVU, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
  2000   Česká grafika 20. století, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
  2001   Vánoční výstava z děl význačných umělců českého výtvarného umění, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2002   Černá a bílá (Svitavy), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Bruntál), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Šternberk)
  2002   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2003   Surrealismus
  2004   Z národní klasiky, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2006   Klasikové české grafiky XX. století I., Václav Zoubek: Obrazy, Obecně prospěšná společnost Pelléova vila, Praha
  2006   Svět české grafiky (Výběr)
  2006   Vánoční výstava
  2006   Zátiší, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2007   Vzpomínka na Aventinskou mansardu Otakara Štorcha-Mariena, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2008   Česká grafika I, Galerie Moderna, Praha
  2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   Fragmenty snu, Galerie Moderna, Praha
  2010   Česká grafika II
  2010   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (4. část – Na okraji), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2013   Absolutní krása, Galerie Moderna, Praha
  2014   Zářivý krystal / Glittering Crystal (Průniky, střety, přesahy / Intersections, Collisions, Overlaps), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Galerie na cestách (Pohledy do sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové. Surrealismus - Skupina 42- Informel), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2015   Válečný mrak / The War Cloud (Reflexe tématu války v umění ze sbírek GVUO / Artistic Reflection of World War II in Collections of The Gallery of Fine Arts in Ostrava), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Ve válce múzy mlčí
  2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě / 100 Works from the Gallery of Fine Arts in Ostrava, Galerie výtvarného umění, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   V novém světě / In a New World (Podmínky modernity 1917-1927 / Conditions of Modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2017   Pomíjivost snů, Galerie Moderna, Praha
  2018   Hry a sny, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   Mapa světa Karla Teigeho, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2019   Mapa světa Karla Teigeho, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2019   Vrcholení (Nejvyšší polohy českého výtvarného umění), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Ježíšek u Sklenáře (Z velkých jmen výtvarného umění), Galerie Zdeněk Sklenář, _
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1926   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Surréalisme de Londres a Prague et ailleurs (Peintures, dessins, objets, sculptures, photographies de...), Drouot, Paříž (Paris)
  1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum), DOROTHEUM Auktions-, Versatz- und Bank-Gesellschaft, Vídeň (Wien)
  1996   3. aukce výtvarného umění, Aukční síň Vltavín, Praha
  1996   5. aukce výtvarného umění, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.), Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1998   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2001   II. aukce výtvarného umění, Pictura, aukční síň a galerie, s.r.o., Praha 1
  2001   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003), Dorotheum, Praha 1
  2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art...on paper, Praha
  2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
  2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století), Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
  2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Galerie Kodl, Praha
  2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukční dům Greisen: Aukce č. 51 (Antikvity), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
  2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art, Galerie Arcimboldo, Praha
  2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby's London), Sotheby's, Londýn (London)
  2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (19. 10. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   27. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti), Galerie Dolmen, Praha
  2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
  2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Evening Sale Prague, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   77. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   79. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
  2018   80. aukční den Galerie Kodl (Výběr výtvarného umění), Galerie Kodl, Praha
  2018   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl), Galerie Kodl, Praha
  2019   82. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2019   83. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2019   Aukční síň Vltavín: 165. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 176. aukce (Letní aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Aukční katalog / Auction Catalogue Adolf Loos Apartment and Gallery, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   88. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 192. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   89. aukční den Galerie Kodl ((výběr výtvarného umění)), Galerie Kodl, Praha
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   35 let Odeonu (Knihy oceněné 1953 - 1987), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Scénická tvorba Frant. Muziky, Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   České imaginativní umění / Czech Imaginative Art, Galerie Rudolfinum, Praha
  1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
  2011   České umění první poloviny dvacátého století, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Glittering Crystal: Bohumil Kubišta and Czech Art 1905-2013 (Intersections, Collisions, Overlaps), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Válečný mrak (Reflexe tématu války v umění), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2017   Galerie Kodl aukční den 79, Galerie Kodl, Praha
  nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2018   Surreálná 40. léta 20. století, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2022   Nepřestávej toužit, Galerie Zdeněk Sklenář, _
katalogový plakát kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
kondolence/poděkování
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Neoklasicistní tendence v meziválečném umění / Neo Classicist Tendencies in Art in the Period Between the War, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, 45-50
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jan Hus
  ????   Večer tříkrálový
  1922   Koupání v moři
  1930   Sedící dívka
  1932   Torzo s drapérií
  1937   Zápas
  1940   Žalov (Babí léto I)
  1943   Torzo (Z Českého ráje)
  1944   Velké Rekviem (Rekviem XII)
  1947   Maska V.
  1948   Strom
  1951   Strom s oknem
  1971   Medusy v modré
  1973-1974   Schodiště XI
  1974   Elsinor XII
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   František Muzika (profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nositel Řádu práce, laureát státní ceny Klementa Gottwalda), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   František Muzika: Výstava obrazů z let 1920-1964, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1969   Grafik aus der ČSSR
  1981   František Muzika: Obrazy, kresby, scénické návrhy, knižní grafika, Národní galerie v Praze, Praha
  1995   František Muzika: Kresby, grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
  2003   František Muzika ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2006   Zátiší, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Galerie hlavního města Prahy (Leden - únor 2006), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2006   Galerie hlavního města Prahy (Březen-duben 2006), Galerie hlavního města Prahy, Praha
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově), Správa národní kulturní památky Vyšehrad, Praha
  nedatováno   Expozice českého umění 20. století, Galerie hlavního města Prahy, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   František Muzika 1900 - 1974 - 2000, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  nedat   František Muzika: Peintures - Dessins - Lithographies, Galerie Lambert Monet, Ženeva (Genève)
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Ročenka 2018 (Výběr výtvarných děl z 80. a 81. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
  2020   Ročenka 2019 (Výběr výtvarných děl z 82. a 83. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
  2022   Ročenka 2021 (Výběr výtvarných děl z 85. a 86. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1966   Stálá instalace sbírek českého moderního umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Severočeské nakladatelství, Liberec (Liberec)
  1981   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1986   Galerie Roudnice, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950)), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1997   Západočeská galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  nedat. (2001)   Die Sammlung (Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien), MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
seznam osobností / členů
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1926   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1947   Členská výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1960   Jevištní výtvarnictví 1945-1960, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1962   České výtvarné umění 20. století, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1964   K výtvarné problematice třicátých let, Národní galerie v Praze, Praha
  1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
  1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
  1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
  1967   17 tsjechische kunstenaars (autorské medailony, seznam vystavených prací)
  1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande), MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
  1984   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část), Ohlédnutí
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze), Památník národního písemnictví, Praha
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Voda (Seznam vystavujících)
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   České malířství (20. století II.), Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Výstava malíře Františka Muziky
  1968   Moderní česká kresba, Armádní výtvarné studio, Praha
  nedat.   České moderní malířství (Průvodní text k barevným diapozitivům)
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
  2000   Ozvěny kubismu v českém výtvarném umění

František Muzika

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Milan Hegar: Tvorba knihy, Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (Bratislava)
  1987   Milan Hegar: Typografie Kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Bič smíchu, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1982   Česká fotografie 1918-1938 (Výstava ze sbírek Moravské galerie), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Ohňostroj (Paměti nakladatele Aventina II), Československý spisovatel, Praha
  1992   Ohňostroj (Paměti nakladatele II), Aventinum s.r.o., Praha
  2012   Topičův salon 1918-1936, Společnost Topičova salonu, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Otto Gutfreund, Panorama – Kulturní zpravodaj, 201-204
  1927   Otto Gutfreund (k obrázkům v textu), Host, 27-28
  1927/09   Posmrtná výstava Otty Gutfreunda v Obecním domě, Rozpravy Aventina, 3 (1927-1928).ročník, 1.číslo, 10-11
  1929   Bedřich Piskač (Informace), Musaion, sborník pro moderní umění, 119
  1930   Bohumil Kubišta - Moderní galerie je sice problémem... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 184-185
  1930   Secesse z Mánesa, Topičův salon 1918-1936, 103-104

František Muzika

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Alois Wachsman: Posmrtná výstava, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1947   Emil Filla: Práce z let 1946-47, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1948   Souborná výstava sochařského díla Otty Gutfreunda, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Dnešní Mánes (Oslavy 50 let Mánesa), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1938   Česká tradice v 19. století, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1938   Postavy českých dějin, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Národ svým výtvarným umělcům, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1941   Tvář české krajiny, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1949   Sculptura cehoslovaca, Orbis, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1923   Amazonský proud, Čin, tiskové a nakladatelské družstvo československých legionářů, Praha
  1928   Nezvěstná (Drama o třech dějstvích s předehrou a dohrou), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1929   Básně, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1929   Kasař (Román), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1929   Na západní frontě klid, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1929   Nový Ikaros, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1929   Orlando (Imaginární životopis), 338.číslo, Rudolf Škeřík, Praha
  1929   Ryšavec, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1929   Šálení času (Daphne Adeane), Rudolf Škeřík, Praha
  1930   J. A. Rimbaud - božský rošťák, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1930   Kandidát (Zámek srdcí, Slabé pohlaví), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1930   Krajem a pobřežím, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1930   Na pensi (Bouvard a Pécuchet), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1930   Paměti bláznovy (Smarch, Listopad), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1930   Pani Bovaryová (Venkovské mravy, Díl druhý), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1930   Pokušení svatého Antonína, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1930   Přeludy a život, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1930   Salammbo, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1930   Snídaně v trávě, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1931   Kára (Román), Mil. Dolínek, Praha
  1931   Marsyas čili Na okraj literatury, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1932   Alchymista (Obraz uměleckého přátelství), Družstevní práce, Praha 1
  1932   Apis a Este, Družstevní práce, Praha 1
  1932   Dobyvatelé, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1933   Hordubal, František Borový, nakladatelství, Praha
  1933   Italské léto, Josef Hokr, nakladatel, Praha
  1934   Léta naděje (Rod Darembertů), Julius Albert, Praha
  1934   Popelec (Svět a kumšt), František Borový, nakladatelství, Praha
  1934   Povětroň, František Borový, nakladatelství, Praha
  1934   Sabina (Rod Darembertů), Julius Albert, Praha
  1934   Zásnuby (Rod Darembertů), Julius Albert, Praha
  1935   Božena Benešová, František Borový, nakladatelství, Praha
  1935   Cestování s Mánesem ve Španělích, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1935   Co číst z literatur slovanských (Literatura ruská, ukrajinská a běloruská posledních let), František Borový, nakladatelství, Praha
  1935   Karel Toman, František Borový, nakladatelství, Praha
  1935   Neviditelná Moskva (1934), František Borový, nakladatelství, Praha
  1935   Obyčejný život, František Borový, nakladatelství, Praha
  1935   Olověné peníze (Rod Darembertů), Julius Albert, Praha
  1935   Pantomima (nové vydání), František Borový, nakladatelství, Praha
  1935   St. K. Neumann (1875-1935), František Borový, nakladatelství, Praha
  1935   Václav Špála, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1935   Vincent van Gogh a Paul Gauguin, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1936   Auguste Renoir, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1936   Domenico Theotocopuli zvaný El Greco, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1936   Honoré Daumier, Melantrich, a.s., Praha
  1936   Hovory s T. G. Masarykem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1936   Jindřich Vodák, František Borový, nakladatelství, Praha
  1936   Josef Václav Myslbek, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1936   K. M. Čapek-Chod, František Borový, nakladatelství, Praha
  1936   Karel Čapek, František Borový, nakladatelství, Praha
  1936   Karel Purkyně, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1936   Masarykův rodinný život, František Borový, nakladatelství, Praha
  1936   Miloš Jiránek, František Borový, nakladatelství, Praha
  1936   Miloš Jiránek, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1936   Pablo Picasso, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1936   Povídky z dětství, Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha
  1936   Proletářská poesie, František Borový, nakladatelství, Praha
  1936   Příchod Hospodinův, Nakladatelské družstvo Máje, Praha
  1936   Rok se valí přes hory, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1936   Šaldovo češství (Poznámky a citáty), František Borový, nakladatelství, Praha
  1936   Ulice Gît-le-coeur, František Borový, nakladatelství, Praha
  1936   Václav Špála, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1936   Vše pro blaho města, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1937   100 sonetů Zachránkyni věčného studenta Roberta Davida
  1937   52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida, František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   Corot, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1937   Deset životů, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1937   Dr. Desiderius: Portrétní kresby, František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   Fráňa Šrámek, František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   Henri Matisse, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1937   Henri Rousseau, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1937   Hovory s T. G. Masarykem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   Josef Čapek ((Edice Prameny; Sbírka dobrého umění)), Melantrich, a.s., Praha
  1937   Josef Čapek, František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   Kurdská noc, Družstevní práce, Praha 1
  1937   Lidé dobré vůle (Mladistvé lásky), František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   Lidé dobré vůle (Quinettův zločin), František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   Max Švabinský, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1937   Mistr Třeboňský, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1937   Na Dálném východě hřmí, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1937   Norbert Grund, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1937   Pergamenová listina, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1937   První parta, František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   Růže Okna, František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   Spáč ve zvěrokruhu, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1937   Tintoretto, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1937   Ulice u rybařící kočky, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1937   Vincenc Beneš, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1938   70 básní z podsvětí na rozloučenou se stínem věčného studenta Roberta Davida
  1938   André Derain, Melantrich, a.s., Praha
  1938   Antonín Slavíček, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1938   Duchová podstata slovenské slovesnosti, František Borový, nakladatelství, Praha
  1938   Edouard Manet, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1938   Emil Filla, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1938   Goya, Melantrich, a.s., Praha
  1938   Hovory s T. G. Masarykem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1938   Jak se co dělá, František Borový, nakladatelství, Praha
  1938   Lidé dobré vůle (Honosní), František Borový, nakladatelství, Praha
  1938   Matka Naděje (básně 1938), František Borový, nakladatelství, Praha
  1938   Mistr Theodorik, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1938   Povojnový slovenský román, František Borový, nakladatelství, Praha
  1938   Pyšná loď (Triumf času I), Julius Albert, Praha
  1938   Rodina Vinčićů, Kukavica, Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha
  1938   Umění přírodních národů, František Borový, nakladatelství, Praha
  1939   Adolf Kosárek, Melantrich, a.s., Praha
  1939   Antonín Chittussi, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1939   Antonín Procházka, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1939   Dětství s Vrchlickým, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1939   Devatero pohádek a ještě jedna jako přívažek od Josefa Čapka, František Borový, nakladatelství, Praha
  1939   Jan Vermeer, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1939   Josef Mánes (živý pramen národní tradice), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1939   Josef Mánes, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1939   Munch, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1939   Návrat (Triumf času II), Julius Albert, Praha
  1939   Paul Cézanne, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1939   Rembrandt, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1939   Sad, František Borový, nakladatelství, Praha
  1939   Špalíček národních písní a říkadel, Melantrich, a.s., Praha
  1939   Torso naděje, František Borový, nakladatelství, Praha
  1939   Zhasněte světla (Lyrické glosy), František Borový, nakladatelství, Praha
  1940   Foerstrovo slovesné umění, František Borový, nakladatelství, Praha
  1940   Hájemství zraku (Stati o výtvarném umění), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1940   Hugo Boettinger, Melantrich, vydavatelství Československé strany socialistické, Praha 1
  1940   Italská cesta Mikoláše Alše, Melantrich, a.s., Praha
  1940   Jan Preisler, Melantrich, a.s., Praha
  1940   Jan Preisler, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Jan Štursa, Melantrich, a.s., Praha
  1940   Josef Navrátil, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Josef Navrátil, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1940   Julius Mařák, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1940   Legendy o českých patronech (v obrázkové knize ze XIV. století), Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1940   Lemuria, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1940   Manon Lescaut (Hra o sedmi obrazech podle románu Abbé Prévosta), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1940   Mikoláš Aleš, Melantrich, a.s., Praha
  1940   Mistr brevíře Jana ze Středy, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Pět minut za městem (básně 1939), František Borový, nakladatelství, Praha
  1940   Prosím o slovo, Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
  1940   První testament (báseň), František Borový, nakladatelství, Praha
  1940   Sloh a architektura, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Špalíček národních písní a říkadel, Melantrich, a.s., Praha
  1940   Vlast a národ (Obrazy z dějin), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1940   Vojtěch Sedláček, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   Albrecht Dürer, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1941   Albrecht Dürer, Orbis, Praha
  1941   Bohumil Kubišta, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1941   František Bílek, Melantrich, vydavatelství Československé strany socialistické, Praha 1
  1941   Giorgione, Orbis, Praha
  1941   Greco, Orbis, Praha
  1941   Gustave Courbet, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   Jindřich Prucha, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1941   Josef Mánes (živý pramen národní tradice), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1941   Loretka (Hra o pěti obrazech), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   Mathias Grünewald, Orbis, Praha
  1941   Michelangelo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1941   Petr Pavel Rubens, Orbis, Praha
  1941   Román lásky a cti (Dramatická montáž), František Borový, nakladatelství, Praha
  1941   Světáci, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   Tintoretto, Orbis, Praha
  1941   Vincent van Gogh, Orbis, Praha
  1942   Albrecht Altdorfer, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1942   Antonín Dvořák a Hans Richter, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1942   Antonín Hudeček, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1942   Correggio, Orbis, Praha
  1942   Cranach, Orbis, Praha
  1942   Fra Angelico, Orbis, Praha
  1942   Frans Hals, Orbis, Praha
  1942   Hoch v modrém, Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, Praha
  1942   Holandské zátiší, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1942   Josef Mařatka, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1942   Karel Purkyně, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1942   Kniha o Kosti (Kus české historie), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1942   Muži pod Prahou, Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, Praha
  1942   Rudolf Kremlička, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1942   Stefan Lochner a malířská škola v Kolíně nad Rýnem, Orbis, Praha
  1942   Žlutý soumrak, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1943   Malíř Karel Černý, Václav Tomsa, Praha
  1943   Michelangelo Buonarroti (Život a dílo), Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
  1943   Pozdrav Pámbu pane Randák, Julius Albert, Praha
  1943   Sochař Jan Kavan, Václav Tomsa, Praha
  1943   Václav Levý, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1943   Zázrak s Julií, Alois Hynek, Praha
  1944   Hovory u krbu, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1944   Milenka modř, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1944   Terezka Planetová, František Borový, nakladatelství, Praha
  1945   Eduard Vojan, Melantrich, a.s., Praha
  1945   Historický obraz (Část I - III, básně z let 1939-1945), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1945   Hovory k domovu, František Borový, nakladatelství, Praha
  1945   Panychida (Báseň), František Borový, nakladatelství, Praha
  1945   Pozdrav mrtvým..., František Borový, nakladatelství, Praha
  1945   Radost i žal, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1945   Švábi (Satirická báseň 1939), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1945   Tektonický prostor a architektura u Giotta, Česká akademie věd a umění (ČAVU), Praha
  1945   Torso naděje, František Borový, nakladatelství, Praha
  1945   Z písní lásky, František Borový, nakladatelství, Praha
  1945   Život a dílo básníka Aneliho, František Borový, nakladatelství, Praha
  1946   Básně z koncentračního tábora, František Borový, nakladatelství, Praha
  1946   Cikánské romance, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1946   Edvard Beneš (Filosof demokracie), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1946   Hovory k domovu, František Borový, nakladatelství, Praha
  1946   Hovory s T. G. Masarykem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1946   Hovory s T. G. Masarykem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1946   Listy mrtvému příteli, Václav Petr, Praha
  1946   Marketa Lazarová, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1946   O smyslu formy (Studie o otázkách formy v díle českých básníků), Václav Petr, Praha
  1947   Antonín Hudeček, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1947   Delacroix, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1947   Dílo Jiřího Ortena (Poesie), Václav Petr, Praha
  1947   F. X. Šaldy boje a zápasy o výtvarné umění, Melantrich, a.s., Praha
  1947   Faon, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1947   Feidias, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1947   František Muzika, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1947   Josef Lada, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1947   Konec starých časů, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1947   Kvas, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1947   Luk královny Dorotky, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1947   O lásce a přátelství, Julius Albert, Praha
  1947   O svobodě, Jan Pohořelý, Praha
  1947   Obrázky z Holandska (S kresbami autorovými), František Borový, nakladatelství, Praha
  1947   Olejové barvy umělecké a malířský materiál, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1947   Osobnost, tvorba a boj, Václav Petr, Praha
  1947   Pekař Jan Marhoul, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1947   Plukovník Bramble mlčí, Julius Albert, Praha
  1947   Pole orná a válečná, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1947   Psáno do mraků (1936-1939), František Borový, nakladatelství, Praha
  1947   Rembrandt van Ryn, Orbis, Praha
  1947   Rikša, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1947   Studie o hysterii, Julius Albert, Praha
  1948   Cesta na sever (Pro větší názornost provázená obrázky autorovými a básněmi jeho ženy), František Borový, nakladatelství, Praha
  1948   Člověk, tvor neznámý, Julius Albert, Praha
  1948   Deník Jarmily Horákové, Československý Kompas, a.s., Praha
  1948   Dílo Karla Hynka Máchy. Svazek I (Básně dramatické zlomky), František Borový, nakladatelství, Praha
  1948   Filosofický slovník pro samouky neboli Antigorgias, Družstevní práce, Praha 1
  1948   Goya, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1948   Jan Bauch, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1948   Karel Dvořák, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1948   Květy zla, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1948   Lyrika, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1948   Max Švabinský, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1948   O umění a umělcích, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1948   Otto Gutfreund, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1948   Písně roku 1848, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1948   Podobizna - Něvský prospekt, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1948   Rozmarné léto, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1948   Ruské ikony, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1948   Step, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1948   Útěk do Budína, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1948   Václav Špála, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1948   Výtvarný projev v dramatickém umění, Václav Tomsa, Praha
  1949   Candide, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1949   Česká kresba XIX. století, Družstevní práce, Praha 1
  1949   Dílo Karla Hynka Máchy. Svazek II (Próza), František Borový, nakladatelství, Praha
  1949   Giotto, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1949   Klement Gottwald (1946-1948 Sborník statí a projevů), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1949   Láska k životu, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1949   Místo rudých růží (Na paměť doubravských hrdinů a k poctě IX. sjezdu KSČ), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1949   Neuvěřitelná dobrodružství, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1949   Nové zpěvy staré Číny, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1949   Otakar Ostrčil (Vzrůst a uzrání), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1949   Otec Perdrix, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1949   Palác a barabizna, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1949   Pan Amanuensis na venku, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1949   Passionál, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1949   Plukovník Chabert ((Dívka se zlatýma očima)), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1949   Polikuška, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1949   Strejcové, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1949   Škola humoru, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1949   Třetí zpěvy staré Číny, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1949   Umění přírodních národů, Československý spisovatel, Praha
  1949   Věrná řeka, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1949   Zdeňka Fibicha milostný deník (Nálady, dojmy a upomínky), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1949   Zpěvy staré Číny, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1950   Božena Němcová bojující, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1950   Cikánečka, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1950   Česká malba gotická (Deskové malířství 1350-1450), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1950   Česká malba pozdní gotiky a renesance (Deskové malířství 1450-1550), Orbis, Praha
  1950   Črty uhlem, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1950   Dílo Karla Hynka Máchy. Svazek III
  1950   Do světa, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1950   Hvězdy a pouta (Verše z let 1937 - 1945), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1950   Jan Preisler, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1950   Jan Štursa, Orbis, Praha
  1950   Karel Purkyně, Orbis, Praha
  1950   La Peinture Gothique Tcheque (1350-1450), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1950   Mír chýším! Válku palácům!, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1950   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1950   Neruda v dopisech, Československý spisovatel, Praha
  1950   Očarovaný poutník, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1950   Ostrov tučňáků, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1950   Pekař Semjonov, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1950   Podzemní lidé, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1950   Shakespeare (Kritikův breviář), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1950   Špalíček národních písní a říkadel, Orbis, Praha
  1951   Básně denního světla a měsíčního svitu 1927-1932 (Hra v kostky, Dobrodružství noci a vějíře, Snídaně v trávě, Jan ve smutku, Pět prstů), Československý spisovatel, Praha
  1951   Bratom Čechom, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   Carmen, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   Dějiny umění v obrysech, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1951   Dunivý krok, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   Goya v demokratické tradici, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1951   Hledači pokladů a jiné příběhy, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   Italské příběhy, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   Jakub, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   Lidé v Kalabrii, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   Máj - Márinka, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   Modravá města, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   O umění a literatuře (Sborník ze spisů), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   Petr a Lucie, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   Pobřeží dětství, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   Reportáž psaná na oprátce, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   Rodinná kronika, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1951   Život na Mississippi, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1952   Cařihradské povídky, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1952   Jan Lauda, Orbis, Praha
  1952   Obrázky ze semináře, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1952   Pamflety proti příživníkům, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1952   Reportáž psaná na oprátce, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1952   Sedm krejcarů, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1952   Síla země, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1952   Vzněšená bída, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1953   Básně, Československý spisovatel, Praha
  1953   Dílo I. (1921-1926), Československý spisovatel, Praha
  1953   Gargantua a Pantagruel (Kniha první až třetí), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1953   Gargantua a Pantagruel (Kniha čtvrtá a pátá), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1953   Matka naděje (Básně o ženě, o Praze a o matce), Československý spisovatel, Praha
  1953   Reportáž psaná na oprátce, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1953   Sbohem a šáteček (Básně z cesty), Československý spisovatel, Praha
  1953   Technika malby (1. díl - Malířský a konservační materiál), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1954   Hry Osvobozeného divadla I. V+W (Osel a stín, Balada z hadrů, Rub a líc, Těžká Barbora), Československý spisovatel, Praha
  1954   Jindřich Mošna, Orbis, Praha
  1954   Manon Lescaut (Hra o sedmi obrazech podle románu abbé Prévosta), Československý spisovatel, Praha
  1954   Politické články a polemiky (II. část z let 1935-1938), Státní nakladatelství politické literatury (SNPL), Praha
  1955   Dílo III. (1937-1952), Československý spisovatel, Praha
  1955   Hry Osvobozeného divadla II. V+W (Sever proti Jihu -- Golem -- Caesar -- Kat a blázen), Československý spisovatel, Praha
  1955   Karel Dvořák, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1955   Rudolf Kremlička, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1956   Dílo IV. (1937-1953), Československý spisovatel, Praha
  1956   Francisco de Goya y Lucientes: Caprichos, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1956   Hercův listář (Výbor z korespondence), Orbis, Praha
  1956   Hry Osvobozeného divadla II. V+W (Sever proti Jihu ; Golem ; Caesar ; Kat a blázen), Československý spisovatel, Praha
  1956   Hry Osvobozeného divadla III. V+W (Vest Pocket Revue -- Ostrov Dynamit -- Robin Zbojník -- Svět za mřížemi -- Pěst na oko), Československý spisovatel, Praha
  1956   Karel Pokorný, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1956   Kulička a jiné povídky, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1956   Manon Lescaut (Hra o sedmi obrazech podle románu Abbé Prévosta), Československý spisovatel, Praha
  1956   Technika malby (2. díl - Průzkum a restaurování obrazů), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1956   Zvony novoroční, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   Básně, balady a sonety věčného studenta Roberta Davida (52 hořkých balad, 100 sonetů, 70 básní z podsvětí), Československý spisovatel, Praha
  1957   Dílo II. (1929-1944), Československý spisovatel, Praha
  1957   Dílo V. (1929-1954), Československý spisovatel, Praha
  1957   Hry osvobozeného divadla IV. V+W (--si pořádně zařádit -- Slaměný klobouk -- Nebe na zemi), Československý spisovatel, Praha
  1957   Kouzelné dobrodružství, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   Leonardo - Michelangelo (Kresby), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   Stín kapradiny, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Architektúra na Slovensku (Do polovice XIX. storočia), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1958   Bylo nás pět, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Dějiny umění v obrysech, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Germinie Lacerteuxová, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Gulliverovy cesty, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Hry Osvobozeného divadla I. V+W (Osel a stín -- Balada z hadrů -- Rub a líc -- Těžká Barbora), Československý spisovatel, Praha
  1958   Jan Kotěra a jeho doba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Krásné písmo ve vývoji latinky I, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Krásné písmo ve vývoji latinky II, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Láskyplné písně, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Obraz Doriana Graye, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Pásmo a jiné verše, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Pražský chodec (Neviditelná Moskva, Ulice Gît-le-Coeur, Pražský chodec), Československý spisovatel, Praha
  1958   Sochař vypravuje, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Večery při svíčce, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Volání hrdličky, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1958   Žert, satira, ironie a hlubší význam, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Básně a dramatické zlomky, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Gotická nástěnná malba v zemích Českých I. (1300-1350), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
  1959   Křižáci I., Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1959   Křižáci II., Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1959   Sloky o lásce, moudrosti a odříkání, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Francouzské balady, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1961   Kongo, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1961   Poslední báseň, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1961   Slova snad pro hudbu, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1961   Vzpomínky na Julia Fučíka (Okupace), Státní nakladatelství politické literatury (SNPL), Praha
  1962   Měsíce, květy, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1962   Setkání s minulostí, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Lidé z maringotek (Příběhy jedné noci), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Staroplaninské pověsti, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Zlaté péro, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1964   Dílo VI. (1945-1956), Československý spisovatel, Praha
  1964   Povídky, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1964   Swannova láska, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1966   Svět stavby a básně (Studie z dvacátých let), Československý spisovatel, Praha
  1966   The Drawings of Leonardo and Michelangelo
  1967   Zpěvy Maldororovy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1974   Polibky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1975   Červený dostavník, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Z mého života, Československý spisovatel, Praha
  1979   Anička skřítek a Slaměný Hubert, Československý spisovatel, Praha
  1984   Překlady II (Heine - Nizámí - Puškin - Jarry - Éluard - Hikmet - Neruda - Breton - Gabe a jiní), Československý spisovatel, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1931   Musaion, sborník pro moderní umění (12), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1936   Bedřich Feuerstein, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Srdce vlasti Praha očima básníků a umělců, Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
  1945   Řecká lyrika, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1959   Karel Hynek Mácha ve vzpomínkách současníků, Svobodné slovo - Melantrich, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936/03/26   Listy pro umění a kritiku, 4.ročník, 4.číslo, Melantrich, a.s., Praha
  1946   Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 1.ročník, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1947   Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 2.ročník, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1948   Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3.ročník, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   S.V.U. Mánes 1947, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1939   Čisté umění (Úryvek z poslední románové práce), Klub nakladatelů Kmen, Praha
sborník písniček
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Leoš Janáček: V mlhách / Im nebel / In the mist, Supraphon, n.p., Praha
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  1941   Malá galerie, Melantrich, a.s., Praha
  1946   Španělská předehra, Svoboda, nakladatelství, Praha

František Muzika

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1929   Orlando (Imaginární životopis), 338.číslo, Rudolf Škeřík, Praha
  1962   Strana, lidé, pokolení (Kapitoly o době a vrstevnících), Československý spisovatel, Praha
  1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1965   Dvanáct dopisů F. Halase ženě, Československý spisovatel, Praha
  1966   Sladko je žít (Paměti nakladatele Aventina I), Československý spisovatel, Praha
  1967   Aventinum a jeho knižní výtvarníci, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Cesta kolem světa ve dvou tisících verších, Československý spisovatel, Praha
  1967   Nový zlatý věnec (Antologie české literatury pro mládež z doby mezi dvěma světovými válkami), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1969   Ohňostroj (Paměti nakladatele Aventina II), Československý spisovatel, Praha
  1970   Strukturalismus a avantgarda, Československý spisovatel, Praha
  1972   Маяковский в Праге, Orbis, Praha
  1973   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1973   Úděly a díla (Studie a eseje), Československý spisovatel, Praha
  1984   Karikatury, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   Portréty pražských herců (slovem a karikaturou), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928/02   Kmen, 2.ročník, 2.číslo, 29-52, Kmen, klub moderních nakladatelů, Praha

František Muzika

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1947/05/08 - 1947/06   Emil Filla: Práce z let 1946-47, Mánes, Praha

František Muzika

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Boje a zápasy / Boi i borba / Struggle and Strive (České umění v boji proti fašismu a válce 1930 - 1945), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Smysl moderního umění, Československý spisovatel, Praha
  1968   Krásné neštěstí / František Halas, Československý spisovatel, Praha
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927-1928   Výsledek soutěže na bronzová vrata pro dóm svatovítský, Volné směry, 25.ročník, 3-4.číslo, 97
  1953   Přehlídka práce Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Výtvarná práce, 4-6
  1955   Vítězslav Nezval: Rudolf Kremlička..., Výtvarná práce, 4
  1957   Soudobá česká knižní obálka, Výtvarná práce, 7-7
  1957   Výsledky soutěže, Výtvarná práce, 11
  1958   Kniha o písmu (František Muzika: Krásné písmo ve vývoji latinky...), Výtvarná práce, 3
  1959   Lipsko 1959 (Čs. ceny mezinárodní výstavy knižního umění), Výtvarná práce, 10-11
  1959   Několik paralel mezi českým a slovenským moderním malířstvím, Výtvarné umění, 9.ročník, 7.číslo, 293-300
  1959   Problémy společenské funkce plakátu, Výtvarná práce, 3-4
  1962   Jarní výstava 1922, Výtvarná práce, 3-4
  1962   Nová Alenčina dobrodružství, Výtvarná práce, 5-5
  1963   Nová instalace moderního umění na Hluboké, Výtvarná práce, 12-12
  1965   České malířství po roce 1945, Umění, 15.ročník, 4.číslo, 323-351
  1965   Duch písma, Plamen
  1965   Imaginativní malířství, Umění, 440-461
  1965   Mikuláš Medek, autor obálky tohoto čísla, Knižní kultura, 2.ročník, 12.číslo, 528
  1965   Nová ekonomie a umělecký obchod, Výtvarná práce, 8.ročník, 17.číslo, 1
  1965   Stále neznámý Rykr, Výtvarná práce, 13.ročník, 15.číslo, 7-8
  1965   Tvůrčí programy českého malířství po roce 1945, Výtvarné umění, 15.ročník, 4-5.číslo, 168-184
  1966   Aktuální tendence, Výtvarná práce, 1-1
  1966   Anketa: objevy roku, Výtvarná práce, 1-11
  1966   Přítomnost a budoucnost Hluboké, Výtvarná práce, 8-8
  1966   Redakce VP srdečně blahopřeje..., Výtvarná práce, 2
  1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum
  1967   AICA na Kubě, Výtvarná práce, 2
  1967   Aktualizace a imaginace jako fantazijní aspekt, Výtvarná práce, 15.ročník, 16.číslo, 4
  1967   České umění v Haagu, Výtvarná práce, 2
  1967   My v Holandsku, Výtvarná práce, 2
  1967   Třikrát o našem umění, Výtvarná práce, 11
  1968   Aktuální tendence českého umění (Barvitá pražská přehlídka prací sedmdesáti pěti výtvarníků), Lidová demokracie, 22.ročník, 272.číslo, 5
  1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, 23-28
  1968   V Domě umění v Českých Budějovicích zahájili 29. března..., Výtvarná práce, 2-2
  1969   35° dans l'armoire, Phases, 38
  1969   Roma, Galleria Naz. d'arte Moderna: Arte Contemporanea Cecoslovacca (Mostre), Notiziario arte contemporanea (NAC), 21
  1969   Symbol a realita, Surrealistické východisko 1938 1968, 83-90
  1969   Tradice české krásné knihy (dokončení), Glosy ze Strahova, 14-17
  1970   Návrat starého mistra, Výtvarná práce, 10.číslo, 2
  1971   Avantgarda Trnu v Mostě (K 50. výročí založení KSČ), Průboj
  1977   Podzim 1976: přehled výstav, soutěží a úkolových akcí v Praze (Kronika), Výtvarná kultura
  1978   Zdeněk Sklenář, Výtvarná kultura, 43-49
  1979   Jihomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1981   Čas bojů a vítězství (Výstavy), Výtvarná kultura, 53-53
  1981   Čtyřicet let se Zdeňkem Sklenářem (Výstavy), Výtvarná kultura, 57-58
  1981   Umění jako svědectví dějin, Výtvarná kultura, 2-9
  1982   Galerie umění Karlovy Vary (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 9-10
  1982   Písmařská tvorba, Výtvarná kultura, 31-35
  1982   Umění a mír, Výtvarná kultura, 3-9
  1983   Pokrokové tradice české politické satiry a karikatury, Výtvarná kultura, 2-10
  1983   Poznámky o českém surrealismu, Výtvarná kultura, 11-19
  1988   České zátiší na Hluboké, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 6.číslo
  1988   Forum 1988?, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 14.číslo, 3
  1988/06/08   Výtvarné umění po roce 1945, Tvorba, 1-4
  1990   Mikuláš Medek v Brně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3.ročník, 12.číslo, 1-2
  1990   Vzpomínka na léta šedesátá, Výtvarná kultura, 1-5
  1991   Der Maler Mikuláš Medek, Tschechoslowakisches Leben, 1.číslo, 18-21
  1991   Vyznavač krásy magického surrealismu, Svobodné slovo, 47.ročník, 268.číslo, 3
  1993/09/02   Meziválečná avantgarda v Československu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18.číslo
  1994   Dvacet let uzavřené Medkovo dílo, Lidové noviny, 7.ročník, 197.číslo, 11
  1994   Jindřich Štyrský, Vincenc Makovský, Zdeněk Rykr, Toyen, Ladislav Zívr, Alén Diviš (Enzige Poesie), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 258-265
  1994   Knižní grafik Antonín Lískovec (ke stému výročí narození), Výběr, 280-284
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1997   Krajina jako otevřený problém (Praha, Národní galerie, Veletržní palác, 6. 11. 1997 - 16. 8. 1998), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1997   Snář českého surrealismu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1997   Surrealismus bez pověr a iluzí anebo Naopak, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1.číslo, 2
  1997   Výstava Ouplná lůna se zaměřila na fenomén Měsíce, Denní telegraf, 13-13
  1998   Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem, Státní galerie České republiky: Průvodce, 97-98
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  1999   Studijní pobyty umělců, teoretiků i dalších studentů u Františka Kupky v Paříži, Kupka - Waldes, 426-429
  1999   Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2002   Bohuslav Martinů a Alén Diviš, Hudební věda, 369-378
  2002   K mým nezapomenutelným zážitkům patří..., Edouard Jaguer: Výběr z díla, 14-16
  2003   Triumf českého surealismu a klasické moderny, Art & Antiques, 20
  2004   Sbírka jako oáza potěchy i poznání, Revue art, 6-13
  2005   ...o věcech přírodních, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2010   Horejc za tři čtvrtě milionu, Art + Antiques, 9.ročník, 5.číslo, 19
  2010   Víc než napoprvé, Art + Antiques, 19-20
  2011   Bilance Aleše Krejči, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 10.číslo, 5
  2011   S novými pravidly, Art + Antiques, 15-17
  2012   Údolí neklidu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
  2013   Muzika a Uprka, Art + Antiques, 17-18
  2013   Od Filly po Kinteru, Art + Antiques, 19-20
  2015   Rekordní Kopf, Art + Antiques, 19-20
  2018   Přehled milionových položek vydražených v roce 2017, Ročenka ART+, 71-91
  2019   Schikaneder, Kupka, Medek a mnohem víc, Art + Antiques, 6.číslo, 20-21
  2019   Toyen za třicet milionů a mnohem víc, Art + Antiques, 17-19
  2021   Poslední soubor Jana Svobody, Art Antiques, 11.číslo, 15-15
  2023   Poválečné umění za milionu a další rekord pro Načeradského, Art Antiques, 11.číslo, 14-15
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Problémy retrospektivních výstav, Výtvarná práce, 10-10
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Kvart (Sborník poesie a vědy), 4.ročník, 6.číslo, B. Stýblo, Praha
  1970/05   Phases, 16.ročník, 2 (2e série).číslo
  1971/11   Phases, 17.ročník, 3 (2e série).číslo
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   The Lands of the Czech Crown, Orbis, Praha
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   V pobočce karlovarské galerie,...
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Reklama na nekonečno (Přírůstky českého umění 20. století za léta 1989-1992 v Národní galerii v Praze - obrazy, plastiky, objekty, architektura)
  2020   Emil Filla a Mánesaci na Malši, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)

František Muzika

institution, city  
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)

František Muzika

year of award   award name, type, notes
????   Laureát státní ceny Klementa Gottwalda
1966   Řád práce