František Muzika

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1931   Výstava F. Muziky
1931   Frant. Muzika
1933   Kresby Františka Muziky
1946   František Muzika
1946   František Muzika: Výstava obrazů z posledních let
1963   František Muzika
1964   František Muzika: Obrazy z let 1920 - 1964 ((Hradec Králové))
1964   František Muzika: Obrazy z let 1920 - 1964 ((Liberec))
1965   František Muzika
1966   Obrazy Františka Muziky z let 1935-1965
1966   František Muzika oder Imagination einer lyrischen Ordnung
1966   František Muzika or The Imagination of a Lyrical Order
1967   František Muzika
1976   František Muzika: Scénická tvorba
1977   František Muzika: Knižní tvorba
1978   František Muzika: Kresby
1978   František Muzika: Obrazy z let 1933-1974
1981   František Muzika: Obrazy, kresby, scénické návrhy, knižní grafika
1987   František Muzika hudbě
1995   František Muzika: Kresby, grafika
2003   František Muzika ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
2012   František Muzika
2012   František Muzika: Volná tvorba, scénografie
nedatováno   Kresby Františka Muziky
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1921   Katalog II. výstavy Spolku československých akademiků výtvarných v Praze
1924   Razstava češke moderne umetnosti (Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage)
1924   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská
1925   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes (Členská)
1925   Katalog souborné výstavy obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes
1926   Výstava sběratele Dra. A. Starého
1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej
1927   CXXXIV. výstava S.V.U. Mánes. Členská
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1927   Europäische Kunst der Gegenwart (Zentenarausstellung des Kunstvereins Hamburg)
1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
1930   Secese z Mánesa
1933   Katalog výstavy moderních obrazů ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského
1936   S.V.U. Mánes
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1937   L'art moderne tchécoslovaque (Exposition Internationale de Paris 1937)
1937   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění)
1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
1938   III. Zlínský salon
1945   Mánes 1907-1938 (Výstava obrazů a soch členů S.V.U. Mánes pořádaná u přiležitosti Mezinárodního studentského kongresu v Praze 1945)
1946   Trente ans de peinture tchécoslovaque
1946   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci)
1946   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků
1947   Exhibition of Czechoslovak Modern Art
1947   Z nové tvorby (Obrazy a sochy od května 1945)
1948   La Peinture moderne tchécoslovaque
1948   České umění od impresionismu
1954   Výtvarníci a kniha
1955   První celostátní výstava užité grafiky
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1959   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   Moderní české malířství II (léta dvacátá)
1961   Nejkrásnější knihy 1960
1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1963   Sociální umění dvacátých let
1963   Moderní české malířství do druhé světové války
1963   Přírůstky Národní galerie (Z odkazu prof. dr. M. Kliky)
1964   Imaginativní malířství 1930-1950
1964   Phases
1964   Naivní umění v Československu
1965   Březen měsíc knihy 1965 (Výstava - Umění a knižní obálka)
1965   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965
1965   Moderní česká kresba
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1965   Moderní české umění
1965   České moderní malířství a sochařství
1965   Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění
1965   Divadlo Za branou 1965
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého
1966   Československé nejkrásnější knihy 1965
1966   Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech
1966   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel)
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1966   Antika a její tradice / L'Antique et ses traditions
1967   Fantasijní aspekty současného českého umění
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1967   Moderní české umění ze sbírky Rudolfa Hršela
1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí)
1967   Malarstvo czeskie 1900-1950
1967   Nové přírůstky a nákupy
1967   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă
1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS)
1968   50 let československého malířství 1918 - 1968
1968   České umění začátku 20. let (K padesátému výročí republiky)
1968   50 let československé malby (z fodnů československých galerií)
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl)
1968   Česká malířství od doby Osmy
1968   České umění začátku 20. let
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1968   50 let české kresby (Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 1. část)
1968   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia
1968   Phases (Une Internationale Révolutionnaire de l'Art Contemporain)
1969   L´art tchèque actuel
1969   Phases
1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918 - 1968)
1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
1969   Česká krajina
1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1969   České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela
1969   České umenie I. polovice 20. storočia
1970   Museum Bochum (Kunstsamlung 1960 - 1970)
1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution)
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung)
1970   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků šedesátých let)
1971   45 zeitgenössische künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1971   České sociální umění
1971   Avantgarda Trnu
1971   Bič smíchu
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1971   České sociální umění dvacátých let
1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Obrazy pěti století
1971   Phases
1972   Tschechoslowakische Druckgraphik der Gegenwart
1972   České umění 20. století
1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972)
1972   Umělecká díla ze sbírek hradeckých sběratelů
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století
1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945)
1973   Boje a zápasy / Boi i borba / Struggle and Strive (České umění v boji proti fašismu a válce 1930 - 1945)
1973   České malířství 1918 - 1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy)
1973   České sociální umění ze sbírek Moravské galerie
1974   Museum Bochum zeigt eigenen Besitz Moderne Kunst aus Osteuropa
1974   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945))
1974   Krajina snů a představ (Obrazy ze sbírek Národní galerie v Praze)
1974   Phases
1975   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea
1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   Boje a zápasy (Ze sbírek severočeských galerií)
1976   České malířství 20. století (Generace Sociální skupiny a Devětsilu)
1976   Přírůstky uměleckých děl (Výběr I. část)
1976   Východní Čechy v dílech českých umělců
1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě
1977   Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva)
1977   Meisterzeichnungen aus der graphischen Sammlung der Nationalgalerie Prag
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1978   České umění 1900/1945
1978   Tshekkoslovakian nykytaidetta / Nutidskonst fran Tjeckoslovakien
1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
1978   300 Jahre Malerei in Prag
1978   Češko in Slovaško slikarstvo med vojnama
1978   Umění a známka
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1979   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií
1979   Tschechische Kunst der zwanziger und dreissiger Jahre (Aus den Sammlungen der Galerie für Bildende Kunst in Ostrava)
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe
1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1980   Čeští umělci proti fašismu a válce
1980   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX
1980   České moderní malířství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1980   Opery a balety Bohuslava Martinů v díle českých scénografů
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1981   Umění a společnost (Šedesát let práce a zápasů v tvorbě československých výtvarných umělců ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1981   Češko slikarstvo tridesetih godina dvadesetog veka
1981   Československá pokroková grafika
1982   Československé nejkrásnější najkrajšie knihy ´81
1982   Antické tradice v českém umění
1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927
1982   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950
1982   Československá pokroková grafika (Výstava k 34. výročí Vítězného února)
1982   Současná bibliofilie a příležitostné tisky
1983   Česká figurativní malba 40. let (III)
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts
1983   Dessins tchèques du 20e siècle
1983   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové)
1983   Žena věčná inspirace umění
1983   Dvacátá léta I. (Sociální tendence)
1983   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (Obrazy a plastiky)
1983   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie (1930 - 1960)
1983   České moderní malířství II (Dvacátá léta ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Moderní český plakát 1918 - 1945
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1985   Česká kresba v boji proti válce a za mír (Výstava ze sbírek AJG)
1985   Proti fašismu a válce (České výtvarné umění 30. a 40. let v boji proti fašismu a válce)
1985   Český neoklasicismus dvacátých let (První část malba - kresba)
1985   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (Výstava k 40. výročí osvobození)
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1985   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (II. diel)
1985   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Česká avantgarda Španělsku
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1987   Tsjechisch kubisme
1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let)
1988   Přírůstky 1985 - 1987
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   České zátiší 20. století
1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
1988   Osteuropäische Avantgarde
1988   České sociální umění
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
1989   Devětsil (A 20-as évek Czeh avantgardja)
1989   České moderní zátiší (Výběr obrazů ze sbírek Krajské galerie v Hradci Králové a Východočeské galerie v Pardubicích)
1989   Devětsil: Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1990   Česká kresba XX. století II
1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění)
1990   Tschechische Avantgarde 1922-1940 (Reflexe europäischer Kunst und Fotografie in der Buchgestaltung)
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1991   Tschechischer Kubismus (Emil Filla und Zeitgenossen)
1992   Book design in Prague 1960 - 1990 (Krásná kniha Praha 1960 - 1990)
1992   Moderní galerie tenkrát (1902-1942)
1992   Národní galerie v Praze, sbírka kresby a grafiky (Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG)
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts)
1993   Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne)
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1995   Ohniska inspirace II (Zátiší v české malbě 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996)
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1996   Ostrov (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1996   Podoby fantazie (České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG)
1997   Ouplná lůna
1997   Surrealistická obraznost a kresba
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1997   Aspekte imaginativer Kunst im 20. Jahrhundert
1997   Podoby fantazie II (České umění 2.poloviny 20.století ze sbírek AJG)
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
1999   Civilizace (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   Praha. České umění 1890-1930 (Od Secese po Art Deco)
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000)
2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století (Plzeň 2001)
2001   Die zweite Arche: Der Surrealismus und die tschechische Kunst 1925 bis 1945
2002   Poezie magického realismu
2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
2003   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century
2004   Šedesátá / The sixties
2004   Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
2004   František Muzika, Zdeněk Sklenář: Kontakty, kontrasty, konfrontace
2005   Czech 100 Design Icons
2005   Czech 100 Design Icons
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2006   Zátiší
2006   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945 / Treasures from Czech and Slovak modern painting 1907-1945
2006   V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950
2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection)
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   Hory skály kameny / Mountains Cliffs Rocks
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století
2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag)
2009   Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích / Treasures from the North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice
2010   on-lino 1910-2010 (Moderní český linoryt)
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2011   Pohled do archivu 2 plakát
2011   Obrazy mysli / Mysl v obrazech
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2011   Images of the Mind (Bildwelten des Geistes aus Kunst und Wissenschaft)
2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   S.V.U. Mánes 1900-1947 (Podíl Spolku na formování české moderní kultury)
2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950)
2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2013   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových
2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50)
2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013)
2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze)
2014   Dialogy v obrazech (Vazby mezi výtvarnými scénami, Obrazy ze sbírky Karlštejnská a.s.)
2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem
2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   Nečekané dědictví (Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý...)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění)
2016   Prostor Zlín (Stálá expozice)
2016   Cesty imaginace (Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie)
2016   Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj / Douanier Rousseau: Painter's Paradise Lost
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy
2016   Osobní výběr V - členové galerijního klubu
2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939)
2016   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938)
2017   Muž s hořící hřívou! (Emil Filla a surrealismus 1931-1939)
2018   Křehké sny modernity (ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2018   První republika 1918-1938
2019   Mapa světa Karla Teigeho
2019   Kubišta - Filla: Plzeňská disputace (Zakladatelé moderního českého umění v poli kulturní produkce)
2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc)
2019   Devětsil 1920-1931
nedat.   České moderní umění XX. století (Stálá expozice)
nedatováno   Současné umění (Katalog k putovní výstavě Oblastní galerie Liberec)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
1947   František Muzika, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1967   Poetismus, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1967   Aventinum a jeho knižní výtvarníci, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1969   Výtvarné projevy surrealismu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1971   Výtvarníci labužníci, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1974   Le dessin surréaliste, Éditions Cercle d'Art, Paříž (Paris)
1974   Die surrealistische Zeichnung, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
1976   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1981   Současná typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1981   Zeitgenössische typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Současná scénografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   Malá groteska, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1983   Zátiší, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   České užité umění 1918-1938, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Karikatury, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1984   František Muzika (Kresby, scénická a knižní tvorba), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Malířský epigram Františka Muziky, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1985   Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1988   Český kreslený humor XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Les avant-gardes de l'Europe centrale 1907-1927, Flammarion editions, Paříž (Paris)
1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
1995   Osobnosti českého malířství, Fragment, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2003   Treffpunkte der Avantgarden (Ostmitteleuropa 1907-1930), Verlag der Kunst, Drážďany (Dresden)
2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
2007   Rozhovory o písmu rukopisném, Svět, nakladatelství a vydavatelství Stanislav Doležal, Praha
2007   Tajnosti depozitářů aneb Předměty s příběhem, Regionální muzeum, Teplice (Teplice)
2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
2012   Otakar Teyschl: Univerzitní profesor, lékař, sběratel, mecenáš, Archiv města Brna, Černovice, Brno (Brno-město)
2015   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLU Odeon), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2015   Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2015   Čeští písmaři a typografové, Typo 305, Praha
2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2016   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLHU Odeon 1953-1995), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
2019   Od designu k designu (Příběh grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1931   Musaion, sborník pro moderní umění (12), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1969   50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
1973   20 let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1974   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 - 1974 a doplňky k rokům 1935 - 1970), Státní knihovna, Praha
2005   Vladimír Holan: Noční hlídka srdce (Sborník k výstavě), Památník národního písemnictví, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1929   Masarykův slovník naučný (Ko -M), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1966   Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopédie du surréalisme, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
1975   Lexikon der Kunst (Li - P), E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
1982   Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, Office du Livre S.A., Fribourg
1988   Národní divadlo a jeho předchůdci (Slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatimního a Národního), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1997   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Velký slovník naučný (m/ž), Diderot, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o), Diderot, Praha
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (IX. Ml - Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1930   Tři výstavy, Cesta, 12 (1929-1930), 26, 1930/03/28, 411-412
1930   K obrazům F. Muziky, Musaion, sborník pro moderní umění, , 12, 1930, 265-270
1930   Před obrazy F. Muziky, Musaion, sborník pro moderní umění, , 12, 1930, 270-275
1931   Muzikova brněnská výstava byla vybrána..., Frant. Muzika, , , 1931, -
1936   Brněnské výstavy. (Akord 1936/3), Umění, , , 1936, 43-48
1937   František Muzika, L'art moderne tchécoslovaque, , , 1937, 152-154
1937   František Muzika - Vojtěch Tittelbach, L'art moderne tchécoslovaque, , , 1937, 179-180
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1957   30 let osvobozeného divadla, Výtvarná práce, 5, 10, 1957/05/24, 8-
1959   Cesta revolučního umění, Výtvarná práce, 7, 1, 1959/01/31, 3-4
1960   60 let Františka Muziky, Výtvarná práce, 8, 13, 1960/07/04, 3-
1960   Naše jevištní výtvarnictví, Výtvarná práce, 8, 23-24, 1960/12/14, 16-
1962   Fantaskní obraz, Světová literatura, 7, 3, 1962/05, 208-222
1963   František Muzika, Výtvarné umění, 13, 4, 1963/06/28, 166-177
1963   Kresby F. Muziky, Výtvarná práce, 11, 22-23, 1963/12/05, 11-11
1963   Kresby Františka Muziky, Československý rozhlas a televise, , , 1963/11, -
1963   Naivní umění v Československu , Výtvarná práce, 11, 22-23, 1963/12/05, 1-1
1963   František Muzika, Výtvarná práce, 11, 25-26, 1963/12/31, 3-3
1964   Výstavy a realizace, Výtvarné umění, 14, 4, 1964/06/15, 183-184
1964   Dílo Františka Muziky v Hradci Králové, Výtvarná práce, 12, 11-12, 1964/07/26, 11-12
1964   Muzikova retrospektiva 1920-1964, Pochodeň, , , 1964/06/21, -
1964   František Muzika, Svět v obrazech, , , 1964, -
1964   Moderní umění v Hořovicích, Výtvarná práce, 12, 10, 1964/07/12, 5-
1964   Americká kritika „Krásného písma“ Františka Muziky, Knižní kultura, 1, 1, 1964/01/13, 24-25
1964/07/26   František Muzika v Liberci, Výtvarná práce, 12, 11-12, 1964/07/26, 4-
1965   Surréalisme et peinture imaginative en Tchécoslovaquie, Phases, 11, 10, 1965/09, 47-57
1965   Kronika výstav, Výtvarná práce, 13, 6-7, 1965/04/26, 14-15
1966   Umění objektu, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 302-311
1966   Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, , , 1966, 1-8
1966   Bibliografie knižní grafiky výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, , , 1966, 9-15
1966   Co je aktuální (Aktuální tendence českého umění, Síň Mánesu, Praha), Kulturní tvorba, 4, 40, 1966/10/06, 13-13
1966   Boje a zápasy naší avantgardy, Výtvarná práce, 14, 12, 1966/06/23, 1-7
1966   František Muzika, Výtvarná práce, 14, 23, 1966/11/17, 4-
1967   Kupte si obraz, kupte si sochu (A také - kupte si grafický list), Večerní Praha, 13, , 1967/10/26, -
1968   Informuje, Mladá fronta, 24, 41, 1968/02/11, 3-3
1969   Skupina Phases, Výtvarná práce, 17, 14-15, 1969/11/10, 6-6
1969   Manýrismus v moderních estetických aspektech, Výtvarné umění, 19, 2-3, 1969/08/29, 144-159
1970   František Muzika sedmdesátiletý, Výtvarná práce, 18, 15, 1970/07/21, 2-
1971   Česká knižní typografie a grafika po roce 1945, Glosy ze Strahova, , 13/14, 1971, 26-30
1975   Muzika František (Prague 1900), Encyklopédie du surréalisme, , , 1975, 213-
1978   Umění protestu: česká avantgarda v době španělské občanské války, Umění, 26, 3, 1978, 263-276
1978   Historický význam české grafiky 20. let, Umění, 26, 2, 1978, 97-113
1982   Český konstruktivismus, Umění, 30, 3, 1982, 214-243
1982   Praha - výstavy září, říjen 1981 (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 6, 1, 1982, 8-10
1982   Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 2-9
1983   Surréalisme et art imaginatif, Dessins tchèques du 20e siècle, , , 1983, 27-28
1983   Sociální umění (Sociálně realistický proud českého proletářského umění), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 21-29
1984   Giorgio de Chirico a české umění, Umění, 32, 6, 1984, 486-503
1988   SVU Mánes, výstava poesie 1932, Linie / barva / tvar, , , 1988, 40-55
1989   Surrealismus a české umění, Umění, 37, 5, 1989, 377-399
1989/06/13   Střet snů a skutečnosti (Umění mezi dvěma válkami), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 12, 1989/06/13, 5-
1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 3-3
1993   Knižní výtvarníci fy Borový, Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, , , 1993, 26-32
1995   Primitivismus, civilismus a spirituální realismus, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 137-163
1996   Prameny fantazie v díle Františka Muziky, České imaginativní umění, , , 1996, 200-202
1996   Česká avantgarda v době španělské občanské války, České imaginativní umění, , , 1996, 242-257
1996   Geneze snů v díle Františka Muziky, České imaginativní umění, , , 1996, 280-289
1996   Přímé prodloužení surrealistické tradice a imaginativní malby po roce 1945, České imaginativní umění, , , 1996, 317-366
1996   Výstava Poesie 1932 ((Český surrealismus)), Český surrealismus 1929-1953, , , 1996, 48-53
1997   České imaginativní umění (Je koncept "české imaginativní umění" udržitelný?), , , , , 1-
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Kubismus mezi válkami, dvacátá a třicátá léta / Cubism between the Wars the Twenties and Thirties, Čtyřicátá léta / The Forties, Padesátá léta / The Fifties, Moravský kubismus / Moravian Cubism, Kubismus na konci století / Cubism of the End of the 20th Ce), Ozvěny kubismu / Echoes of cubism, , , 2000, 7-79
2000   Poezie / Poetry (1926 - 1937), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 70-97
2000   Inventura kabinetu prací na papíře, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 7, 2000/04/06, 6-6
2000   Jedinečné spojení užité a volné tvorby (V Praze se koná výstava připomínající sté výročí narození malíře Františka Muziky), Lidové noviny, , , 2000/07/20, 26-
2005   ...o věcech přírodních (Na sedmdesát vystavených,...), ...o věcech přírodních, , , 2005, 0-0
2008   Krajina s fantomem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 11, 2008/05/29, 5-
2009   Filme / Filmy, Platten / Gramodesky, Bücher / Knihy, Transit 68/89, , , 2009, 64-79
2011   Přehled milionových položek vydražených v roce 2010, Ročenka ART+, , , 2011, 83-96
2011   Františku Muziko, budete litovat, že jste se nestal motocyklistou..., Váš Lhoták., Prostor Zlín, 18, 1, 2011, 52-55
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Jaromír Funke, František Janoušek, Vincenc Makovský, František Muzika, Bedřich Stefan, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Josef Wagner, Alois Wachsman, Hana Wichterlová ), Černá slunce, , , 2012, 28-30
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Díla), Černá slunce, , , 2012, 50-91
2012   Surrealismus, Ročenka ART+, , , 2012/02, 48-49
2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, , , 2012, 36-68
2012   Černá slunce - Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 3, 2012/02/09, 16-
2013   František Muzika, Art + Antiques, , 7 + 8, 2013/07/12, 30-31
2014   Surrealismus, Ročenka ART+, , , 2014, 49-50
2014   Přehled milionových položek vydražených v roce 2013, Ročenka ART+, , , 2014, 85-103
2014   Vlny 1918-1923 (A přece je tady), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, , , 2014, 14-33
2014   Bolest / František Muzika, Nečekané dědictví, , , 2014, 104-107
2014   Ženy nad hroby / František Muzika, Nečekané dědictví, , , 2014, 108-111
2015   Klasická moderna, Ročenka ART+, , , 2015, 49-52
2015   Přehled milionových položek vydražených v roce 2014, Ročenka ART+, , , 2015, 91-106
2016   Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, , , 2016, 86-103
2019   František Muzika, Ročenka ART+, , , 2019, 58-59
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1933   Výstava kreseb Františka Muziky
1979   František Muzika: Obrazy z let 1933-1974
2012   František Muzika: Volná tvorba / scénografie
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1968   České umění začátku 20. let
1971   Avantgarda Trnu
1988   Linie / barva / tvar
1995   Stálá prodejní expozice v nově otevřených prostorách
1995   Christine Turnauer, Ivan Pinkava: Fotografie (a prodejní výstava nových akvizic)
1996   Surrealismus
2000   Česká grafika 20. století
2001   Vánoční výstava z děl význačných umělců českého výtvarného umění
2002   Černá a bílá (Svitavy)
2002   Černá a bílá (Bruntál)
2002   Černá a bílá (Šternberk)
2003   Surrealismus
2004   Z národní klasiky
2006   Svět české grafiky (Výběr)
2006   Klasikové české grafiky XX. století I., Václav Zoubek: Obrazy
2006   Vánoční výstava
2006   Zátiší
2007   Vzpomínka na Aventinskou mansardu Otakara Štorcha-Mariena
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century
2008   Česká grafika I
2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2009   Fragmenty snu
2010   Česká grafika II
2013   Absolutní krása
2014   Zářivý krystal / Glittering Crystal (Průniky, střety, přesahy / Intersections, Collisions, Overlaps)
2015   Galerie na cestách (Pohledy do sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové. Surrealismus - Skupina 42- Informel)
2015   Ve válce múzy mlčí
2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939)
2016   V novém světě / In a New World (Podmínky modernity 1917-1927 / Conditions of Modernity 1917-1927)
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2017   Pomíjivost snů
2018   Hry a sny
2019   Mapa světa Karla Teigeho
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1985   Surréalisme de Londres a Prague et ailleurs (Peintures, dessins, objets, sculptures, photographies de...)
1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum)
1996   5. aukce výtvarného umění
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2000   Výtvarné umění
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   Výtvarné umění
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   II. aukce výtvarného umění
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (19. 10. 2011)
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby’s London)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   27. aukce
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013)
2013   Evening Sale Prague
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
2019   83. aukční den Galerie Kodl
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle)
1990   35 let Odeonu (Knihy oceněné 1953 - 1987)
Dissertation
published, title (subtitle)
1979   Scénická tvorba Frant. Muziky
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
1997   České imaginativní umění / Czech Imaginative Art
2011   České umění první poloviny dvacátého století
2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze)
2015   Válečný mrak (Reflexe tématu války v umění)
2016   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938)
2016   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927)
2017   Galerie Kodl aukční den 79
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art)
2018   Surreálná 40. léta 20. století
Letter of Condolence
published, title (subtitle)
1994   Neoklasicistní tendence v meziválečném umění / Neo Classicist Tendencies in Art in the Period Between the War
Picture
published, title (subtitle)
  Jan Hus
  Večer tříkrálový
1922   Koupání v moři
1930   Sedící dívka
1932   Torzo s drapérií
1937   Zápas
1940   Žalov (Babí léto I)
1943   Torzo (Z Českého ráje)
1944   Velké Rekviem (Rekviem XII)
1947   Maska V.
1948   Strom
1951   Strom s oknem
1971   Medusy v modré
1973-1974   Schodiště XI
1974   Elsinor XII
Funeral Card
published, title (subtitle)
1974   František Muzika (profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nositel Řádu práce, laureát státní ceny Klementa Gottwalda)
Poster
published, title (subtitle)
1964   František Muzika: Výstava obrazů z let 1920-1964
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové
Occassional Print
published, title (subtitle)
2000   František Muzika 1900 - 1974 - 2000
nedatováno   František Muzika: Peintures - Dessins - Lithographies
Program
published, title (subtitle)
2006   Galerie hlavního města Prahy (Leden - únor 2006)
2006   Galerie hlavního města Prahy (Březen - duben 2006)
Guide
published, title (subtitle)
1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově)
nedatováno   Expozice českého umění 20. století
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Sbírka moderního umění
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1966   Stálá instalace sbírek českého moderního umění
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové)
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1981   České a slovenské umění 20. století
1986   Galerie Roudnice
1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))
1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
1997   Západočeská galerie v Plzni
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
nedat. (2001)   Die Sammlung (Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien)
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1926   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes
1962   České výtvarné umění 20. století
1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
1967   17 tsjechische kunstenaars (autorské medailony, seznam vystavených prací)
1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande)
1984   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část)
2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
2020   Voda (Seznam vystavujících)
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
nedatováno   České malířství (20. století II.)
Text
published, title (subtitle)
1946   Výstava malíře Františka Muziky
1968   Moderní česká kresba
nedat.   České moderní malířství (Průvodní text k barevným diapozitivům)
Press News
published, title (subtitle)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
2000   Ozvěny kubismu v českém výtvarném umění