František Muzika

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1973   Boje a zápasy / Boi i borba / Struggle and Strive (České umění v boji proti fašismu a válce 1930 - 1945)
2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1965   Smysl moderního umění, Československý spisovatel, Praha
1968   Krásné neštěstí / František Halas, Československý spisovatel, Praha
1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband), ,
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1927-1928   Výsledek soutěže na bronzová vrata pro dóm svatovítský, Volné směry, 25, 3–4, 1927–1928, 97-
1953   Přehlídka práce Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 4-6
1955   Vítězslav Nezval: Rudolf Kremlička..., Výtvarná práce, 3, 17, 1955/09/23, 4-
1957   Výsledky soutěže, Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 11-
1957   Soudobá česká knižní obálka, Výtvarná práce, 5, 2, 1957/02/15, 7-7
1958   Kniha o písmu (František Muzika: Krásné písmo ve vývoji latinky...), Výtvarná práce, 6, 17, 1958/10/14, 3-
1959   Několik paralel mezi českým a slovenským moderním malířstvím, Výtvarné umění, 9, 7, 1959/11/14, 293-300
1959   Problémy společenské funkce plakátu, Výtvarná práce, 7, 17, 1959/09/21, 3-4
1959   Lipsko 1959 (Čs. ceny mezinárodní výstavy knižního umění), Výtvarná práce, 7, 20-21, 1959/10/29, 10-11
1962   Jarní výstava 1922, Výtvarná práce, 10, 8, 1962/05/17, 3-4
1962   Nová Alenčina dobrodružství, Výtvarná práce, 10, 11, 1962/06/21, 5-5
1963   Nová instalace moderního umění na Hluboké, Výtvarná práce, 11, 11-12, 1963/07/19, 12-12
1965   Tvůrčí programy českého malířství po roce 1945, Výtvarné umění, 15, 4-5, 1965/06/21, 168-184
1965   Stále neznámý Rykr, Výtvarná práce, 13, 15, 1965/08/14, 7-8
1965   Duch písma, Plamen, 7, 11, 1965/11, -
1965   Mikuláš Medek, autor obálky tohoto čísla, Knižní kultura, 2, 12, 1965/12/27, 528-0
1965   České malířství po roce 1945, Umění, 13, 4, 1965/09, 323-351
1965   Imaginativní malířství, Umění, 13, 5, 1965/09, 440-461
1965   Nová ekonomie a umělecký obchod, Výtvarná práce, 13, 17, 1965/09/13, 1-0
1966   Aktuální tendence, Výtvarná práce, 14, 22, 1966/11/03, 1-1
1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum, , , 1966/10/20, -
1966   Anketa: objevy roku, Výtvarná práce, 14, 25, 1966/12/15, 1-11
1966   Přítomnost a budoucnost Hluboké, Výtvarná práce, 14, 15, 1966/08/04, 8-8
1966   Redakce VP srdečně blahopřeje..., Výtvarná práce, 14, 9, 1966/05/12, 2-
1967   Třikrát o našem umění, Výtvarná práce, 15, 18, 1967/09/07, 11-
1967   Aktualizace a imaginace jako fantazijní aspekt, Výtvarná práce, 15, 16, 1967/08/10, 4-
1967   My v Holandsku, Výtvarná práce, 15, 26, 1967/12/28, 2-
1967   České umění v Haagu, Výtvarná práce, 15, 16, 1967/08/10, 2-
1967   AICA na Kubě, Výtvarná práce, 15, 1, 1967/01/12, 2-
1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, , 7/8, 1968, 23-28
1968   Aktuální tendence českého umění (Barvitá pražská přehlídka prací sedmdesáti pěti výtvarníků), Lidová demokracie, 22, 272, 1966/10/02, 5-
1968   V Domě umění v Českých Budějovicích zahájili 29. března..., Výtvarná práce, 16, 8, 1968/05/15, 2-2
1969   Tradice české krásné knihy (dokončení), Glosy ze Strahova, , 9/10, 1969, 14-17
1969   Roma, Galleria Naz. d'arte Moderna: Arte Contemporanea Cecoslovacca (Mostre), Notiziario arte contemporanea (NAC), , 17, 1969/06/15, 21-
1969   35° dans l'armoire, Phases, 15, 1 (2. série), 1969/05, 38-
1969   Symbol a realita, Surrealistické východisko 1938 1968, , , 1969, 83-90
1970   Návrat starého mistra, Výtvarná práce, 18, 10, 1970/05/12, 2-
1971   Avantgarda Trnu v Mostě (K 50. výročí založení KSČ), Průboj, 23, , 1971/03/13, -
1977   Podzim 1976: přehled výstav, soutěží a úkolových akcí v Praze (Kronika), Výtvarná kultura, 1, 1, 1977, -
1978   Zdeněk Sklenář, Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 43-49
1979   Jihomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 2, 1979, -
1981   Čas bojů a vítězství (Výstavy), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, 53-53
1981   Čtyřicet let se Zdeňkem Sklenářem (Výstavy), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, 57-58
1981   Umění jako svědectví dějin, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 2-9
1982   Galerie umění Karlovy Vary (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 6, 2, 1982, 9-10
1982   Umění a mír, Výtvarná kultura, 6, 4, 1982, 3-9
1982   Písmařská tvorba, Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 31-35
1983   Pokrokové tradice české politické satiry a karikatury, Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 2-10
1983   Poznámky o českém surrealismu, Výtvarná kultura, 7, 6, 1983, 11-19
1988   Forum 1988?, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 14, 1988/09/27, 3-0
1988   České zátiší na Hluboké, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 6, 1988/06/07, -
1988/06/08   Výtvarné umění po roce 1945, Tvorba, , 23, 1988, 1-4
1990   Vzpomínka na léta šedesátá, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 1-5
1990   Mikuláš Medek v Brně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 12, 1990/06/11, 1-2
1991   Vyznavač krásy magického surrealismu, Svobodné slovo, 47, 268, 1991/11/16, 3-
1991   Der Maler Mikuláš Medek, Tschechoslowakisches Leben, , 1, 1991/01, 18-21
1993/09/02   Meziválečná avantgarda v Československu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 17 - 18, 1993/09/02, -
1994   Jindřich Štyrský, Vincenc Makovský, Zdeněk Rykr, Toyen, Ladislav Zívr, Alén Diviš (Enzige Poesie), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 258-265
1994   Dvacet let uzavřené Medkovo dílo, Lidové noviny, 7, 197, 1994/08/23, 11-
1994   Knižní grafik Antonín Lískovec (ke stému výročí narození), Výběr, , 4, 1994, 280-284
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 9, 1996/04/25, 6-6
1997   Výstava Ouplná lůna se zaměřila na fenomén Měsíce, Denní telegraf, , , 1997/09/04, 13-13
1997   Krajina jako otevřený problém (Praha, Národní galerie, Veletržní palác, 6. 11. 1997 - 16. 8. 1998), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 26, 1997/12/18, 1-1
1997   Snář českého surrealismu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 1, 1997/01/09, 16-
1997   Surrealismus bez pověr a iluzí anebo Naopak, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 1, 1997/01/09, 2-
1998   Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem, Státní galerie České republiky: Průvodce, , , 1998, 97-98
1999   Studijní pobyty umělců, teoretiků i dalších studentů u Františka Kupky v Paříži, Kupka - Waldes, , , 1999, 426-429
1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, , , 1999, 194-228
1999   Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 24, 1999/12/02, 12-12
2002   Bohuslav Martinů a Alén Diviš, Hudební věda, 39, 4, 2002, 369-378
2002   K mým nezapomenutelným zážitkům patří..., Edouard Jaguer: Výběr z díla, , , 2002, 14-16
2003   Triumf českého surealismu a klasické moderny, Art & Antiques, , 1-2, 2003/01-02, 20-
2004   Sbírka jako oáza potěchy i poznání, Revue art, , 2, 2004, 6-13
2005   ...o věcech přírodních, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 18, 19, 2005/09/22, 3-3
2010   Víc než napoprvé, Art + Antiques, , 11, 2010/11, 19-20
2010   Horejc za tři čtvrtě milionu, Art + Antiques, , 5, 2010/05/04, 19-
2011   Bilance Aleše Krejči, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 10, 2011/05/19, 5-
2011   S novými pravidly, Art + Antiques, , 11, 2011/11/07, 15-17
2012   Údolí neklidu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 5, 2012/03/08, 3-
2013   Od Filly po Kinteru, Art + Antiques, , 3, 2013/03/08, 19-20
2013   Muzika a Uprka, Art + Antiques, , 10, 2013/10/08, 17-18
2015   Rekordní Kopf, Art + Antiques, , 5, 2015/05, 19-20
2019   Schikaneder, Kupka, Medek a mnohem víc, Art + Antiques, , 6, 2019/06/07, 20-21
2019   Toyen za třicet milionů a mnohem víc, Art + Antiques, , 12+1, 2019/12/13, 17-19
published, title (subtitle)
1965   Problémy retrospektivních výstav
Periodical
published, title (subtitle)
1945   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1970/05   Phases
1971/11   Phases
Guide
published, title (subtitle)
1992   The Lands of the Czech Crown
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové
Text
published, title (subtitle)
1991   V pobočce karlovarské galerie,...
Press News
published, title (subtitle)
1992   Reklama na nekonečno (Přírůstky českého umění 20. století za léta 1989-1992 v Národní galerii v Praze - obrazy, plastiky, objekty, architektura)
2020   Emil Filla a Mánesaci na Malši