Bohumil Stanislav Urban

Encyclopedia
published, title (subtitle)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1950   První zkušenosti z úkolové akce, Výtvarné umění, 1, 6, 1950/12, 272-280
1953   Památce J. V. Stalina a K. Gottwalda, Výtvarná práce, 1, 13, 1953/04/16, 5-
1956   Program III. celostátní konference delegátů ÚSČSVU, Výtvarná práce, 4, 1, 1956/01/18, 2-
1978   Krajinomalba dneška, Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 13-16
1988   Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 19, 1988/12/06, 5-
1988   Vyznání, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 1, 1988/03/30, 2-2
1995   Skupina Kvart, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 1995, 750-751
2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 2006, 223-223
2007   Galerie dokumentů, František Foltýn 1891 - 1976, , , 2007, 185-198