Pierre Gassendi

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2008   Luk & lyra (Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž)