Jiří Myszak

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1991   Jiří Myszak: Sochy
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1950   Výtvarná úroda 1950
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1961   Členská výstava u příležitosti 40. výročí založení KSČ
1965   Sochařská bilance 1955-65
1965   Výstava tvůrčí skupiny Kontrast
1965   Tvůrčí skupina Kontrast Ostrava
1966   Výtvarná fronta severní Moravy
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1968   Čmerda Myszak
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1983   Karel Pokorný a jeho škola
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1995   Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě (Malba, plastika)
1996   Přírůstky 1991 - 1995
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (IX. Ml - Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1958   Krajské pobočky SČSVU vystavují (Ostrava), Výtvarná práce, 6, 1, 1958/01/24, 6-
1959   Moravskí výtvarníci v Bratislave, Výtvarná práce, 7, 8, 1959/05/19, 10-
1959   Mladé umění na festivalu ve Vídni, Výtvarná práce, 7, 11, 1959/07/11, 8-
1959   Tvůrčí skupina Ostrava, Výtvarná práce, 7, 23-24, 1959/11/30, 10-11
1960   Výstavy v Ostravě, Výtvarná práce, 8, 15, 1960/08/01, 10-
1961   Osravští výtvarníci k 40. výročí, Výtvarná práce, 9, 12, 1961/06/26, 8-
1965   Kronika výstav, Výtvarná práce, 13, 6-7, 1965/04/26, 14-15
1966   Ostravský komentář, Výtvarná práce, 14, 7, 1966/04/14, 4-5
2016   Vize socialistického města na příkladu Nové Ostravy, Architektúra & urbanizmus, 50, 1-2, 2016, 18-37
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1992   Jiří Myszak: Plastiky
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1968   Čmerda: Obrazy, Myszak: Sochy
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1965   Tvůrčí skupina Kontrast Ostrava
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění