Josef Václav Frič

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1948   Bouřlivý rok 1848 v české poesii a próze, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 227-230
1948   Buřič a snílek (k 150. výročí narození Adama Mickiewicze), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 401-402
2012   Český historický román v protektorátě: Možnosti a úskalí, Český historický román v období protektorátu, , , 2012, 25-41