Alexandra Urbanová

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha