Tereza Hadravová

* 1980,
aesthetician, pedagogue

 

sex: female

notes:
Vystudovala estetiku a filozofii na FF UK, svou dizertační práci „Estetický soud z filozofické, psychologické a neurovědecké perspektivy“ obhájila v roce 2014. Během studií absolvovala několik zahraničních stáží, mj. na katedře filozofie na Simon Fraser University v kanadském Burnaby. Pracuje jako redaktorka časopisu Estetika a na katedře estetiky vyučuje filmovou teorii. Ve své práci se zajímá o různá rozhraní filozofie a estetiky, mimo jiné o průniky filozofie a filmu a možnosti spolupráce mezi filozoficky a empiricky zaměřenými badateli a badatelkami v oblasti estetiky. Externě vyučuje na FAMU.
http://estetika.ff.cuni.cz