Jiří Nosek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Ve stínu mastodonta (Pestré povídky), Nakladatelství Věra Nosková - Klika, Praha