Dana Marková

* 14. 1. 1959
Editor

 

sex: female

Dana Marková

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha, redaktorka

Dana Marková

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Zlodějům a překupníkům památek není nic svaté, Lidové noviny, 7.ročník, 188.číslo, 9