Rudolf Žižka

* 2. 4. 1881, Krhanice (Benešov), Česká republika (Czech Republic)
17. 7. 1937, Praha, Česká republika (Czech Republic)
ředitel magistrátu

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Rudolf Žižka se narodil 2. 4. 1881 v Krhanicích a zemřel 19.7.1937 v Praze. Vrchní stavební rada a ředitel technických služeb hl. města Prahy.
Studoval na ČVUT v Praze. Od roku 1904 působil jako zdravotní inženýr u obce pražské - po 15 let v kanalizačním úřadě, v roce 1919 jmenován přednostou odboru stavebního úřadu pražského (čištění města a dopravnictví). V této funkci se zasloužil o zautomatizování čistících služeb, využití zdravotnické techniky a zavedení vědeckého řízení práce. Od roku 1906 pracoval ve svazu čs. měst jako jednatel sekce technicko-zdravotní. Byl jedním ze zakladatelů Masarykovy akademie práce (MAP), kde byl členem VI. třídy a členem vědecké rady a zároveň předsedou jejího odboru národohospodářského a sociálního. Spoluzakládal Jednotu přátel MAP, jejímž byl prvním místopředsedou. V roce 1926 byl zvolen jejím čestným členem. Zde založil skupinu pro vědecké řízení práce, pro organizaci práce v domácnosti a pro organizaci obchodu.
Člen ústředního zastupitelstva hl. m. Prahy, Vědecké rady MAP, čestný člen Gesundheits-technische Gesellschaft ve Vídni, Mezinárodní stálé delegace pro vědecké řízení práce, Státní komise pro vypracování nového stavebního řádu ČSR. Rytíř čestné legie francouzské a důstojník francouzské akademie.
Přispíval do časopisu Nová Práce a jiných odborných listů, přičemž používal pseudonym R. J. Krhanský.
prostor-ad.cz, 6.5.2018

notes:
Pseudonym
Krhanský, R. J., 1881-1937