Karel Welzl

* 12. 3. 1854, Mělník (Mělník), Česká republika (Czech Republic)
22. 11. 1928, Brno (Brno-město),
architect

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Karel Welzl se narodil 12. března 1854 v Mělníku. Po obecné škole absolvoval C. k. vyšší reálku v Praze na Ječné ulici a pražskou německou techniku. Jako výborný žák ústavu byl roku 1879 vyslán do Vídně na Speciální školu pro architekturu u císařského dvorního architekta prof. Theofila Hansena. Po návratu do Prahy byl roku 1880 zaměstnán v kanceláři profesora architekta Josefa Zítka při stavbě Národního divadla. Potom pracoval až do roku 1884 jako architekt u stavitele Bohumila Albra ve Warnsdorfu. Zde se roku 1883 oženil s Františkou rozenou Holubovou a následujícího roku se jim narodil syn Karel. Od druhé poloviny roku 1884 pracoval Welzl u stavebního společenstva Jindřich Schmid & Bohumil Alber v Brně. S rodinou bydlel na Nám. 28.října č. 6 (tehdy Winterhollerplatz). Zde se narodil roku 1887 syn August a roku 1892 dcera Emilie.
Od školního roku 1887/1888 nastoupil v Brně jako učitel pro odbor stavitelský a uměleckoprůmyslové kreslení do První české průmyslové školy na Moravě. Na této škole se setkal s Vojtěchem Dvořákem, svým známým z pražských a vídeňských studií. Spolu pak projektovali řadu profánních i církevních staveb nebo jejich úpravy. Jednalo se např. o dům Záložny v Ivančicích (1890), Novou radnici v Uherském Hradišti (1892), kapli v Hladově u Staré Říše (1892), Besední dům v Jihlavě (1894), kostel sv. Barnabáše v Těšanech (1898), opravu kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v Brně-Bystrci (1899), kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna (1899) nebo budovu průmyslové školy v Brně na Sokolské ulici (1901).
Řadu prací dělali oba přátelé samostatně. Do činnosti Karla Welzla spadá úprava třebíčského kostela sv. Martina. V původním návrhu bylo srovnání kněžiště s lodí. Dobře navržené úpravě presbytáře zabránil státní oblastní konzervátor Leo Chilla, aby se neztratily architektonické doklady o vývoji stavby, když písemné neexistují. Welzl byl pak pověřen i stavebním dozorem úprav. Za svůj projekt, detailní náčrty a kresby obdržel 300 K, do částky byly započítány i náhrady cest do Třebíče. Výuku na průmyslové škole Welzl ukončil v roce 1913 na vlastní žádost. Výnosem ministerstva veřejných prací ze dne 7. dubna 1913 byl dán koncem dubna na trvalý odpočinek. Odcházel ze školního ústavu jako profesor VII. hodnostní třídy, rytíř řádu Františka Josefa a řádu sv. Řehoře a jako přednosta stavitelského oddělení. Zemřel v Brně 22. listopadu 1918, tedy krátce po ustavení Československé republiky.
Radovan Zejda, 2018/05

notes:
NK ne - 2018/05