Jiří Drázský z Dráchova

traveler, writer

 

nationality: Czech
sex: male

notes:
Odkaz. forma
z Dráchova, Jiří Drázský, činný 17. století-18. století
-
Žil v l7. a l8.století. Český šlechtic, cestovatel, autor pamětí ze svých cest; fiktivní postava vymyšlená Janem Rulíkem v obrozenské době.