Jaroslav Pokorný

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1957   Metello, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Jezdec na bílém koni, Československý spisovatel, Praha
1958   Římské povídky, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1959   Sešity z vězení, Československý spisovatel, Praha
1962   Horalka, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1962   Treperendy (Komedie o třech jednáních), Orbis, Praha
1963   Oidipús vladař, Orbis, Praha
1963   Gepard, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1964   Navštívení krásy (Italská renesanční lyrika), ,
1968   Gepard, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1969   Vladař (Život Castruccia Castracaniho z Lukky), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1974   Polibky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   Gepard, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1958   Deset novel (Druhá desítka), Československý spisovatel, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1960   Renato Guttuso (Projev na sjezdu italské komunistické strany), Výtvarné umění, 10, 7, 1960/10/31, 303-307