Jindřich Veselka

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1972   Obrazy Jindřicha Veselky
1976   Jindřich Veselka: Obrazy
1978   Jindřich Veselka: Obrazy z let 1975–1978
1978   Jindřich Veselka
1978   Jindřich Veselka
1986   Jindřich Veselka: Obrazy z let 1983-1986
nedatováno (po 1980)   Jindřich Veselka
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1961   Výstava tvůrčí skupiny VU
1963   Výstava tvůrčí skupiny VU
1967   I. pražský salon
1967   Obrazy, plastiky, grafika
1968   Kresba, grafika, drobná plastika (JUV)
1969   2. pražský salón
1970   Výtvarníci Prahy 3 a 10
1970   Sochy, obrazy, grafika
1971   Výstava obrazů, plastik, grafiky
1971   Mizející krajina (Obrazy z povodí Želivky)
1971   Malíři na cestách (II. část)
1972   Mizející krajina očima pražských výtvarníků (Výsledky úkolové akce ČFVU)
1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1987   Sovětský svaz v tvorbě jihočeských výtvarníků
1993   Výstava členů Jednoty umělců výtvarných (Obrazy, plastiky, grafiky)
2004   JUV po 100 letech
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2008 (XIX. V - Vik), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1986   Jindřich Veselka: Obrazy z let 1983-1986
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2007   Paměť umění vodňanské městské galerie
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1971   Výstava výtvarníků Prahy 3 a 10
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění