Jindřich Veselka

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1969   Výbor Svazu českých výtvarných umělců zvolený na sjezdu 25.4.1969, Výtvarná práce, 17, 5-6, 1969/07/28, 4-
1971   Z pražských výstav (Výstava bývalých členů JVU), Výtvarná práce, 19, 1, 1971/01/05, 4-
1983   Jižní Čechy (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 11-11