Petr Gába

* 24. 6. 1983, Česká republika (Czech Republic)
historian, dokumentátor

 

nationality: Czech
sex: male

notes:
Publikační činnost v rámci GVUO:
1/ 2016
SKŘEBSKÁ, Renata (ed.) et al. Daniel Balabán. Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě u příležitosti výstavy Daniel Balabán – Nejasná poselství, která se konala od 17. června do 4. září 2016 v Domě umění v Ostravě. Ostrava: Galerie výtvarného umění v Ostravě 2016, 228 s. ISBN 978-80-87405-39-0.
Autorský podíl na části ss. 177-226:
Soupisový katalog s. 177-216
Curriculum vitae s. 216-223
Seznam literatury a užitých zdrojů s. 223-226
2/ 2017
NEŠLEHOVÁ, Mahulena (ed.) et al. Vlastislav Hofman (1884–1964): Pocta invenci / A Tribute to Invention. Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha u příležitosti výstavy Vlastislav Hofman (1884–1964)Pocta invenci, která se konala ve dnech 27. září 2017 – 7. ledna 2018 v Domě umění v Ostravě. Překlad Adrian Dean. Ostrava: Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2017, 151 s. ISBN 978-80-87405-42-0.
Autorský podíl:
GÁBA, Petr. Dokumentace ke krematoriu v Moravské Ostravě. In c. d., s. 117–151.
3/ 2018
Černá země? Mýtus a realita 1918–1938 / texty: Renáta Skřebská, Pavel Šopák, Jiří Jůza, Martin Strakoš. Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě u příležitosti stejnojmenné výstavy, která se konala od 26. září 2018 do 6. ledna 2019 v Domě umění v Ostravě, 2018, 317 s. ISBN 978-80-87405-48-2.
Autorský podíl:
GÁBA, Petr – LICHOVNÍKOVÁ, Vladimíra. Výstavní chronologie (Výběr). In c. d., s. 195–253.
GÁBA, Petr. Umělecké skupiny, sdružení a další organizace. In c. d., s. 281–289.