Vincenc Došek

* 10. 8. 1826, Lázně Toušeň (Praha-východ), Česká republika (Czech Republic)
21. 8. 1890, Lázně Toušeň (Praha-východ), Česká republika (Czech Republic)

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Vincenc Došek, ing., stavitel, starosta městyse
* 10. 8. 1826 v Toušeni v čp. 14, + 21. 8. 1890 v Toušeni v čp. 5, od 1844 studoval na pražské technice, kde 1849 jako první ze svého rodiště dosáhl titulu stavebního inženýra. Jako student prožil v Praze revoluční vření roku 1848, začal se zajímat o historii a vstoupil do Společnosti Českého musea. Ve své profesi se specializoval na železniční stavitelství. Jeho hlavním působištěm se staly železniční stavby v Uhrách včetně nádražních budov, např. v Prešpurku (Bratislavě). V závěru své kariéry byl vrchním inženýrem c. a k. rakousko-uherských státních drah. Po pensionování 1875 se vrátil do rodné Toušeně hospodařit se svým synem v čp. 18 (zakoupeným 20. 7. 1867), ale pro svůj rozhled, znalost světa a vzdělání (mj. hovořil plynně německy a dobře maďarsky a francouzsky) byl již 19. 9. 1880 zvolen starostou městyse. Tento úřad vykonával až do konce života, pouze s krátkou přestávkou let 1882-1885, kdy byl starostou jeho bratr Tomáš Došek z č. 14 (1838-1888). Zároveň působil jako člen c. a k. Okresní rady karlínské, jako okresní dozorčí nad stavbou silnic a náměstek starosty Brandýsa n/L. V letech 1880-1885 byl také předsedou místní školní rady v Toušeni. Ve svém rodišti mj. výrazně napomohl stavbě novogotického kostela sv. Floriana a projektoval atypickou novorenesanční budovu nádraží. Stavba byla povolena až po jeho osobní intervenci na ministerstvu drah ve Vídni. Pro toušeňský hřbitov projektoval společně se svým synem ing. Vincencem Doškem (1857-1928) novorenesanční rodinnou hrobku z hořického pískovce. V této hrměstyse je i pochován.
Literatura
[J. Králík: Toušeň, průvodce místem, lázněmi a okolím, MNV 1978, s. 26; J. Králík: Lázně Toušeň - 100 let nové školy, OÚ 1992, s. 145; V. Baiza: Rok 1848 v Čelákovicích a okolí, Zpravodaj města Čelákovic 1994, č. 12, s. 2; J. Králík: Lázně Toušeň - Historie a současnost, TOK IV, 1995, č. 1, s. 9]
laznetousen.cz, 26.8.2018

notes:
NK ne - 2018/08