Lya Říhová

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1997   Kdo je kdo v české teatrologii, Divadelní ústav, Praha