Lya Říhová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1959   Červená sedma, Orbis, Praha
1960   C.k. polní maršálek a jiné hry, Orbis, Praha
1977   Dějiny českého divadla (III), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1988   Národní divadlo a jeho předchůdci (Slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatimního a Národního)