Přemysl Zajíček

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
2012 - 2016   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem) ,
2016 - 2018   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha ,