Ladislav František Prokop

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1981   Zápisky, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)