Vojtěch Říhovský

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2002   Osobnosti Chrudimska (500 osobností chrudimského okresu), Okresní muzeum, Chrudim (Chrudim)
WWW
published, title (subtitle)
  Vojtěch Říhovský (cs.wikipedia.org)