Vojtěch Viravský

* 23. 11. 1852, Dobruška (Rychnov nad Kněžnou), Česká republika (Czech Republic)
22. 2. 1930, Praha, Česká republika (Czech Republic)
philologist, pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Český archivář a historik. Narodil se 1.6. 1852 v Sibini (Sibiu, Rumunsko), zemřel 8.4.1916 v Praze. Studoval na pražské univerzitě, získal doktorát z filozofie. V letech 1875-1886 působil jako vychovatel Josefa svobodného pána Hrubého z Jelení v Červených Pečkách u Kolína, poté v letech 1886-1888 byl členem redakce Ottova slovníku naučného, do něhož napsal mnoho článků týkajících se dějin českých (podepisoval se šifrou Nk). V letech 1888-1890 studoval prameny k českým dějinám v archivech v Římě, po návratu byl spolupracovníkem V. V. Tomka. V roce 1891 získal místo v Zemském archivu království Českého v Praze (adjunkt), tamtéž v letech 1903-1916 působil jako ředitel. Byl členem Královské české společnosti nauk a České akademie. -- Podílel se na edičních řadách Sněmy české, Archiv český, Prameny dějin českých a Historický archiv, přispíval do různých časopisů (Muzejník, Český lid, Osvěta, Časopis Společnosti přátel starožitností českých apod.), založil Zprávy Zemského archivu království Českého. Vydal korespondenci a zápisky Františka Palackého a jeho drobné spisy, byl také redaktorem Památníkų na oslavu stých narozenin Františka Palackého (1898). Vydával středověké a raně novověké prameny k českým dějinám, např. latinský text České kroniky od Aenea Silvia Piccolominiho, "Listář k Dějinám školství kutnohorského", "Paměti Hynka mladšího Bruntálského z Vrbna o věcech veřejných na Moravě a v Opavsku" aj. -- Nováčkův syn Josef Vojtěch Nováček (1880-1957) byl sběratelem knih. Jeho osobní knihovna je dochována v Knihovně Národního muzea v Praze. Obsahuje 9381 svazků.
provenio.net, 11.10.2018