August Bedřich Piepenhagen

from - to, student, school, city
? - ?   Piepenhagenová Louisa, soukromá studia, Praha
? - ?   Kirschnerová Marie, Umělecký ateliér Augusta Bedřicha Piepenhagena, Praha