Božena Němcová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2001   Božena Němcová: Obraz mezi obrazy
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1915   Božena Němcová, Vaněk a Votava, Praha
1918   Podobizny žen, František Borový, nakladatelství, Praha
1921   K románu Božena Němcová a Jan Helcelet, Josef Lelek,
1940   Podobizny žen, Novina, nakladatelství, Praha
1941   Božena Němcová, Grafické umělecké závody V. Neubert a synové, Praha
1946   Božena Němcová, Svoboda, nakladatelství, Praha
1948   Velké osobnosti, Orbis, Praha
1955   Z bouřného času (Osudy českých literátů), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1960   Čtení o českých umělcích a buditelích, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1961   Božena Němcová bojující, Československý spisovatel, Praha
1962   Božena Němcová, Svobodné slovo, Praha
1963   Knížka o Babičce, Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
1963   Bety, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1966   Sladko je žít (Paměti nakladatele Aventina I), Československý spisovatel, Praha
1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
1973   Božena Němcová bojující, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Malá knížka o Babičce, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
1981   Stezkami domova a inspirace, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
1982   Páté přes deváté (Čtení o básnících a tvůrčích lidech), Československý spisovatel, Praha
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1992   Zahrada života paní Betty (později Boženy N.), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1996   Dětství a mládí Boženy Němcové, Regulus, Praha
1997   Kalendárium kulturních osobností Šumavy a Chodska, Nakladatelství MMM, Praha
1999   52+2 (Čtení pro každý den v roce a dva navíc), Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2003   Literární mýty, záhady a aféry (Otazníky nad životy a díly českých spisovatelů), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
2005   Osobnosti a západní Čechy (I. díl (do poloviny 19. století)), Ševčík, Plzeň (Plzeň-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2007   Královéhradečtí Evropané I-III (Osobnosti východních Čech), Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové (Hradec Králové)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1932   Literární atlas československý, Nakladatelství J. Otto, Praha
1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
1966   Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1982   Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (Slovníková příručka), Československý spisovatel, Praha
2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. ( Čeští spisovatelé), Nakladatelství Libri, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1933   Uctění památky spisovatelky Boženy Němcové, Národní listy, 73, 309, 1933/11/11, 3-3
1940   Několik poznámek na okraj národopisných studií Boženy Němcové, Program D 41, 6, 6, 1940/12/30, 172-179
1941   V. Makovského Božena Němcová, 3 týdny v umění, , 5-6, 1941/10/11, 112-114
1950   Bojovnice, Umělecký měsíčník, 13, 5, 1950/01/31, 104-105
1952   Žena s planoucím bojovným srdcem, Mladá fronta, 8, 17, 1952/01/20, 5-5
1954   Karla Pokorného Božena Němcová bojující, Výtvarné umění, 4, 3, 1954/03/31, 112-117
1982   Tři malé příběhy o knihách (Máchův Máj, Babička Boženy Němcové; Nerudovy prosté motivy), Všecky krásy světa, , , 1982, 493-499
1994/06   Zemřel, ale žije v nás..., Revolver Revue, , 26, 1994/06, 284-302
2009   Příbuzní Boženy Němcové mezi námi, Černokostelecký zpravodaj, , 4, 2009/04/10, 14-15
2012   Němcová Boženac (před 4.2.1820 Vídeň - 21.1.1862 Praha), Slovník autorů literatury pro děti a mládež II., , , 2012, 286-288
2019   Šťastná žena očima českých malířů, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 2, 2, 2019 únor, 56-57
WWW
published, title (subtitle)
  Božena Němcová (cs.wikipedia.org)
CD-ROM
published, title (subtitle)
2016   Vojta Náprstek, jeho rodina a přátelé (Kolekce unikátních portrétu z fondů Náprstkova muzea)
Calendarium
published, title (subtitle)
1994   Kalendárium osobností západních Čech na rok 1995
2006   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2007 (Textová část)
Publishing Prospectus
published, title (subtitle)
1971   Slunovrat (Československý spisovatel)
Periodical
published, title (subtitle)
1968   Glosy ze Strahova (7/8)
Occassional Print
published, title (subtitle)
1966   Božena Němcová v bronzu
Program
published, title (subtitle)
2005   Opona: březen - duben 2005 (Městské divadlo v Kolíně)
Guide
published, title (subtitle)
1958   Literární výlety do okresů Český Brod, Kolín, Nymburk a Poděbrady
1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově)
List of Articles/Inbventory of Literature
published, title (subtitle)
2003   Svět rodokapsu (Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)