Martin Utíkal

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   České vysoké učení technické, Praha ,
2013 -   Technická univerzita, Liberec (Liberec) ,