Jiří Orten

* 30. 8. 1919, Kutná Hora (Kutná Hora), Česká republika (Czech Republic)
† 1. 9. 1941, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Dramatist, Poet, Writer

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01091274

notes:
Pseudonym
Jakub, Jiří, 1919-1941
Jílek, Karel, 1919-1941
Skutečné jméno Ohrenstein, Jiří, 1919-1941
1938-41 pracoval pravidelně na svých denících
30. 8. 1941 byl sražen na ulici německou sanitkou a 2 dny nato zemřel.
Debutoval v Haló novinách, publikoval v časopisech Hej rup, Rozhledy, Čteme, Kritický měsíčník aj.
Za okupace publikoval pod pseud. Karel Jílek a Jiří Jakub

Jiří Orten

Jeden z nejvýraznějších českých básníků 20. století zdědil umělecký talent po matce, která hrála ochotnické divadlo v Kutné Hoře (jeho bratři se později proslavili jako herci). V tomto starobylém středočeském městě Jiří strávil celé dětství.
Navštěvoval místní reálku, aktivně se věnoval sportu a také začínal psát verše či kratší prózy. Po maturitě odešel do Prahy, kde chtěl studovat konzervatoř. Byl sice přijat, ale až o rok později. To už na něj začaly doléhat vážné existenční problémy, protože byl z židovské rodiny. Po smrti otce v roce 1936 a po emigraci staršího bratra Oty do Anglie se Jiří stal jedinou oporou své matce i mladšímu bratru Zdeňkovi. Brzy však nesměl opustit území Prahy, takže pevné rodinné pouto bylo narušeno. V roce 1940 navíc musel z rasových důvodů odejít ze školy. Vzrůstající pocity osamělosti a odcizení Orten mistrovsky zachytil v denících nazvaných Modrá kniha, Žíhaná kniha a Červená kniha. Zápisky v posledním deníku končí dnem jeho narozenin, kdy ho těžce zranila německá sanitka. Následujícího dne Jiří Orten zemřel.
Ve druhé polovině třicátých let 20. století publikoval Orten své sbírky pod pseudonymy Karel Jílek a Jiří Jakub, přispíval do několika časopisů, například do Rozhledů či Kritického měsíčníku, redigoval rubriku mladých v Haló novinách a aktivně se zapojil také do divadelní činnosti studentů. Tato všestrannost se promítla i do náplně festivalu Ortenova Kutná Hora, který se každoročně koná v básníkově rodišti. Vznik celostátní soutěžní přehlídky mladých básníků, jejíž součástí bývá také vážná hudba, divadlo a film, inicioval v roce 1993 Ortenův starší bratr Ota Ornest, který byl až do své smrti předsedou poroty.
Slavného rodáka připomíná v Kutné Hoře také pamětní deska na domě, kde Jiří Orten v mládí žil.
zdroj - www.centralbohemia.cz

Jiří Orten

 

Jiří Orten

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Gymnázium, Kolín (Kolín)

Jiří Orten

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
nevýtvarná
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1948/01   Večer Jiřího Ortena a Hanuše Bonna, Praha, Praha
1970/01/31 - 1970/03/31   Jiří Orten, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha

Jiří Orten

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
  1982   K vývoji české lyriky (Studie a recenze), Československý spisovatel, Praha
  1993   Zvláštní případy, Arkýř (Karel Jadrný), Mnichov (München)
  2003   Literární mýty, záhady a aféry (Otazníky nad životy a díly českých spisovatelů), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1941   Pásmo mladé lyriky (dokončení), Akord, 166-173
  1945   Jeho smrt (Památce JIřího Ortena), Kvart, 122-122
  1945   Karel Jílek (In memoriam), Kvart, 20-21
  1948   Jeden z klíčů k Ortenovu básnickému světu, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 93-94
  1972   Některé významné osobnosti kolínského gymnásia (Ředitelé a profesoři, Vynikající žáci ústavu), 100 let kolínského gymnásia, 50-59
  1982   Jiří Orten´s Elegies, Cross Currents, 243-253
  1988   Knihy veršů (Jiří Orten: Ohnice a Jeremiášův pláč, Josef Kainar: Příběhy a menší básně), Obhajoba umění, 412-415
  1991   Knihy veršů (Jiří Orten: Ohnice a Jeremiášův pláč, Josef Kainar: Příběhy a menší básně), Obhajoba umění, 228-230
  1995   Les Echos de l´Existencialisme à Prague, Revue K, 57-64
  2020   Přírůstky LA PNP v roce 2019, Literární archiv č. 52/2020, 300-303
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jiří Orten (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1941/01/30   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 4-5.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1970   Glosy ze Strahova (11), 11.číslo, Památník národního písemnictví, Praha
  1987/06   Revolver Revue, Jednou nohou (6/87), 3..ročník, 6.číslo
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze), Památník národního písemnictví, Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Osobnosti (www.centralbohemia.cz)

Jiří Orten

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Elegie, Čin, tiskové a nakladatelské družstvo československých legionářů, Praha
  1947   Dílo Jiřího Ortena (Poesie), Václav Petr, Praha
  1996   Hořký kruh (Korespondence s Věrou Fingerovou), Torst, Praha

Jiří Orten

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Rudolf Hanych
  1982   Miloš Šejn: Skála
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Slyšme hlas (Socha v myšlenkách Starého a Nového zákona)
  2021   Vanitas (Vanitas in Contemporary Czech Art), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2021   Vanitas (Vanitas v současném českém umění), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   Jarní almanach básnický 1940, František Borový, nakladatelství, Praha
  1964   Udeřila hodina, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1972   Milenky, ženy, matky (Čeští básníci ženám), Československý spisovatel, Praha
  1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1978   Básníci na cestách (Výbor z české cestopisné lyriky 20. století), Československý spisovatel, Praha
  1998   Čeští prokletí básníci (Antologie Ivana Slavíka), Nakladatelství Host, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Čeští básníci mládeži, Václav Petr, Praha
  1958   Poésie tchécoslovaque contemporaine, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
  1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1971   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
  1972   Neplačte láskou (Výbor z českých básní meziválečnégho období), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1983   Kupte si štěstí v bazaru (Česká poezie 20. století ve znamení humoru), Československý spisovatel, Praha
  1984   Hlas srdce (Antologie české a slovenské protiválečné poezie), Česká mírová rada, _
  1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1941   Žalm, Akord, 314
  1945   Z deníku + Karla Jílka, Kvart, 38-39
  1968   Výpisky z četby, Sešity pro literaturu a diskusi, 38-38
  1982   Jiří Orten´s Elegies, Cross Currents, 243-253
  1987   Projev noci, Revolver Revue, Jednou nohou
  1995   Milý Chalupecký (Z korespondence přijaté ve 40. letech), Revolver Revue, 75-110
písnička
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   My jdeme ruku v ruce (pochod mládeže), Svoboda, nakladatelství, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Za Jiřím Ortenem, Václav Petr, Praha
  1948   Dvěma nepřítomným (Hanuš Bonn: Noktruno II.; Z deníku Jiřího Ortena), Kmen, klub moderních nakladatelů, Praha

Jiří Orten

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   PVV v Umělecké besedě, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 48-48
  1992   Paseka, dům a krásné knihy (S Váchalem ´ve znaku´, Otázky pro nakladatele Ladislava Horáčka), Večerník Praha, 4-4
  1995   Reflexe osamění, České moderní umění 1900-1960, 263-278
  2000   Lexigrafie na pranýři aneb postesky české nad polským poloslovníkem literatury, Tvar 13, 12-13
  2005   Václav Havel v Umělecké besedě, Život, 16-17
  2012   Obrysy společenské a kulturní situace v Protektotátě Čechy a Morava, Český historický román v období protektorátu, 5-23
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Pocta Jiřímu Ortenovi, Nové sdružení pražských umělců, Praha
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Alena Dobiášová: Kresby k básním Jiřího Ortena