Jan Janák

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1987   Trienále 14/35 (VII. národní přehlídka tvorby mladých neprofesionálních výtvarníků)