Miroslav Vojtěchovský

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1996   Jistoty a hledání v české fotografii 90. let / Certainty and Searching in Czech Photography of the 1990s
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Obraz a příběh (Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2016   Skleněné rozhovory / Glass Dialogues, Createam, s.r.o., Praha