Miroslav Vojtěchovský

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1975   Jiřina Žertová: Skleněné definice
1978   Ludvika Smrčková: Sklářské dílo 1923-1978 (K 75. narozeninám)
1983   Václav Plátek: Kresby / sklo / šperky
1984   Ivo Rozsypal: Deset let výtvarné spolupráce s oborovým podnikem Crystalex Nový Bor 1973 - 1983
1985   Ludvika Smrčková: Výběr ze sklářské tvorby
1987   Karel Stehlík: Výběr z díla (K nedožitým 75 narozeninám)
1987   Václav Hanuš: Sklo
1987   Ivo Rozsypal: Luft, Wasser, Erde, Zivilisation
1988   František Janák: Sklo
1989   Jiří Šuhájek: Eighteen Years of Cooperation with the Crystalex State Corporation Nový Bor and the Moser Glassworks Karlovy vary
1989   Jitka Forejtová: Sklo 1988 - 1989
1990   Marie Glückaufová
1993   Václav Cigler: Realizace, projekty, kresby
1994   František Vízner: Sklo / Glass
1995   Pavel Pánek
1996   Jitka Forejtová: Sklo 1984 - 1996
1996   Eliška Rožátová: Torza
2001   František Vízner: Sklo / Glass 1951-2001
2002   Václav Šerák (Ateliér keramiky a porcelánu)
2005   Jiří Šuhájek: Tajná příčina
2006   Oldřich Plíva - Moje sklo (Práce z let 1964 až 2006)
2011   Jiří Šuhájek: Sklo, plastiky, obrazy
nedatováno   Jan Gabrhel (Sny psané sklem)
nedatováno   Jaroslav Svoboda: Myšlenka - účel - tvar - řemeslo
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1982   15 - Dobříš 1982
1982   Prostor I
1982   Mezinárodní sklářské sympozium Nový Bor 1982
1984   Československé sklo 84
1988   S. Libensky, J. Brychtova
1988   Keramika ´88 (Výběr z tvorby pražských keramiků)
1988   Ľubomír Blecha: Sklo, Miloš Urbásek: Pastely
1989   Jozef Soukup a jeho žáci
1989   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová: Tvorba z let 1945 - 1989
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Sklářský ateliér VŠUP 1982-1990
1991   Súčasné slovenské sklo / The Contemporary Slovak art
1998   Sklo a prostor / Glass and Space
2003   Kopeckého škola / The School of Vladimír Kopecký
2007   Umění všedního dne / Everyday Art / Kunst des Alltags (Václav Hanuš / Jizerskohorská krystalerie)
2008   Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept
2008   Image, communication, style, function, concept
nedatováno   Atelier Royal Dux 3
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1983   Praha (1000 let stavby města), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1985   České sklo (Historie českého skla a současnost v oborovém podniku Crystalex Nový Bor), Crystalex, Nový Bor (Česká Lípa)
1986   Karel Stehlík, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1995   Pavel Hlava, ,
1995   Pavel Hlava, ,
1999   Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas, TIGRIS spol. s r. o., Prštné, Zlín (Zlín)
2002   Libenský Brychtová, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2006   Sklo a světlo (150 let sklářské školy v Kamenickém Šenově: 1856-2006 ), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2009   Václav Cigler: Prostory, projekty / Spaces, Projects / Räume, Projekte, Michal Motyčka, Praha
2009   Ivo Rozsypal (Sklo, kresba, malba: Moje vyznání / Glass, Drawing, Painting: My Confession), ,
2009   Václav Cigler: Prostory, projekty / Spaces, Projects / Räume, Projekte, Michal Motyčka, Praha
2015   Askold Žáčko, Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
2015   Václav Cigler, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2016   Skleněné rozhovory / Glass Dialogues, Createam, s.r.o., Praha
2019   Sklo Ladislava Olivy, Nakladatelství RK (Roman Karpaš), Liberec (Liberec)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1980   Mladý sklářský výtvarník Dalibor Tichý, Výtvarná kultura, 4, 6, 1980, 50-51
1983   Významné setkání tvůrců skla (I. mezinárodní sklářské sympozium v Novém Boru), Výtvarná kultura, 7, 3, 1983, 17-22
2009   Týden vody a světla, Disk, , , 2009/09/29, 138-146
2009   Václav Cigler: An Exhibition and Publication on the Spatial and Architectonic Projects (Space as Means of Communication), Neues Glas / New Glass, , 4, 2009, 10-17
Yearbook
published, title (subtitle)
1983   Návrh a bydlení 1983