Sergej Aleksandrovič Jesenin

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1976   Josef Jíra: Obrazy
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Zrcadlení: Setkání IV.
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Říjen 1917 - 1967 (Sborník poezie), Československý spisovatel, Praha
1967   Proč a komu je zapotřebí poezie?, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   Sto tváří lásky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1971   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
1973   Mé rozmluvy s básníky (Výbor z výborů sovětských básníků), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1957   Černý muž, Světová literatura, 2, 2, 1957/04, 62-65
1957   Moskevské hospody, Světová literatura, 2, 2, 1957/04, 115-
Textbook
published, title (subtitle)
1976   Čítanka III pro střední školy