Rainer Rilke

* 4. 12. 1875, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 29. 12. 1926, Valmont, Švýcarsko (Switzerland)
Dramatist, Poet, Writer

 

middle name: Maria
nationality: German
sex: Male

NK AUT: jn19990007038

notes:
pražský německy píšící básník.
Básník s hlubokým lidským cítěním. Svoji rannou sbírku
věnoval rodné Praze

Rainer Rilke

 

Rainer Rilke

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Kamenice nad Lipou, Kamenice nad Lipou (Pelhřimov), uvedeno v Osobnosti Pelhřimovska, 1997

Rainer Rilke

from - to   group, *creation, notes
1900 - ????   umělecká kolonie, *, členem

Rainer Rilke

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/03/28 - 2001/04/26   Vzpomínka na Rainera M. Rilkeho z písemností uchovávaných na zámku Duino, Státní archiv v Terstu / La memoria di Raines Maria Rilke e l'archivio del Castello di Duino. Documenti dell'Archivio de Stato di Trieste, Klementinum, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/09/08 - 2016/11/27   Loni v Marienbadu, Galerie Rudolfinum, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Rainer Rilke

aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Vzpomínka na Rainera M. Rilkeho (z písemností uchovávaných na zámku Duino, Státní archiv v Terstu)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Loni v Marienbadu: Film jako umění / Last Year in Marienbad: A Film as Art, Galerie Rudolfinum, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1923   Moderní pražský mystik (Rainer Maria Rilke), Bohuslav Kočí, Praha
  1969   Studie ze starší světové literatury, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1987   Rilke, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1991   Co v učebnicích chybělo (O německy psaní literatuře v českých zemích), Nakladatelství Franze Kafky, Praha
  1994   Reiner Maria Rilke, Torst, Praha
  1997   Rainer Maria Rilke v mých vzpomínkách, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2012   Fyziognomie psaní (V záhybech literárního ornamentu), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 1, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 1, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1941/12   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), IX., 3-4, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1933   Okno / báseň, Život, 17
  1933   Paul Valéry Raineru Marii Rilkemu, Život, 17
  1937   Poznámky (Akord 1937/1), Poesie, 17-24
  1938   Rainer Maria Rilka: Sonety Orfeovy. (Akord 1938/1), Poesie, 20-22
  1938   Rilkův mysticismus krve. (Akord 1938/5), Poesie, 115-117
  1941   Rainer Maria Rilke: Můj domov. (O knihách), Akord, 152-153
  1944   Z dopisů básníkovi, Řád, 178-180
  1966   Rilke-Pasternak, Sešity pro mladou literaturu, 26-26
  1982   Rilke´s Early Contacs with Czech and Jewish Prague, Cross Currents, 255-266
  1998   Kniha Petra Demetze ukazuje Rilka jako básníka ve stavu zrodu, 13
  2010   Několik slov k Marcelově eseji o Reineru Maria Rilkovi, Marginálie 2010, 238-242
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   vzpomínka na Rainera M. Rilkeho / La memoria di Rainer Maria Rilke (Z písemností uchovávaných na zámku Duino, Státní archiv v Terstu / e l'archivo del Castello di Duino)
seznam osobností / členů
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Osobnosti Pelhřimovska, Městská knihovna Pelhřimov, Pelhřimov (Pelhřimov)

Rainer Rilke

bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Dopisy a sny, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1917   Láska Magdalenina, Stará říše (Antonín Ludvík Stříž), Stará Říše (Jihlava)
  1937   Růže Okna, František Borový, nakladatelství, Praha
  1939   Sad, František Borový, nakladatelství, Praha
  1941   Můj domov (Čtyři knihy veršů), Orbis, Praha
  1944   Sonety Orfeovi (81, (3), obálka), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1946   Auguste Rodin, Vladimír Žikeš, Praha
  1949   Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka, František Borový, nakladatelství, Praha
  1995   Auguste Rodin, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)

Rainer Rilke

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936/01   Blok 1936 (Sborník pro literaturu a kritiku), Emil Hanf, Praha
  1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
  1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1971   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
  1973   Duhové mosty (Výbor ze světové poezie XIX. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Duhové mosty (Výbor ze světové poezie XIX. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1986   V čase (Miniantologie vybraných textů o čase)
  1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
  2015   Bohuslav Reynek: Překlady vydané Vlastimilem Vokolkem (Lebrau, Vakéry, Rilke, Jacob, Bernanos, Giono, Ch. d'Orléans, Renaud, Billinger, Lavaud), Malvern, Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   F. K. Foltýn: 40 obrazů, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Oldřich Šimáček: Obrazy
  1989   Petr Sládek: Kresby a grafika, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
  1998   Emil Orlik 1870-1932: Vybraná díla z českých sbírek, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
  1999   Vladimír Venda: Ohlédnutí, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2001   Vlasta Prachatická: Portréty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2002   Jiří Mědílek: Krajiny / kresby a pastely, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2009   Eva Brodská: Odpoutání (Gobelíny), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Marta Kolářová: Opuštěná scéna, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Motiv okna v díle deseti současných českých výtvarných umělců (Fára, Jetelová, Klimeš, Kmentová, Nešleha, Sozanský, Svoboda, Svobodová, Šimotová, Veselý), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1994   Jinde a v čase, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1997   Anděl : Anděl (Legendy současnosti), Galerie Rudolfinum, Praha
  1997   Engel: Engel, Springer-Verlag GmbH, Vídeň (Wien)
  2016   Velkorysost: Umění obdarovat (Bílý králík: Kniha k výstavě), Národní galerie v Praze, Praha
  nedat.   Propheten im Garten (Bilder und Texte zu den Skulpturen im Bibelgarten des Johannisklosters Schleswig), Nordelbischen Bibelzentrum St. Johanniskloster Schleswig, Schleswig
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Knížka o koni
  1928   Z věčných pokladnic poesie německé, 361, Otto František Babler, Svatý Kopeček, Olomouc (Olomouc)
  1962   Cestou (Výbor z překladů), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1968   Sto tváří lásky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1929/06/01   Akord, 2., 6-7, Ladislav Kuncíř, Praha
  1931/06   Blok (Časopis pro literaturu a kritiku), 1, 2, Emil Hanf, Praha
  1933   Kvart (Sborník poesie a vědy), 2, 1, Purkyně, spolek pracovníků ve vědě a umění, Praha
  1935   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 4, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 4, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1937   39. Archy, 39, Stará Říše (Josef Florian), Stará Říše (Jihlava)
  1937   Kvart (Sborník poesie a vědy), 3, 1
  1941/04/30   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII., 8, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1944/IV/28   Řád (revue pro kulturu a život), X., 4
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1929   Závěr knihy "O chudobě a smrti"., Akord, 161-162
  1931   Archaické torso Apollonovo, Blok, 38-38
  1931   Náhrobek mladé dívky, Blok, 38-38
  1933   Okno / báseň, Život, 17
  1933   Z jedné bouřlivé noci, Kvart, 67-67
  1935   Milenka (Akord 1935/4), Poesie a literární glosy, 49-50
  1936   Archaické torso Apollonovo, Blok 1936, 38
  1936   Dopisy Cézannovi, Život, 11-14
  1936   Náhrobek mladé dívky, Blok 1936, 38
  1936   Růže, Život, 74-79
  1936   Vnitro růží (Akord 1936/4), Poesie, 71
  1937   Dívčí zádumčivost, 39. Archy
  1937   Měsíčná noc, 39. Archy
  1937   Orfeus - Eurydika - Hermes, Kvart, 45-48
  1937   Poslední, 39. Archy
  1937   Růže, Život, 45-45
  1937   Růže je zde se mnou... (Hraběnce Mary Gneisenau), Život, 47-47
  1937   Rytíř, 39. Archy
  1938   Sen dvacátýšestý (Sen), Život, 80-85
  1938   Sen jedenáctý (Sen), Život, 79-80
  1938   Sen sedmý (Sny), Život, 79-79
  1939   Staroměstské náměstí, Věčné Čechy, 98
  1939   Svatí, 48. a 49. Archy
  1941   Juliu Zeyerovi, Akord, 274
  1944   Z dopisů básníkovi, Řád, 178-180
  1966   Třetí elegie, Sešity pro mladou literaturu, 27-28
  1982   Rilke´s Early Contacs with Czech and Jewish Prague, Cross Currents, 255-266
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Radovan Lukavský (doctor honoris causa AMU), Akademie múzických umění, Praha

Rainer Rilke

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Stanislav Kolíbal
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2011   ...a jiné věci, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Sophiina volba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Příběh, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Sophiina volba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Sophiina volba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1996   Saze na hrušce, NAVA - Nakladatelská a vydavatelská agentura, Plzeň (Plzeň-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   K Rilkově básni, Kvart, 29-29
  1947   Dvě studie o Rodinovi, Národní osvobození
  1948   Jeden z klíčů k Ortenovu básnickému světu, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 93-94
  1996   High-tech místo domácké práce (O kreativitě s Vilémem Flusserem hovoří Elisabeth Quastová), Výtvarné umění, 52-55
  1996   Zvyk jako hlavní estetické kritérium, Výtvarné umění, 44-51
  1999   Svět, v kterém žijeme, Cestou necestou, 24-29